Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Бесіда з позакласного читання

1. Повідомлення учня про письменника

2. Спостереження над текстом, робота із сюжетом

· Коментований переказ повісті Мопассана «Пампушка».

· Складання «сюжетного ланцюжка»

3. Обмін враженнями від прочитаного

4. Повідомлення учня про франко-прусську війну

5. Повість «Пампушка» вийшла друком у 1880 році й одразу зробила її автора загальновідомим. У творі Мопассан розповів правду про франко-прусську війну 1870-1871 рр. і про ставлення до неї французького суспільства. Він показав, що в годину великого національного випробування французи не виявили згуртованості та єдності, що багатії, переймаючись корисливими інтересами, лише приховували свою байдужість до негараздів батьківщини (пригадайте: «Граф Юбер розповідав про шкоду, завдану йому пруссаками, про збитки, пов’язані з крадіжкою худоби та загибеллю врожаю, але в його словах чулася впевненість вельможі й мільйонера, якому такий збиток міг завдати клопоту щонайбільше на рік»). Тільки прості люди Франції кипіли патріотичною ненавистю до загарбників, боролися з ними й виступали проти війни взагалі (згадайте слова старої трактирниці: «Так ні ж, пані, від військових жодної користі! І навіщо це бідний народ годує їх, коли вони тільки того і вчаться, як людей убивати? Я стара, неграмотна, що й казати, а коли подивлюся, як вони, не шкодуючи сил, топчуться з ранку до ночі, то кожного разу думаю: «Ось є ж люди, які роблять різні там відкриття, щоб користь іншим принести, а навіщо потрібні такі, що із шкури пнуться, аби нашкодити?» Ну хіба не мерзота вбивати людей — хай вони пруссаки, чи англійці, чи поляки, чи французи? Якщо помстишся кому-небудь, хто тебе образив,— за це карають, і, значить, це погано, а коли синів наших вбивають із рушниць, як дичину, виходить, це добре,— якщо тому, хто знищить більше, дають ордени!»). У «Пампушці» Мопассан не без виклику протиставив образ героїні повісті — утриманки, яку знехтувало «суспільство», її «шанованим» дорожним супутникам, представникам дворянства, буржуазії та церкви, які уособлюють, за іронічним висловленням письменника, «забезпечений, упевнений у собі й могутній прошарок суспільства, прошарок людей порядних, впливових, вірних релігії, з твердими моральними засадами». Невмолимо, крок за кроком розвінчує Мопассан підлу поведінку цих «порядних людей». Якщо спочатку вони хоч на мить розділяють патріотичне обурення Пампушки, яка відмовляє нахабним домаганням прусського офіцера, то потім лицемірно й наполегливо намагаються зломити її опір. І ці ж люди, після того, як Пампушка погодилася на їх умовляння, знову перетворюють її, свою рятівницю, на об’єкт осуду й презирства.

Флобер назвав «Пампушку» шедевром і стверджував, що твір цей «залишиться. його ніколи вже не забудуть».

Працюючи над повістю, Мопассан зближується з Е. Золя та прихильниками літературного напряму — натуралізму. Тому в повісті є чимало рис натуралізму. Але в подальшій роботі письменник відходить від нього, уважаючи, що справжній художник повинен дати читачам не «банальну фотографію життя», а істинно художнє його відтворення, «більш повне, більш захопливе, більш переконливе, ніж сама дійсність».

6. Евристична бесіда

♦ Чи погоджуєтеся ви з думками літературознавців щодо значення твору Мопассана, манери й стилю зображення?

♦ Чи додав цей твір до вашого уявлення про французьку літературу ІІ половини ХІХ ст.?

♦ Наскільки ймовірним і типовим здався вам такий випадок?

V. Домашнє завдання

Написати відгук про новелу Гі де Мопассана «Пампушка».

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Я вражений (-на).

• Повість «Пампушка» читається і в наш час із цікавістю тому, що.

• Я відкрив (-ла) для себе.

 

Урок № ____ Дата проведення_________

Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчений навчальний матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю та корекції; удосконалювати навички зв’язного писемного мовлення, творче, аналітичне мислення, уміння зіставляти літературні явища з явищами реального життя; висловлювати власні судження та обґрунтовувати їх; виховувати кращі моральні якості, гуманізм.

Оснащення: тестові завдання (2 варіанти).

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

1. Інструктаж до виконання тестових завдань

2. Написання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

Варіант I

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Як до Жульєна Сореля, героя роману Стендаля «Червоне і чорне», ставилася його родина в дитинстві та юнацтві?

а) Із любов’ю, пишалася його успіхами у навчанні;

б) із ненавистю, адже вважали тягарем — не здатен був до фізичної праці;

в) не звертали уваги, були байдужими до його мрій та проблем.

2. Навчаючись у Безансонській гімназії, Жульєн Сорель намагався:

а) стати як усі;

б) виділитись своїми ґрунтовними знаннями;

в) плазувати перед начальством.

3. «Людська комедія» Бальзака — це:

а) соціально-психологічний роман; б) велика серія творів; в) збірка поезій.

4. Допишіть речення: «Психологічний роман — це.»

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Розкрийте образ Жульєна Сореля з роману Стендаля «Червоне і чорне».

2. У чому полягає філософія влади золота в повісті Бальзака «Гобсек»?

Високий рівень (максимально — 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про те, як романтизм і реалізм поєднуються у творах Стендаля.

2. Запишіть уявний діалог з опонентом про те, чи є місце гобсекам у нашому житті.

Варіант II

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Дервіль у повісті Бальзака «Гобсек»:

а) оповідач у творі, композиційний стрижень;

б) антипод головного героя;

в) головний герой повісті.

2. Оноре де Бальзак пов’язаний із Україною, тому що він:

а) за походженням українець;

б) тривалий час жив і працював в Україні;

в) одружився з мешканкою України.

3. Що символізують червоний і чорний кольори в романі Стендаля «Червоне і чорне»?

а) Революцію і реакцію;

б) червоне — то любов, а чорне — то журба;

в) вищий світ і світ людей низького походження, плебеїв.

4. Які аспекти (різновиди жанру) поєднуються в романі Стендаля «Червоне і чорне»?

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Розкрийте образ Гобсека з однойменної повісті Бальзака — «філософа і скнари».

2. Що спільного й відмінного в жіночих образах роману Стендаля «Червоне і чорне», кому автор симпатизує більше?

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 4 бали) Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про новаторство Бальзака в літературі.

2. Запишіть уявний діалог з опонентом про сучасних жульєнів сорелів.

 

IV. Підбиття підсумків уроку

Урок № ____ Дата проведення________

Тема. Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними; з’ясувати місце роману у творчій спадщині митця; удосконалювати навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, висловлювання своїх думок; виховувати оптимістичне світобачення, прагнення до гуманізму та гармонійного життя.

Оснащення: портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, виставка його творів, МП.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Аналіз контрольної роботи

III. Мотивація навчальної діяльності

«Просійте світову прозу — залишиться Діккенс.» — ось як високо оцінював творчість англійського письменника Лев Толстой. Захоплено висловлювалися про нього й інші видатні особистості. Чим приваблює Чарльз Діккенс як людина та як письменник — поговоримо сьогодні на уроці.

Date: 2015-07-01; view: 1387; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию