Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи формування фондового ринку в Україні

Проблеми функціонування фондового ринку, знаходяться у центрі уваги багатьох вчених. Найбільшої уваги дослідженню його періодизації присвячено праці доцента Баули О.В. який розглянувши особливості функціонування ринків цінних паперів у перехідних економіках, виділяє у їхньому розвитку три узагальнених етапи. Перший етап (1986-1993 рр.) характеризується активним створенням первинного ринку цінних паперів. На другому етапі (1994-1999 рр.) завершилась адаптація учасників ринків цінних паперів до нових правил згідно прийнятого законодавства, сформувалося необхідне правове середовище та основні інститути-регулятори ринку цінних паперів. Третій етап (від 2000 р. і до сьогодення) розвитку ринку цінних паперів в країнах Центральної та Східної Європії характеризується активною торгівлею державними цінними паперами і корпоративними облігаціями, в тому числі і на вторинному ринку.

Проте, мною у (таблиці 2.2) узагальнено погляди більшості вчених щодо поділу на етапи становлення та розвитку фондового ринку та подано власну конкретизацію п’ятого трансформаційного етап

 

Таблиця 2.2.

Періоди, рр. Етапи Нормативно-правова база Практичні заходи
1998-1990 Початковий Прийнято постанову « Про випуск підприємствами й організа­ціями цінних паперів » 15 жовтня 1988 року Радою Міністрів СРСР
1991-1995 Перший – законотворчий Прийняття перших українських законодавчих актів: Закону Ук­раїни «Про цінні папери й фондову біржу» З'явилися перші ліцензовані фінансові брокери та Державна комісія із цінних паперів і фондової біржі.
1996-1999 Другий - приватизаційних сертифікатів Прийняття Закону « Про участь Української фондової біржі в при­ватизаційних процесах» Утворення Державної комісії з цінних паперів і фондової біржі; створення Першої фондової торговельної системи; поява ук­раїнських «блакитних фішок».
2000- перша половина 2008 Третій – розквіту Закон «Про цінні папери й фондову біржу» 1991 року замінений Законом «Про цінні папери й фондовий ринок» 2006 року. Публікація перших фондових індексів; формування ринку кор­поративних облігацій й українських єврооблігацій;
Друга по­ловина 2008-2009 Четвертий – кризовий Сформовано «Концепцію розвитку ринку цінних паперів до 2010 року». Вартість фінансових активів впала до найнижчих значень; виве­дення інвесторами коштів із економіки; появи Української біржі; запровадження інтернет-трейдингу.
2010 - теперішній час П’ятий - трансформаційний Сформовано «Концепцію розвитку ринку цінних паперів до 2015 року»; розпорядження КМУ від 29.2010 № 1900-р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки » Збільшення кількості інвесторів.

 Таблиця 2.2. Етапи та тенденції розвитку фондового ринку в Україні

 

У (таблиці 2.2) мною узагальнено погляди багатьох вчених з приводу етапів розвитку ринку цінних паперів. При цьому слід відзначити, що більшість із науковців, що досліджувалися , виділяють лише чотири етапи, що узагальнені вище, проте нами запропоновано у відокремленому п’ятому трансформаційному етапі, неодмінно наголосити, що однією із цілей даного етапу є необхідність створення умов для залучення інвестицій на міжнародних ринках капіталу (консолідація фондових бірж, забезпечення захисту прав споживачів інвестиційних послуг, створення центрального депозитарію цінних паперів, системи клірингу та розрахунків, які забезпечують мінімізацію ризиків під час виконання угод з цінними паперами); забезпечення розвитку ринку цінних паперів, тощо. Підтримка держави у даному напрямку реалізується через Державну цільову економічну програму розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки. У зв’язку з проведеним дослідженням слід відзначити, по-перше, що на сьогоднішньому етапі розвитку фінансового ринку в Україні продовжуємо спостерігати ситуацію, коли населення та більшість суб’єктів господарської діяльності не мають достатньо вільних коштів для здійснення операцій на фондовому ринку. По-друге, український ринок цінних паперів є здебільшого спекулятивним через недосконалість законодавчо-правового поля, що негативно впливає на захист інтересів інвестора, і тим самим спричиняє зменшення інвестицій до України. По-третє, першочерговими проблемами посткризового періоду розвитку фондового ринку України, які вимагають негайного вирішення є створення розвинутої мережі фондових бірж з єдиною стандартною моделлю їх діяльності; розширення використання похідних цінних паперів та інформованості населення про діяльність фондового ринку, що дозволить активізувати діяльність фізичних осіб на фондовій біржі особливо для залучення коштів при первинному публічному розміщенню акцій.

Важливим кроком для розвитку фондового ринку України на сьогоднішньому етапі є інтеграція з Європейським Союзом, що дозволить спростити процедуру розміщення вітчизняних цінних паперів за кордоном, а також сприятиме зменшенню надмірного податкове навантаження на суб’єкти господарювання в Україні.
Date: 2016-05-23; view: 77; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию