Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА: АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ І ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Активи контрольовані підприємством у результаті минулих подій ресурси, використання яких, як очікують, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних активів. Тому

найточніше загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення

оборотних і необоротних активів, який обчислюють за формулою:

К спів. = необоротні активи/ оборотні активи.

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними. Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довготермінових зобов’язань, поточних зобов’язань та кредиторської заборгованості.

Власний капітал частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Довготермінові зобов’язання – всі зобов’язання, що не є поточними зобов’язаннями.

Зобов’язання заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікують, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють у собі економічні вигоди.

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або мають бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги.

Узагальнено джерела засобів можна поділити на власні і позичені (прирівнюючи до останніх кредиторську заборгованість).

Структуру пасивів характеризують коефіцієнт автономії, що дорівнює частці власних засобів у загальній величині джерел засобів підприємства:

К авт. = реальний власний капітал/ загальна величина джерел засобів підприємства,

і коефіцієнт співвідношення позичених і власних засобів, обчислених за формулою:

К запоз. = скориговані довготермінові зобов' язання + скориговані поточні зобов' язання/ реальний власний капітал.
Date: 2016-05-14; view: 36; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию