Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дайын органикалық заттармен көректенетін ағзаларды калай атайды?Гетеротрофтар

В.И.Вернадскийдің бөліп қарастырған бірінші функциясы? Адамдардың іс -әрекеті

Вернадскийдің пікірі бойынша биокос зат – бұл? топырақ

Вирустар қандай ластануды тудырады? биологиялық

Гидросферадағы тұщы су көлемі: 3%

Ғаламдық экологияның зерттеу нысаны? биосфера

Ғылымға «Биосфера» терминін кім енгізді? Ж.Б.Ламарк, Э.Зюсс;

Дайын органикалық заттармен көректенетін ағзаларды калай атайды?Гетеротрофтар

Демэкология нені зерт? популяцияны

Дене температурасы сыртқы орта температурасына байланысты жануарлар қалай аталады? Пойкилотермді;

Дене температурасы тұрақты, жылы қанды жануарларды қалай атайды? гомойтермді;

Дербес ғылым ретінде экология шамамен қаншасыншы жылы қалыптасты 1900ж

Динитрлеушілер дегеніміз не? азот бөліп шығаратындар;

Егер бір түр екінші бір түрді тірідей жесе, н/е оның өлі қалдықтарымен қоректенсе, н/е оның тіршілік ету барысында қорытып шығарған заттармен қоректенетін болса, онда қандай байланыс п б/ды? трофикалық;

Екі түрдің өзара қатынасында бір түр екіншісіне қоректік зат немесе тіршілік ортасы болып табылуын не деп атайды? комменсализм

Екі түрдің өзара қатынасында, әрқайсысы бір- біріне кері әсерін тигізетін экологиялық қатынастың түрі қалай аталады? бәсекелестік;

Екінші реттік периодтық факторлар? жаңбыр, температура

Екінші трофтық деңгейге қандай ағзалар жатады? шегіртке.

Ең бірінші құрылған Ұлттық саябақты ата, қай ж? 1985. Баянаул

Ерекше қорғалатын табиғи терр/дың толығымен қорық аймағын және ш/лық іс-әрекеттердің жекелеген түрлеріне арналған үлкен терр/я: ұлттық саябақ

Жануарлар бірлестігін қалай ат? Зооценоз

Жануарлар қандай жағдайда мекен-жайының бағытын жақсы бағдарлап, қорегі мен паналайтын жерін тез таба алады ? бір мекенде тұрақты тіршілік еткен жағдайда

Жануарлар мінез-құлқын зерттейтін ғылым? этология

Жануарлардың жарық бөлу қабілеттілігі қалай аталады? биолюминесценция

Жануарлардың ұзақ н/е үнемі бірігіп жүруі қалай аталады? табын

Жаңа өмір сүру ортасына түрдің қоныстануы? осциляция

Жаратылыстану ғылымында экологиялық көзқарастың қалыптасу кезеңдері: XVIII-XIX ғ

Жартылай қалпына келетін табиғи ресурстарды көрсетіңіз? орман ресурстары, топырақ;

Жарық сүйгіш өсімдіктердің түрлері қалай аталады гелиофиттер

Жарықтың тәуліктік ауысуы қандай факторға жатады? абиотикалық;

Жеке организмдер (особь) арас/ғы қарым-қат/ды оның табиғи ортасымен байланыстырып зерттейтін эко/ң саласы: аутэкология

Жер бедері қандай экологиялық факторға жатады? абиотикалық;

Жер бетіндегі экожүйеге не жатады? тундра;

Жер бетінің тіршілік ету аймағын «биосфера» термині деп қарастырған ғалым: Э.Зюсс

Жер қыртысының қандай ең үлкен тереңдігінде микроағзалар кездеседі 3км дейін

Жер флорасы қанша өсімдік түрлерінен құралған? 500 мың түр

Жер шары ретінде, жер бетіндегі экологиялық мәселелерді зерттейтін ғылым саласы? әлемдік экология;

Жерде ең бірінші рет қандай ағзалар пайда болды? прокариоттар;

Жердің геосфераларына мыналар жатады? педосфера

Жердің жоғарғы қатты қабаты-бұл... литосфера;

Зат және энергияайналымы жүретін, барлық организмдер бірге қызмет ететін, бір- бірімен және қоршаған ортамен әрекеттесетін орта келесідей аталады: Экол/қ жүйе

Зоохория – бұл ? өсімдіктердің жемістерінің және тұқымдарының жануарлар арқылы таралуы;

Иесі арқылы дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзалардың арасындағы қарым -қатынас түрі? Арамтамақтық

Иесін мекен ететін ағза/р: эндобионт

Инсектицидтердің мақсаты? жәндіктерді жою

Ионосфера қандай қашықтықта орналасқан? 50-8000км

Кенелерге қарсы қолданылатын хим/қ препарат? акрицидтер

Климаттың ғаламдық жылуына алып келетін парникті газ негізі. Көміртегі диоксиді

Көкшетау Ұлттық саябағы қай жылы құрылды? 1996

Көл қандай экожүйеге жатады? мезоэкожүйе

Көлемі 10 млн. км2болатын озон тесігі алғаш рет қайдан анықталды? Антарктида;

Көлеңке сүйгіш өсімдік/р: сциофитер

Көмірқышқыл газының айналым жылдамдығы? 300ж

Көптеген экожүйелерде энергияның бастапқы көзі б/п таб: күн сәулесі

Күйіс қайтаратын жануарлардың асқазанында тіршілік ететін бактериялар биологиялық байланыстың қандай түріне мысал бола алады? селбесіп тіршілік ету, симбиоз

Күкірт диоксидіне сезімтал индикатор - өсімдікті көрсет? шырша, беде

Күн сәулесінің энергиясын пайдалана отырып, көмір қышқыл газы мен судан органикалық заттарды түзетін өздігінен қоректенуші организмдер қай топты құрайды? өндірушілер(продуцент)

Күн энергиясының арқасында бейорганикалық қосылыстардан органикалық қосылыстардың синтезделу процесі қалай аталады? фотосинтез

Қазақстанда «Атмосфералық ауаны қорғау туралы» заң қай жылы қабылданды? 2002ж

Қазақстанда алғаш қай жылы Қызыл кітап жарық көрді: 1976;

Қазақстанда қанша қорық бар? 10;

Қазақстанда құрылған алғашқы қорық: Аксу-Жабағлы

Қазақстандағы эко/қ құқтың қайнар көзі не? ҚР-ң Конституц/сы

Қазақстанны ең басты су артериясы? Ертіс

Қазіргі жағдайда адамдарда эко/қ сананың қандай типін қалып/ру керек? экоцентризм

Қай атмосфера қабатында атмосфералық ауаның 84% бар? Стратосфера

Қай жылы «мониторинг» термині пайда болды? 1972 ж

Қалпына келетін табиғи ресурстарға қайсысы жатады? жануарлар мен өсімдіктер әлемі;

Қалпына келмейтін ресурстарға қайсысы жат? қазба байлықтар;

Қандай антропогендік фактор шөлденуге әкеледі? малды қарқынды бағу

Қандай да бір территорияда биоценоздардың орын алмастыруы? сукцессия;

Қандай жағдайдың нәтижесінде биосфераның табиғи ластануы байқалады? орман өрттері;

Қандай пайдалы қазбалар қоры б/ша KZ 1 орында? Висмут қоры, мыс

Қандай тіршілік ортасы ауа концентрациясының көптілігімен сипатталады? жер-ауа;

Қандай тіршілік ортасы оның мекендеушілеріне жеңіл сіңірілетін қоректің молдығымен сипатталады? тірі ағзалар

Қанша тіршілік ортасы бар? 4

Қарқаралы Ұлттық саябағы қай жылы құрылды? 1998

Қасқырлар жыл сайын бұғылардың 25%-ға жуығын өлтіреді.Бұл құбылыс өзара әсердің қандай формасына жатад жыртқыштық

Қауымдастықтардағы жыртқыш/дың маңызы? жемтік популяция/ның саны мен жағдайын реттейді

Қорғалжын қорығы қай жылы құрылды? 1968 ж

Қорғаныш қызмет атқаратын атмосфера қабаты қалай аталады? стратосфера.

Қоректенудің бірінші ретті автотрофты типіне жататын ағзалар: хемотрофтар

Қоректік тізбектегі әр топтың (звено) орны қалай ат? трофтық деңгей;

Қоршаған орта ластануының жағдайын анықтау үшін өсімдіктерді қолдану қалай аталады? биоиндикация;

Қоршаған орта объектісінің қайсысы халықаралық деңгейде қорғалады? атмосфералық ауа.

Қоршаған ортаның қатаң белгілі бір жағдайларын қажет ететі ағзалар? Стенобионттар

Қоршаған табиғи орта мен тірі ағзалардың арасындағы қатынасты зерттейтін ғылым: Экология

Қорықтың ұйымдастырылуын қандай экологиялық факторға жатқызуға болады антропогендік

ҚР «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы қай кезде жорыққа ш? 1997ж15шілде

ҚР -ғы Ақсу- Жабағылы қорығы қай жылы құрылды? 1926ж

ҚР- ғы шөлденген жер ауданы қанша пайызды құрайды? 60%-н жоғары

Қуаңшылықа төзімді жапырақтары құрғақ ж/е қатты, сабағы су жинамайтын өсімд/р? суккулент/р

Құм өсімдіктері: псаммофиттер

Құрамында кәрі дарақтар басым популяциялар? қысқарып бара жатқан

Құрғақ және ыстық климатқа үйренген құрғақсүйгіш жануарлар: Ксерофилдер

Құрлықтың биомассасының негізгі бөлігін (99,2%) Өсімдіктер

Құрт-құмырсқаларға қарсы қолданылатын хим/қ препарат: инсектицид

Қызыл Кітаптың бесінші категориясына жататын өсімдіктер мен жануарлардың түрлері: қалпына келуші түрлер;

Қызыл Кітаптың бірінші категориясына жататын өсемдіктер мен жануарлар? жоғалып бара жатқан түрлер

Қысқаша экологиялық валентті түр: галофитті

Ластаушы заттарға индикатор бола алатын өсімд/ді көрсет: қыналар мен мүктер;

Либих заңын көрестіңіз: организмнің төзімділігі оның экологиялық қажеттілік тізбегіндегі ең әлсіз тобымен айқындалады;

Литосферадағы биосфераның төменгі шегі 3-4 км. тіршіліктің төмен өтуіне не кедергі жасайды? жер қойнауының жоғары температурасы

Литосферадағы тіршіліктің таралуын шектейтін фактор: оттегінің жеткіліксіздігі

Марқакөл қорығының ең басты тапсырмасы..қорғау балықтарды

Мекен ету ортасы бір және генофонд жалпылылығымен байланысты, бір дараға жататын тұрлердің табиғи топтары: популяция;

Мұхит н/е теңіздің түбі ағзалардың тіршілік ету ортасы ретінде? бенталь

Наурызым қорығы қай жылы құрылды? 1931 жылы;

Негізгі парникті газға қандай газ жатады көмір қышқыл газы, көміртегі диоксиді

Негізгі тіршілік деңгейлері қалай аталады? ген, клетка, мүше, ағза, популяция, қауымдастық

Ноосфера ілімін қал В.И.Вернадский

Озон қабаты атмосфераның қай қабатында орн/н? стратосфера;

Озон қабаты - биосфера тіршілігінің қажетті жағдайы, өйткені озон қабаты: ультракүлгін сәулелердің өтуіне тосқауыл болады

Озон қабаты бойынша Вена келісімі қай жылы жасалды? 995

Озон қабатына аса зиянын тигізетін химиялық зат? фреондар;

Озон қабатының жағдайына жүргізілетін бақылау, мониторингтің қай типіне жатады? әлемдік;

Озон қабатының жұқаруына әсер ететін заттарды ата: Фреондар

Озон қабатының қалыңдығы?2-4 мм.

Озон қабатының маңызы қандай? Ультракүлгін сәулелерді сіңіру

Оңтайлы шешімдерді табу үшін табиғат пен қоғам қатынасындағы мәселелер көрсетілетін теориялық мен эмоциялар, көзқарастар жиынтығы бұл: Экологиялық сана

Организм Таралу шегі немесе облысы дегеніміз: Ареал

Орманды кесу - экологиялық фактордың қандай түріне жатады? антропогендік;

Орта факторының қысқа диапозон шегінде тіршілік ететін ағзаларды атаңыз? стенобионтты;

Орта ылғалдылығы орташа жерлерде тіршілік ететін өсімдік топтары қалай аталады? мезофиттер;

Ортаның фитогенді биотикалық факторларына не жатады? жасыл өсімдік;

Оттегінің 80% қай қабатта шоғырланған? тропосфера

Оттегінің айналымы қанша уақытты қамтиды? 2000 жыл;

Отырықшы жануарлардың топтасып қоныстануы қалай аталады? үйір

Өзара байланысты жануарлардан құралған табиғи күрделі жйе не деп аталады? биоценоз

Өзара қарым-қатынастағы екі түрдің екеуіне де кері әсерін тигізетін экологиялық қатынастың түрін не деп атаймыз? бәсекелестік

Өзі үшін қолайлы экологиялық факторлар шамасының ауытқуына ағзаның төзу қабілеті қалай аталады? Толеранттық заңы

Өзінің мекен етушілері үшін қандай тіршілік ортасы дайын коректің көптілігімен сипатталады? тірі ағзалар;

Өлі органикалық заттардың арқасында тіршілік ететін және оны бейорганикалық заттарға айналдыратын ағзалар қалай аталады? ыдыратушылар;

Өндірістік қалдықтар тасталу режиміне байланысты қалай бөлінеді Периодтық және периодтық емес

Өнеркәсіптегі шу дыбыстар экологиялық факторлардың қай түріне жатады? антропогендік

Өсімдік зиянкестері және ауруларымен күресудің ең қауіпсіз тәсілі? биологиялық

Өсімдік өсуіне әртүрлі факторлардың әсерін зерттеуде минимум заңын кім ашты Ю. Либих

Өсімдіктер қауымдастығы қалай аталады? фитоценоз;

Өсімдіктер су режиміне қатысты неше топқа бөлінеді? 4

Өте жарыққа төзбейтін,тек көлеңкеде өсетін өсімдіктер: сциофиттер

Павлодар облысы территориясында қандай мемлекетті ұлттық саябақ жатыр? Баянауыл;

Паразитизмге мысал келтір Аскарида-адам

Планета су қорлары мынадан құралады: жердің беткі, асты сулары, мұздықтар, атмосфераның және жердің ылғалдылығынан

Популяция динамикалық саны қандай факторларға тәуелді? Туылымы, өлімі жетімі, орын ауыстыруы

Популяция жас даралардың саны көп болса,ол популяция: инвазиондық

Популяция өзінің саны мен өзгермелі орта жағдайына бейімделуін қандай жолдармен реттейді? Жаңару және орын басу

Популяция саны деп: Белгілі бір көлемдегі н/е терр/ғы особьтардың жалпы саны

Популяция санын өзгертетін және оның оптимум жағдайдан қалыпты деңгейге ауытқу тербелісін басатын фактор: реттеуші фактор

Популяция санының қарқынды өсуін қалай ат/з? экспоненциалды өсім;

Популяция санының өсуі үшін не маңызды? көбейетін аналықтар үлесі

Популяция түсінігіне анықтама беріңіз? бір түрге жататын даралар жиынтығы;

Популяция түсінігіне қандай анықтама беруге болады? Біркелкі жағдайда мекендейтін, ұрпақтан ұрпаққа белгілі бір кеңістікті жайлаған, ортақ генофоны болатын таралым түрлерінің жиынтығы

Популяцияға тән қасиеттер? өсу, даму, көбею, бейімделу, тіршілігін сақтау

Популяцияда туу мен өлу популяцияның қандай көрсеткішіне жатады? популяцияның динамикасы;

Популяцияда уақыт бірлігінде өтіп жатқан процестерді сипаттайтын көрсеткіш қалай аталады? динамикалық;

Популяцияның гомеостазы: ішкі популяциялық генетикалық әртүрлілік

Популяцияның динамикалық көрсет/рі қандай? туу, өлім, өсім

Популяцияның динамикалық сипатын анықтайтын қасиеттерін көрсетіңіз? туылу көрсеткіші, өсу жылдамдығы, өлім көрсеткіші

Популяцияның мекен ортасы қалай аталады? ареал;

Популяцияның санын көбейту үшін табиғи бөгеттер (тау, өзен, т.б.) арқылы ареалдарды бөлу қандай роль атқ/ды? кері әсерін тигізеді

Популяцияның тығыздығын анықтау үшін шағын ауданды кеңістіктегі ағзаларды санау жұмыстары қандай әдіске қолданылады кәсіптік жануарларды есепке алу әдісі

Саналы адамдық қызметтер дамудың басты факторы ретінде анықталатын табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынасының саласы: ноосфера

Симбиоз- бұл: ағзалардың селбесіп тіршілік етуі

Синэкология нені зертт? бірлестікті;

СКО-ның биосфералық қорық статусын алған Қазақстандағы алғашқы қорық: Ақсу-Жабағылы

Стенобионтты түрлердің негізгі қасиеттерін атаңыз? ортаның қатаң (қысқа) жағдайларында тіршілік етуге қабілеттілігі;

Су қоймаларының эвтрофикациясы неге әкеледі? фитопланктондар

Су ортасын мекен етушілірдің аталуы? гидробионт;

Су түбін мекен етушілер қалай аталады? бентос;

Суды ластаушылар қалай аталады? гидрополлютанттар;

Судың бетінде ағысқа байланысты жүзетін ағзаларды ата? планктон

Сукцессия деге/з? бір биоценоздың екінші бір биоценозбен алмасуы

Суқойма түбінің балдырларын қалай атайды? фитобентос

Сулы ортада мекендеушілер қалай аталады Гидробионттар

Суық сүйгіш ағзалар? креофилдер

Сыртқы ортадан ағзаға және керісінше ішкі ортаға жүретін үздіксіз айналым қалай аталады? биогеохимиялық айналым;

Табиғаттағы заттардың кіші айналымы: Биогеохимиялық

Табиғаттағы заттардың негізгі айналымының қанша түрі бар: 2

Табиғаттағы заттардың үлкен айналымы: геологиялық

Табиғаттты қорғау дегеніміз: Қоршаған ортаны ластанудан қорғауға арналған жұмыстар жиынтығы.

Табиғатты қорғау: экол/қ системада тепе-теңдікті сақтау

Табиғатты пайдалану түрлері? тиімді және тиімсіз

Табиғи кешеннің жағдайын сақтауға бағытталған, шаруашылық іс-әрекеттерді жүргізуге мүлдем тиым салынған, ерекше қорғалатын территориялардың түрі? қорық;

Табиғи қорларды тиімді пайдалану деген: Оларды сақтай отырып, қажетіне қарай және сыртқы ортаға көп зақым келмейтіндей пайдалану

Таралымның н/е биомассаның аудан не/е көмен бірлігіндегі мөлшері: Популяция тығыздығы

Тас көмір: биогенді зат

Тасталымсыз және қалдықсыз өндірістің алғашқы сатысын көрсетіңіз? айналым сумен қамтамасыз етуді жасау

Тау жынысындағы қына қандай экожүйеге жатады? микроэкожүйе

Тек белгілі бір тамақпен қоректенуге бейімделген ағзаларды қалай атайды? Стенофаг

Тек ғана өсімдіктекті қорекпен тіршілік ететін жануарлар және көптеген жәндіктер қалай аталады? фитофагтар

Температураның күрт өзгерістеріне шыдай алмайтын ағзаларды атаңдар? термофобтылар

Термосфера қабатының 150 км жоғарыдағы температ? 600-670 ºС

Термосфера қабатының 500-600 км жоғарыдағы темпер? 1500ºС төмен

Толеранттылық заңының авторы кім? В.Шелфорд;

Толеранттылық терминіне анықтама беріңіз: Минимум да, максимум да экологиялық әсері болатын факторлар организмнің жақсы дауын тежеуі мүмкін;

Топырақ ағзалары? эдафобионттар;

Топырақ деградациясы - бұл: топырақтың қасиеттері мен құрылымының бұзылуы

Топырақтану ғылымының негізін салушы кім? Докучаев

Топырақты мекен ететін ағзалар? педобионт

Топырақтың екінші қайтара тұздануының негізгі себебі неде? жер асты су деңгейінің төмендеуі

Төменде аталған ғалымдардың қайсысы ғылымға «Экология» ұғымын енгізді? Э.Геккель;

Төмендегі жануарлар тобының қайсысының сандық өзгерістері тұрақты болады? ірі сүтқоректілер

Тропосфераның жоғары шетінен жоғары қарай 50 км дейінгі орналасқан атмосфера аймағы: стратосфера

Трофтық тізбек-бұл: Бірқатар ағзалар арқылы негізгі қоректік көздерден энергияның тасымалдануы (таралуы);

Туу мен өлім арасындағы айырма: өсім;

Туылу саны өлім-жітім санымен шамамен теңелсе популяция қалай аталады тұрақты

Тұрақты динамикалық бірқалыптылықты сақтайтын экожүйе немесе ағза қабілеттілігін қалай атайды? гомеостаз

Түтіннің, тұманның, шаң-тозаңның улы қоспасы не деп аталады? смог

Тіршілік жоқ жерде пайда болған сукцессия қалай ат бірінші ретті

Тіршілік ортасы ретінде топырақпен әсерлесу деңгейі бойынша жануарларды қандай топтарға бөледі? геобионттар, геоксендер, геофилдер

Тіршілік үшін қажетті ресурс – бұл? ауа

Тірі ағзалар жүйесіндегі негізгі құрылым бірлігі түр

Тірі ағзалар үшін космостық ең зиянды әсерлер ? инфрақызыл сәулелену

Тірі ағзалардың тіршілігі мен таралуына әсер ететін, табиғи ортаның бейорганикалық факторы қалай аталады? абиотикалық;

Тірі ағзалардың тіршілік ортасының ішінде кеңістіктік және уақыттық жағдайлары бойынша аса гетерогенді (біркелкі емес) орта қайсысы?: жер-ауа;

Тірі аізаның өзара және қоршаған ортамен тығыз байланыста бір территорияда өмір сүруін.... деп атайды? Экологиялық жүйе

Тірі организмдердің бір бірімен және олардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым: Экология

Тірі өсімдіктерді тұтынушыларын атаңыз? Фитофагтар

Уақыт бірлігінде популяцияда пайда болатын жаңа даралар саны қалай аталады? туу;

Date: 2016-06-09; view: 5427; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию