Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

засідання Кабінету Міністрів України

від 23 січня 2015 року

 

3. Про проекти постанов Кабінету Міністрів України

 

3. Відкласти прийняття рішення щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мін'юсту за участю Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні з урахуванням результатів виконання зведеного бюджету України за перше півріччя подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів пропозиції щодо підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

 

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

 

Міністр Кабінету Міністрів України О. ЛУКАШ

 

 

Акт -це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з учинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

Акти поділяються на:

® законодавчі — містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів;

® адміністративні — містять підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій, окремих осіб.

Адміністративні акти укладають після попередніх ухвал, коли відбувається:

1. Приймання-передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо. Приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об'єктів будівель, споруд, машин, механізмів і т. ін.

2. Проведення випробувань нової техніки чи обладнання.

3. Розукомплектування, ліквідація, знищення застарілих, непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей.

4. Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та експертна оцінка матеріальних цінностей — ревізія.

5. Нещасний випадок (травма, аварія, стихійне лихо, ДТП).

6. Зміна керівництва.

Набувши юридичної сили після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі якого порушують адміністративну судову чи кримінальну судову справу. Тому факти, констатовані актом, мають бути викладені об’єктивно.Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально, тобто кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом. Така комісія може створюватись керівником підприємства.

Текст акта поділяється на вступну та констатуючу частини й містить такі відомості:

Вступна частина акта:

1. Автор документа — підпорядкування міністерству (якщо є), повна назва установи, закладу, відомства (ліворуч, якщо є п. 2, в іншому разі — посередині).

2. Затвердження (гриф затвердження) — посада, підпис, розшифрування підпису, дата (праворуч). За необхідності акт затверджується вищою організацією або керівником підприємства.

3. Дата заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька днів, то вказують останній день роботи).

4. Місце укладання (праворуч).

5. Назва документа (посередині з великої літери) та номер.

6. Заголовок («про...»).

Констатуюча частина акта:

7. Підстава — наказ керівника організації (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, назва установи, відомства, дата);

8. Склад комісії та присутні. Якщо акт укладено комісією, то замість слова «Присутні» пишуть: «Голова комісії», потім — «Члени комісії» з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, то перелічують і їх);

9. Текст: виклад підстави для складання акту, його мети й завдань, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів, висновки та пропозиції.

10. Кількість примірників акта й місце їх зберігання (місцезнаходження). Як правило, перший примірник направляють до вищої організації, другий — керівникові організації, а третій додають до справи.

11. Додатки до акта (кількість примірників і сторінок).

12. Підписи голови, членів комісії, присутніх (у разі потреби) та розшифрування підписів.

Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції. Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі змістом акта він ознайомлений.

Особа, яка не згодна зі змістом акта, повинна підписати його із зазначенням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії треба оформляти на окремому аркуші й додавати до акта.

Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, визначається нормативними документами або практичними потребами.

Уклавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.
Date: 2016-05-23; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию