Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання та функції

 

2.1. Основними завданнями Служби є:

- участь у розробці і здійсненні заходів по проведенню єдиної політики у сфері ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- забезпечення взаємодії між підприємством та Державною інспекцією України з енергозбереження щодо вирішення питань у сфері ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- контроль за раціональним і ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві;

- розробка організаційно-розпорядчих і нормативних документів підприємства у сфері ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- організація контролю на підприємстві та в його підрозділах за дотриманням законодавства з енергозбереження та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- розробка та супроводження енергетичної програми підприємства, участь у розробці регіональних і державних програм ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- збір, узагальнення та аналіз інформації про показники ефективності використання підприємством та його підрозділами паливно-енергетичних ресурсів;

- інформаційно-методичне забезпечення щодо впровадження енергоефективної техніки та технологій, організація навчання та перепідготовки кадрів з питань ефективного використання енергії та енергоносіїв.

2.2. Основними функціями Служби є:

- методичне керівництво діяльністю підприємства та його підрозділів по впровадженню заходів щодо ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- надання підрозділам підприємства практичної допомоги в розробці та впровадженні заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів, а також усунення виявлених Державною інспекцією України з енергозбереження недоліків в їх використанні;

- аналіз та узагальнення досвіду роботи підприємства і його підрозділів по ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів та розповсюдження цього досвіду на підприємстві;

- здійснення організаційних заходів щодо проведення енергетичних обстежень та впровадження заходів з ефективного використання енергії та енергоносіїв;- розробка проектів паливно-енергетичного балансу на поточний рік відповідно до загальнодержавної програми з енергозбереження та інших програм;

- розробка проекту енергетичної програми підприємства з застосування, в тому числі, і нетрадиційних джерел енергії на підприємстві та сприяння її реалізації;

- організація роботи підприємства щодо вдосконалення обліку паливно-енергетичних ресурсів при їх видобуванні, переробці, транспортуванні та використанні, у тому числі шляхом впровадження інформаційно-вимірювальних та автоматизованих систем (АСКОЕ), а також формування на підприємстві системи цільового мониторингу енергоресурсів;

- підготовка для розгляду на нараді керівництва питань з ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- організація роботи по аналізу питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на всіх ланках виробництва, передачі, постачання, переробки, транспортування, зберігання та використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі, і на власні потреби;

- розробка проектів методики по стимулюванню ефективного використання енергії та енергоносіїв на підприємстві та в підрозділах та узагальнення результатів від впровадження заходів з ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- участь у проведенні державної експертизи з енергозбереження;

- участь у розробці перспективних планів технічного переоснащення, підвищення надійності систем енергопостачання підприємства та його підрозділів, модернізації і реконструкції енергетичного устаткування підприємства;

- участь у розробці прогресивних методів технічного обслуговування і ремонту основного енергетичного обладнання та обладнання, що пов'язане з витратами паливно-енергетичних ресурсів;

- участь у розробці механізму реалізації на підприємстві державних та галузевих програм з енергозбереження;

- надання Регіональному відділенню інспекціїУкраїни з енергозбереження затвердженного керівником підприємства Енергетичного паспорту підприємства;

- аналіз результатів роботи підприємста щодо виконання державної програми з енергозбереження та виконання енергетичного плану підприємтсва;

- здійснення в межах своєї компетенції іншої діяльності з питань енергозбереження.

Права

3.1. Керівник Служби в межах своєї компетенції має право:

- давати обов'язкові до виконання підрозділами підприємства приписи щодо усунення фактів нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

- отримувати від підрозділів підприємства довідки та іншу інформацію про діяльність з ефективного використання енергії та енергоносіїв;

- розробляти і вносити на розгляд керівництва підприємства та його підрозділів пропозиції щодо застосування чинного законодавства про енергозбереження в Україні.

3.2. Керівник Служби:

- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань;

- подає керівництву підприємства пропозиції по структурі та штатному розпису Служби.

 
Date: 2015-07-17; view: 78; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию