Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз джерел засобів і показників фінансової стійкості підприємства

 

Загальна сума джерел засобів включає, крім власних, довгострокові і короткострокові позикові джерела, склад яких відображено в розділах 3 і 4 пасиву балансу.

Фінансова стійкість підприємства залежить від співвідношення позикових і власних засобів, темпів поповнення власних засобів, ступеня залучення довгострокових зобов’язань, раціональності вкладення фінансових ресурсів в активі підприємства.

Фінансова стійкість характеризується наступними показниками:

- коефіцієнт автономії: відношення джерел власних засобів до ітогу балансу;

- питома вага позикових джерел засобів: відношення суми позикових джерел засобів до ітогу балансу;

- коефіцієнт боргу: відношення позикових джерел засобів до власних;

- коефіцієнт довгострокового залучення позикових джерел засобів: відношення суми довгострокових кредитів та позикових засобів до власних джерел засобів плюс довгострокові кредити і позикові засоби;

- коефіцієнт інвестування власних ресурсів: відношення суми необоротних активів до власних джерел засобів;

- коефіцієнт інвестування довгострокових фінансових ресурсів: відношення необоротних активів до суми джерел власних засобів і довгострокових кредитів та позик.

Визначена економічними дослідженнями теоретична (нормативна) величина коефіцієнту автономії повинна бути не меншою за 0.5, після чого підприємство втрачає фінансову стійкість. Звідси випливає, що питома вага позикових джерел не повинна бути більшим за 0.5, а коефіцієнт боргу не повинен перевищувати 1. Це означає, якщо підприємство на 1 грн власних джерел залучає стільки ж або більше позикових, то воно фінансово нестійке (власні джерела не перевищують позикові).

Але може бути й інша ситуація, коли сума позикових джерел засобів значно менша за суму власних джерел засобів тому що підприємство не може прибавити інвесторів (наприклад, це – характерна для залізниць України в теперішній час). Тоді видиму фінансову незалежність від зовнішніх джерел фінансування не можна розглядати як позитивний факт.

Вважається доцільним, що необоротні активи на 50% фінансуються за рахунок власних джерел засобів і на 50% - за рахунок довгострокових позик. Звідси випливають наступні теоретичні межі коефіцієнтів:- коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів повинен бути не меншим 0,5;

- коефіцієнт інвестування власних фінансових ресурсів повинен бути більшим 1, але меншим 2;

- коефіцієнт інвестування довгострокових ресурсів повинен бути меншим 1, що відповідає ситуації, коли довгострокові фінансові ресурси покривають всі необоротні і частково оборотні активи підприємства.

Для оцінки складу і динаміки джерел засобів підприємства та показників його фінансової стійкості складається табл. 5.5.

 

Таблиця 5.5 - Склад і динаміка джерел засобів і показники фінансової стійкості

Показник На початок року На кінець року Зміна Темп росту, %
Усього джерел засобів, тис. грн 133,04
Продовження таблиці 5.5
Джерела власних засобів, тис. грн +1867 112,05
Позикові джерела засобів, тис. грн +5264 186,45
- довгострокові;
- короткострокові кре-дити і позикові засоби; +15 109,74
- кредиторська заборгованість. +5249 188,44
Коефіцієнт автономії, % 71,79 60,46 -11,33
Питома вага позикових джерел, % 28,21 39,54 +11,3
Коефіцієнт боргу, % 39,30 65,39 +26,09
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових джерел, %
Коефіцієнт інвестування власних ресурсів, % 136,69 163,14 +26,45   —
Коефіцієнт інвестування довгострокових ресурсів, % 25,20 26,75 +1,55   —

 

Висновок: Загальна сума джерел коштів зросла на 7131 тис. грн, збільшення власних коштів підприємства становить 1867 тис.грн., позикові джерела коштів значно зросли на 5264 тис.грн., коефіцієнт автономії зменшився на 11,33%, коефіцієнт боргу зріс в значному ступені з 39,30% до 65,39%, аналогічно зросли: коефіцієнт інвестування власних ресурсів, коефіцієнт інвестування довгострокових ресурсів. Головним фактором, що вплинув на погіршення фінансового стану, є значне зростання суми позикових джерел коштів, в той час коли сума джерел власних коштів зменшилась.


Date: 2016-05-13; view: 197; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию