Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ. РОЗПИСКА. ДОРУЧЕННЯ

Жодна фінансова операція не може бути проведена без належного її документування відповідними документами. Обліково-фінансові документи забезпечують: точність виконання фінансових операцій, дають можливість складати звіти, проводити банківські, фінансові, господарські операції, забезпечують схоронність матеріальних цінностей та грошових засобів, дають можливість при необхідності притягнути до відповідальності керівника та бухгалтерських працівників. В основному використовують стандартизовані форми, з якими легше працювати, які вимагають менше часу для складання і такі документи легше контролюються. До обліково-фінансових документів належать: розписка службового характеру, довіреність, наряд, табель обліку робочого часу, накладна, трудова угода, різноманітні види актів та ін.

 

Доручення –це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяють на:

® особисті (особа доручає особі);

® офіційні (установа доручає особі чи установі).

 

Особисте доручення юридично правомірне лише в тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

1. Назва виду документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис особи, яка склала доручення.

5. Завірення підпису.

 

Реквізити офіційного доручення:

1. Штамп.

2. Номер.

3. Дата.

4. Назва виду документа.

5. Текст.

6. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

7. Підпис керівника установи.

8. Печатка.

 

Текст доручення містить такі відомості:

® прізвище, ім’я та по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи, яка видає доручення;

® прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, якій видається доручення;

® назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

® напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;® термін дії доручення;

® назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

 

Зразок особистого доручення:

 

Доручення

 

м. Київ, четвертого вересня дві тисячі другого року

 

Я, Теплюк Олена Андріївна, яка проживає на вул. Кіото, 4, кв. 5 у м. Київ, цим дорученням уповноважую свого чоловіка, Бойка Ігоря Васильовича, що проживає у м. Києві за тією ж адресою, керувати належним мені на підставі технічного паспорта КТ №984574, виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00, легковим автомобілем ВАЗ-21099, двигун № 349489, шасі № 0093847, державний номерний знак Р3773КІ, зареєстрованим у РЕВ УДАЇ УВС м. Києва 00.00.00.

Доручення видано без права передоручення і дійсне терміном на три роки, тобто до четвертого вересня дві тисячі четвертого року.

 

Підпис

Зразок офіційного доручення:

Доручення

 

м. Київ «___»__________200__ р.

 

Видано ____________________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я та по батькові)

у тому, що йому доручається здійснити угоду з __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

для чого доручено вести від імені______________________________________________________________________

__________________________________________справи в усіх державних, кооперативних і громадських організаціях, одержувати всі необхідні документи, підписуватися і здійснювати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Доручення видано терміном на _________________________________________________________________________

(зазначити термін до трьох років)

 

Доручення зареєстровано за № ______________

Начальник підпис

Головний бухгалтер підпис

 

Печатка

 

Розписка -це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання документів, товарів, грошей.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст:

® прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;

® у чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами);

® відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

® підстава передачі й отримання цінностей.

3. Дата.

4. Підпис особи, яка отримала цінності.

5. Завірення підпису (у приватній розписці).

 

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

 

Зразок 1:

 

Розписка

 

Я, студент інженерно-фізичного факультету Одеського національного політехнічного університету Тесленко М.Н., отримав від завідувача бібліотеки Проценко А.П. для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з фізики, 1 (один) підручник з математики, 1 (один) підручник з філософії. 

06.04.15 Підпис

 

Підпис студента Тесленка М.Н. засвідчую.

Декан фізико-математичного факультету (підпис) Є.М. Панов

 

Зразок 2:

 

Розписка

 

Я, Сидорчук Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексюк Надії Андріївни 500 (п’ятсот) гривень. Зобов’язуюсь повернути суму 1 січня 2014 року.

 

Домашня адреса: вул. Кибальчича, 11, кв. 3, Київ,183.

Паспорт МА-ІХ № 675849, виданий Дарницьким РВВС України м. Києва 27 листопада 1967 р.

 

07.05.13 Підпис

 

Підпис Сидорчук С.М. засвідчую:

Державний нотаріус (підпис) Р.О. Пилипчик

 

Печатка

 

 

J КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.На які види поділяються доповідні записки?

2. З яких частин складається текст доповідної записки?

3. Що передує тексту доповідної записки?

4. Дати визначення поняттю “пояснювальна записка”?

5. Назвіть реквізити доповідної записки.

6. Які бувають пояснювальні записки?

7. Дати визначення поняттю “доповідна записка”?

8. Перерахуйте реквізити службових записок.

9. Що надає тексту лаконізму? Що не бажано висловлювати дієприслівниковим зворотом?

10. Для чого вживаються пасивні конструкції у мові професійного спілкування? Яка їх роль?

11. Що таке довідка?

12. Яка дієслівна форма використовується в розпорядчих документах?

13. Що таке прес-реліз?

14. Які форми часу дієслів поширені у діловому мовленні?

15. Що таке звіт? Які види звіту Ви знаєте?

16. Які реквізити звіту Ви знаєте?

17. Назвіть структуру прес-релізу.

18. Які ви знаєте правила вживання дієприслівників у діловому мовленні?

19. Яке значення мають безособові форми на -но, - то?

20. Які реквізити прес-релізу Ви знаєте?

21. Які документи належать до довідково-інформаційних?

 


Date: 2016-05-23; view: 159; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию