Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства

Підприємство вважається платоспроможним, якщо його активи більші за зовнішні зобов’язання, тобто активи підприємства перевищують суму ІІ і ІІІ розділів пасиву. Ця умова виконується практично для будь-якого підприємства.

Ліквідність – це спроможність підприємства сплатити свої поточні (короткострокові) зобов’язання в установлені строки. Підприємство ліквідне, якщо його оборотні засоби (ІІ розділу активу) більші за його короткострокові зобов’язання (ІV розділ пасиву).

Для кількісної оцінки ступеня ліквідності розраховуються наступні показники:

- коефіцієнт покриття: відношення загальної суми оборотних засобів до короткострокових зобов’язань. Нормативна величина - 2-2,5;

- уточнений коефіцієнт покриття: відношення суми активів, які можна легко реалізувати (грошові кошти і вкладення, дебіторська заборгованість та виробничі запаси), до короткострокових зобов’язань. Нормативна величина – 1-2, що відповідає нормальній ліквідності;

- коефіцієнт ліквідності: відношення суми ліквідних активів, тобто грошових коштів і вкладень в розрахунках до короткострокових зобов’язань. Добрим показником вважається величина цього коефіцієнта 0,7 – 0,8;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності: відношення грошових коштів і вкладень до короткострокових зобов’язань. Для забезпеченні ліквідності підприємства вважається достатньою величина цього коефіцієнту від 0,2 до 0,25;

- коефіцієнт матеріального покриття: відношення суми запасів і витрат до короткострокових зобов’язань. Рост цього коефіцієнту свідчить про зниження ліквідності;

- час обертання ліквідних активів: відношення суми ліквідних активів (грошових коштів, вкладень і дебіторської заборгованості) до суми одноденних витрат підприємства. Час обертання ліквідних активів показує, скільки днів підприємство може здійснювати господарську діяльність без додаткових джерел надходжень.

Для оцінки ступеня ліквідності підприємства складається табл. 5.6.

 

 

Таблиця 5.6 - Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємстваПоказник На початок року На кінець року Зміна
Оборотні кошти, тис. грн., у т.ч.: 126,0 202,0 +76,0
кошти і вкладення 29,0 108,0 +79,0
Продовження таблиці 5.6
розрахунки з дебіторами 11,0 12,0 +1,0
запаси і витрати 19,0 26,0 +7,0
Короткострокові кредити, тис. грн 154,0 169,0 +15,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн 5935,0 11184,0 +5249
Разом короткострокових зобов'язань , тис. грн 6089,0 11353,0 +5264,0
Коефіцієнт покриття 0,021 0,018 -0,003
Уточнений коефіцієнт покриття 0,010 0,013 +0,003
Коефіцієнт ліквідності 0,007 0,011 +0,004
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,005 0,10 +0,005
Коефіцієнт матеріального покриття 0,003 0,023 +0,02
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн 20601,0 23993,0 +3392
Одноденні витрати, тис. грн. 57,23 66,65 +9,42
Час звернення ліквідних активів, дні 0,70 1,80 +1,1

Висновок: Зниження такого показника, як коефіцієнт покриття (з 0,021 до 0,018) є негативним фактом. В свою чергу підвищення таких показників як коефіцієнт ліквідності (з 0,07 до 0,011), коефіцієнт абсолютної ліквідності (з 0,005 до 0,10), є позитивним фактом. Про підвищення ліквідності та незначне поліпшення фінансового стану підприємства свідчить також збільшення на 79 тис.грн. суми грошових коштів і вкладень.

 


Date: 2016-05-13; view: 186; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию