Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 8. Статистика в банківській системі

Мета заняття:Обгрунтувати проведення статистики в банківській системі.

Питання для обговорення:

1. Предмет, метод і завдання банківської статистики

2. Статистика ресурсів комерційного банку

3. Статистика доходів та витрат комерційного банку

Основні поняття:банкіська статистика,статистика ресурсів комерційного банку, пасивні операції, власний капітал, залучені кошти, запозичені кошти, брутто-кошти, іммобілізовані кошти, нетто-кошти, платоспроможність, дохідність комерційного банку, процентні витрати, комісійні витрати, процентні доходи, комісійні доходи, адміністративні витрати, фактори, що впливають на прибуток, прибуток, маржа, дохід банку.

Питання для дискусії

1. Які завдання у банківської статистики? Які методи використовуються для вирішення цих завдань?

2. Охарактеризуйте систему показників банківської статистики.

3. Наведіть приклади класифікацій, що використовуються у банківській справі.

4. Яку роль відіграють статистичні дослідження в аналізі і плануванні діяльності банку?

5. Які існують заходи впливу до банків за неподання, несвоєчасне подання та подання недостовірної інформації до державних контролюючих органів?

6. Охарактеризуйте поняття «фінансова стабільність».

Тестові завдання:

1. Методи банківської статистики для вивчення взаємозв’язків між явищами такі:

а) табличний, графічний, кореляційний, регресійний;

б) дисперсійний, балансовий, індексний;

в) вибірковий, групування;

г) правильною є відповідь:

2. Статистичну інформацію стосовно діяльності банківської установи збирає та аналізує:

а) Державний комітет статистики України;

б) Національний банк України;

в) власний підрозділ звітності банківської установи;

г) правильною є відповідь:

3.Депозитні корпорації в Україні:

а) це банки;

б) це банки та інші корпорації, що залучають депозити;

в) це НБУ та банки другого рівня.

4. Основними вимогами до статистичної інформації є:

а) високі якість та ступінь вірогідності, повнота, точність, актуальність;б) конфіденційність її та доречність;

в) невелика вартість її отримання, обробки;

г)репрезентативність.

5. Основними завданнями банківської статистики є:

а) розробка методичних та методологічних засад вивчення й аналізу банківської діяльності; аналіз процесів, що відбуваються в банківській установі (кредитооборот, формування ресурсної бази та ін.) та використання цього аналізу в управлінні банком;

б) оцінювання банківських ризиків;

в) своєчасне формування статистичної звітності та подання її в НБУ;

г) своєчасне та в повному обсязі подання достовірної звітності до НБУ.

6. Джерелом статистичної інформації для формування звітності, що подається банками до НБУ, є:

а) дані вибіркових статистичних спостережень;

б) дані бухгалтерського обліку;

в) дані управлінського обліку;

г) дані податкового обліку.

7. Працівники органів державної статистики мають право отримувати від банків, що ними перевіряються:

а) будь-яку інформацію;

б) первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

в) інформацію, що не є банківською або комерційною таємницями, або конфіденційною;

г) правильною є відповідь:

8. Заходи впливу застосовуються до банків, які:

а) не надають статистичну звітність до НБУ;

б)порушили вимоги щодо повноти, своєчасності статистичної інформації, що надається банками до НБУ;

в) порушили вимоги щодо достовірності статистичної інформації, що надається банками до НБУ;

г) правильною є відповідь:

9.Інституційні сектори економіки - це:

а)нефінансові корпорації; фінансові корпорації; сектор загального державного управління; домашні господарства, некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства; інший світ;

б) резиденти та нерезиденти;

в) юридичні та фізичні особи.

10. За порушення вимог щодо повноти, своєчасності та достовірності статистичної інформації, що надається банками до НБУ, передбачається застосування заходів впливу у вигляді:

а)підвищення резервів (коефіцієнтів резервування) на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

б) позбавлення банку банківської ліцензії;

в)накладання штрафів на посадових осіб банку

 


Date: 2016-05-16; view: 233; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию