Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Граматичні відомості. На відміну від слов'янських мов, в англійській мові дієслова мають лише форми теперішнього та минулого часу (Present and Past)

Часи дієслів

На відміну від слов'янських мов, в англійській мові дієслова мають лише форми теперішнього та минулого часу (Present and Past). Для відображення подій, які можуть чи повинні відбутися у майбутньому, використовуються модальні дієслова чи форми Present, що ми розглянемо пізніше. Окрім того, в англійській мові існують декілька форм будь-якого смислового дієслова, які відрізняються за своїм характером:

 

1) дія відбувається регулярно, завжди;

2) розпочалася нещодавно та скоро закінчиться;

3) напевно відбулась (не має значення коли);

4) відбувалась протягом деякого періоду і триває в момент, що розглядається (в окремих випадках може тільки що закінчиться).

Цим формам відповідають так звані "Aspects" англійської мови: Simple (Indefinite), Progressive (Continuous), Perfect та Perfect Progressive. Для утворення кожної з перелічених форм поряд з смисловим дієсловом також використовується допоміжне дієслово, Auxiliary Verb (табл. 6). У наступних розділах всі наведені у табли­ці часові форми будуть розглянуті більш докладно.

Поруч зі вказаною функцією всі допоміжні дієслова можуть вживатися як смислові.

Дієслово to be може вживатися у значенні ″бути″, ″існувати″, ″знаходитись″, ″коштувати″, ″траплятися″: The books are on the table. Крім того це дієслово у сполученні з наступним інфінітивом може мати модальне значення для вираження необхідності виконати дію відповідно до попередньої домовленості чи за попереднім планом: They are to meet at ten.

Найбільш уживані вирази з дієсловом to be:

to be glad (pleased) – бути радим (задоволеним)

to be happy (delighted) – бути щасливим

to be sad – бути сумним

to be hungry – бути голодним (хотіти їсти)

to be thirsty – хотіти пити, відчувати спрагу

to be healthy (ill) – бути здоровим (хворим)

to be sorry – жалкувати

to be ready for something – бути готовим до чогось

to be late for something – спізнюватися на щось

to be 10 minutes late – спізнитися на 10 хвилинto be 10 minutes slow (fast) – відставати (поспішати) на 10 хвилин (про годинник)

to be comfortable (uncomfortable) – почувати себе зручно (незручно)

to be sure (certain) of something – бути впевненим у чомусь

to be mistaken – помилятися

to be surprised at somebody – дивуватися комусь

to be angry with somebody – сердитися на когось

to be for (against) something (somebody) – бути за (проти) чогось (когось)

to be with something – бути зайнятим чимось.

 

Таблиця 6

Форми дієслів теперішнього та минулого часів

 

As-pect Simple Progressive Perfect Perfect Progressive
Auxi-liary do* be have have been
Form Base Participle I Participle II Participle I
Present   I you we they   go   I   you we they   he she it   am     are   going   is     I you we they     he she it     have gone has   I you we they     he she it have been going has
  he she it       goes
Form Past Simple Participle I Participle II Participle I
Past   I you we they       went   I   you we they   he she it   was     were   going   was     I you we they     he she it   had gone   I you we they had been he going she it
  he she it  

 

*Допоміжнедієслово to do звичайно використовується в питальних та негативних реченнях і тому в таблиці, яка складена для позитивних речень, його немає. Однак воно використовується в деяких емфатичних (підсилювальних) конструкціях: Do you like him? – I do like him.

 

 

Дієслово to haveможе використовуватися як смислове діє­слово у значенні “мати”, “володіти”: We have a TV set. Воно також вживається як модальне дієслово, що виражає необхідність за певних обставин: We have to buy a TV set.

Найбільш уживані вирази з дієсловом to have:

to have breakfast (dinner, supper) – снідати (обідати, вечеряти)

to have a talk – розмовляти

to have a walk (a swim) – погуляти, поплавати

to have a good time – добре проводити час

to have a look – поглянути

to have something done – зробити щось (за чиєюсь ініціа­тивою), наприклад: he had his hair cut – він підстригся; they had their photos taken – вони сфотографувалися (тобто їх сфотографували).

Дієслово to doможе використовуватися у значенні “робити”, “виконувати”: What will you do tomorrow?, We did our work yesterday. Це слово може вживатися для підсилення наступного самостійного дієслова у стверджувальному реченні:Do come in! – Неодмінно заходьте!

He did come. – Він таки прийшов.

Крім того, воно може використовуватись як замінник попереднього дієслова: He worked as well as I did. – Він працював так само добре, як (працював) і я.


Date: 2016-06-09; view: 200; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию