Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кәсіби практиканы өту қорытындысы бойынша студенттердің машықтары мен орындау біліктігін бағалау критерийлері

№   Дағдылар мен шеберлікті бағалау критерийлері Қадам бой- ынша бағасы, балл
Тамақ объектілерінде азыќ-түліктерді сақтау орындарында санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы жүргізу 4,0
  1. Азық-түлік өндірісінің технологиясының сапасына, азық-түлікті сақтау мен сатылуына қойылатын талаптары бойынша нормативтік-техникалық құжаттармен, тамақтық қоспалардың қолдануына берліген рұқсаттармен, тараға, ораушы материалдарға қойылатын талаптармен танысу. 0,5
  2. ТҚҚБ қызметкерінің куəлігін көрсету, келу мақсатың түсіндіру. 0,5
  3. Тамақтық азық-түлік партиясын сипаттайтын құжаттармен танысу (тіркеме қағазы, сертификаттар, ветеринарлық-санитариялық куəліктер, МЕСТ, ТЖ, жабдықтаушы мен сатып алушының келісімі жəне жабдықтаушының шот-фактурасы жəне т.б.). 0,5
  4. Тамақ обьектісінде азық-түлік партиясын сақтау орнында қарау. 0,5
  5. МЕСТ сəйкес оралған азық-түліктерді ашу. 0,5
  6. Стандартпен анықталған көлемінде алынған азық-түліктердің сапасын органолептикалық зерттеу жүргізу. 0,5
  7. Партияны қарау нəтижелері бойынша акті құрастыру 0,5
  8. Азық-түлікті одан əрі қолдану тəртібі бойынша қорытынды құрастыру. 0,5
Зертханалық зерттеу үшін сынаманы алуымен азық-түліктерге санитариялық-эпидемиологиялық сараптау өткізу 4,0
  1. Азық-түліктердің сынама алу ережелерімен, санитарлық-бактериологиялық обьектілерімен танысу. 0,5
  2. Танысу, ТҚҚБ қызметкерінің куəлігін көрсету, келу мақсатын түсіндіру. Азық-түлік партиясына берілетін құжаттармен танысу (тіркеме қағазы, сертификаттар жəне т.б.). 0,5
  3. Азық-түлік партиясының сыртқы қарауын өткізу (тараның жағдайын, азық-түліктің сыртқы түрін, сақталу жағдайын). 0,5
  4. МЕСТ сəйкес қаптаманың бөлек бірліктерін ашу. 0,5
  5. Стандартпен анықталған көлемінде алынған азық-түліктердің сапасын органолептикалық зерттеу жүргізу. 0,5
  6. Стандартқа сəйкес зертханалық зерттеулер үшін азық-түліктердің сынамасын алу. 0,5
  7. Азық-түліктердің сынама алу бойынша актіні құрастыру (№ 342у үлгі тамақтық азық-түліктер үшін, № 344 кулинарлық өнімдер үшін), екі дана. 0,5
  8. Зертханаға сынамаларды жеткізу. 0,5
Етке санитариялық-эпидемиологиялық сараптама өткізу 4,0
  1. Зерттелетін азық-түлік бойынша нормативті-техникалық құжаттармен (НТҚ) танысу. Зерттеу үшін сынамаларды дайындау. 0,5
  2. Органолептикалық зерттеуді өткізу: сыртқы түрі мен түсін, консиситенциясын, иісін, дəмін анықтау. 0,5
  3. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу: сүзу пайызы мен фильтраттың тұнығын анықтау; ортаның рН реакциясын анықтау. 0,5
  4. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу: бос аммиакты, күкіртті сутегіні анықтау. 0,5
  5. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу: пероксидазаға реакцияны өткізу. 0,5
  6. Етті микроскопиялық зерттеу. 0,5
  7. Алынған көрсеткіштерді мемлекеттік стандарты (МЕСТ) көрсеткіштерімен салыстыру. 0,5
  8. Еттің зертханалық зерттеулер нəтижелері бойынша хат- таманы толтыру (№ 343 есеп үлгісі). 0,5
Шұжық өнімдеріне санитариялық-эпидемиологиялық сараптама өткізу  
  1. Зерттелетін азық-түлік бойынша НТҚ танысу. Зерттеу үшін сынамаларды дайындау. 0,5
  2. Органолептикалық зерттеуді өткізу: сыртқы түрі мен түсін бағалау. 0,5
  3. Органолептикалық зерттеуді өткізу: консистенцияны анықтау. 0,5
  4. Органолептикалық зерттеуді өткізу: иісін анықтау, дəмін анықтау. 0,5
  5. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу: ылғалды анықтау. 0,5
  6. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу: крахмалды анықтау үшін сапалы реакцияны жүргізу. 0,5
  7. Алынған көрсеткіштерді МЕСТ көрсеткіштерімен салыстыру. 0,5
  8. Шұжық өнімдерінің зертханалық зерттеулер нəтижелері бойынша хаттаманы толтыру (№ 343 есеп үлгісі). 0,5
Сүтке санитариялық-эпидемиологиялық сараптама өткізу 4,0
  1. Зерттелетін азық-түлік бойынша НТҚ танысу. Зерттеу үшін сынамаларды дайындау. 0,5
  2. Органолептикалық зерттеуді өткізу: сыртқы түрін, түсін, консиситенциясын, иісін, дəмін анықтау. 0,5
  3. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Үлес салмақты (тығыздықты) анықтау. 0,5
  4. Физика-химиялық зерттеулерді жүргізу. Майдың мөлшерін анықтау. 0,5
  5. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Қышқылдылықты анықтау. Қайнату кезінде ұйтыу пробасын өткізу. 0,5
  6. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Сүтте қоспаларды анықтау. Соданы анықтау реакциясын, крахмалды анықтау реакциясын қою. 0,5
  7. Алынған көрсеткіштерді МЕСТ көрсеткіштерімен салыстыру. 0,5
  8. Сүттің зертханалық зерттеулер нəтижелері бойынша хаттаманы толтыру ( № 343 есеп үлгісі). 0,5
Ұнға санитариялық-эпидемиологиялық сараптама өткізу  
  1. Зерттелетін азық-түлік бойынша НТҚ танысу. Зерттеу үшін сынамаларды дайындау. 0,5
  2. Органолептикалық зерттеуді өткізу: сыртқы түрін, түсін, консиситенциясын, иісін, дəмін анықтау. 0,5
  3. Физико-химиялық зерттеулерді жїргізу. Ылғалдылықты, қышқылдылықты анықтау. 0,5
  4. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Металлды қоспаларды анықтау. 0,5
  5. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Қойма зиянкестерімен ластануын анықтау. Ұнда қара күйені анықтау. 0,5
  6. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Таңбалаудың мөлшерін анықтау. 0,5
  7. Алынған көрсеткіштерді МЕСТ кґрсеткіштерімен салыстыру. 0,5
  8. Ұнның зертханалық зерттеулер нəтижелері бойынша хаттаманы толтыру (№ 343 есеп үлгісі). 0,5
  Нанға санитариялық-эпидемиологиялық сараптама өткізу 4,0
  1. Зерттелетін азық-түлік бойынша НТҚ танысу. Зерттеу үшін сынамаларды дайындау. 0,5
  2. Органолептикалық зерттеуді өткізу: сыртқы түрін, түсін, қабыршақтың қалындылығын, жұмсағының түрін бағалау. 0,5
  3. Органолептикалық зерттеуді өткізу: нанның дəмін, иісін бағалау. 0,5
  4. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Нанның ылғалдылығын анықтау. 0,5
  5. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Нанның қышқылдылығын анықтау. 0,5
  6. Физико-химиялық зерттеулерді жүргізу. Нанның кеуектілігін анықтау. 0,5
  7. Алынған көрсеткіштерді МЕСТ көрсеткіштерімен салыстыру. 0,5
  8. Нанның зертханалық зерттеулер нəтижелері бойынша хаттаманы толтыру (№ 343 есеп үлгісі). 0,5
Объектіні санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін құрастыру 4,0
  1. Студент «Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі» бланкін алады (№ 315 есеп үлгісі). 0,5
  2. Міндетті түрде санитариялық-эпидемиологиялық тексеруді өткізу күні көрсетіледі. 0,5
  3. Одан кейін санитариялық тексеруді өткізетін адамның тегі, аты, əкесінің аты жəне қызметі көрсетіледі. Кімннің қатысқанымен (тегі, аты, əкесінің аты жəне қызметі) санитариялық-эпидемиологиялық тексеру өткізіледі. 0,5
  4. Мынадан кейін қысқаша санитариялық-эпидемиологиялық тексерудің мəліметтері мен анықталған бұзылыстар жазылады. 0,5
  5. Анықталған бұзылыстарды жою бойынша шаралар құрастырылады. 0,5
  6. Міндетті түрде орындалу мерзімі мен анықталған бұзылыстарды жою бойынша шаралардың орындалуына жауапты орындаушы көрсетіледі. 0,5
  7. Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі екі данада құрастырылады. 0,5
  8. Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі, санитариялық-эпидемиологиялық тексеруді өткізген адаммен жəне объектінің өкілімен қол қойылады. 0,5
Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындарын санитариялық-эпидемиологиялық тексеру 4,0
  1. Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындарына қойылатын талаптармен танысу. 0,5
  2. Танысу, ТҚҚБ қызметкерінің куəлігін көрсету, келу мақсатын түсіндіру. Кəсіпорынның территориясын тексеру. Сумен қамтамасындандыру, канализацияға, микроклиматке, жылумен қамтамасыздандыруға, желдетуге, жарыққа қойылатын талаптардың сақталуын бақылау. 0,5
  3. Кəсіптік бөлмелерді тексеру. Технологиялық процестің белгіленген талаптарға сəйкестілігін бағалау. 0,5
  4. Ас үйі мен асханалық ыдысты өңдеу, азық-түліктерді кулинарлық өңдеу, дайын тағамдарды сату ережелерінің сақталуын бақылау. 0,5
  5. Қойма бөлмелерін тексеру. 0,5
  6. Персоналдың медициналық кітапшаларын тексеру (медициналық тексеруді уақытында өту). 0,5
  7. Өткен тексерудің анықталған бұзылыстары бойынша алдын ала жазудың орындалуынын бақылау. 0,5
  8. Объектіні санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін құрастыру. 0,5
Азық-түлік дүкенді санитариялық-эпидемиологиялық тексеру 4,0
  1. Азық-түлік дүкендеріне қойылатын талаптармен танысу 0,5
  2. Танысу, ТҚҚБ қызметкерінің куəлігін көрсету, келу мақсатын түсіндіру. Кəсіпорынның территориясын тексеру. Сумен қамтамасыздандыру, канализацияға, микроклиматқа, жылумен қамтамасыздандыруға, желдетуге, жарыққа, жабдықтарға, инвентарьға қойылатын талаптардың сақталуын бақылау. 0,5
  3. Сауда бөлмелерін тексеру, азық-түліктерді сату (реали- зация). Азық-түліктерді жеке орау, əкімшілік-тұрмыстық, қосалқы бөлмелерді тексеру. 0,5
  4. Азық-түліктердің партиясына берілетін сəйкес құжаттармен танысу (сертификаттар, тіркеме қағаз). 0,5
  5. Қойма бөлмелерін тексеру. Азық-түліктерді қабылдау мен сақтауын бақылау. 0,5
  6. Персоналдың медициналық кітапшаларын тексеру (медициналық тексеруді уақытысында өту). 0,5
  7. Өткен тексерудің анықталған бұзылыстары бойынша алдын ала жазудың орындалуын бақылау. 0,5
  8. Объектіні санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін құрастыру. 0,5
Базарды санитариялық-эпидемиологиялық тексеру 4,0
  1. Базарларға қойылатын талаптармен танысу. 0,5
  2. Танысу, ТҚҚБ қызметкерінің куəлігін көрсету, келу мақсатын түсіндіру. Кəсіпорынның территориясын тексеру. Сумен қамтамасыздандыру, канализацияға, микроклиматқа, жылумен қамтамасыздандыруға, желдетуге, жарықтыққа, жабдықтарға, инвентарьға қойылатын талаптардың сақталуын бақылау. 1,0
  3. Сауда бөлмелерін жəне азық-түліктерді сату орындарын тексеру (реализация). 0,5
  4. Азық-түліктердің партиясына берілетін сəйкес құжаттармен танысу (сертификаттар, тіркеме қағаз).  
  5. Қойма бөлмелерін тексеру. Азық-түліктерді қабылдау мен сақтауын бақылау. 0,5
  6. Қызметкерлердің медициналық кітапшаларын тексеру (медициналық тексеруді уақытысында өту). 0,5
  7. Өткен тексерудің анықталған бұзылыстары бойынша алдын ала жазудың орындалуын бақылау. 0,5
  8. Обьектіні санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін құрастыру. 0,5
Тамақ өнеркəсібі кəсіпорындарын гигиеналық-эпидемиологиялық тексеру 4,0
  1. Тамақ өнеркəсібі кəсіпорындарына қойылатын талаптармен танысу. 0,5
  2. Танысу, ТҚҚБ қызметкерінің куəлігін көрсету, келу мақсатын түсіндіру. Кəсіпорынның территориясын тексеру. Сумен қамтамасыздандыру, канализацияға, микроклиматқа, жылумен қамтамасыздандыруға, желдетуге, жарықтыққа, жабдықтарға, инвентарьға қойылатын талаптардың сақталуын бақылау. Қойма, кəсіптік, шаруашылық жəне əкімшілікті-тұрмыстық аймағы бөлмелерінің топтастырылуының ұтымдылығы. 0,5
  3. Кəсіптік аймағын тексеру. Санитариялық тәртіпті бақылау. Технологиялық процестің белгіленген талаптарға сəйкестілігін, шығарылатын тамақтық азық-түліктердің сапасын бақылау ұйымдастырылуын жəне кəсіптік зертхананың жұмысын бақылау. 0,5
  4. Қойма аймағын тексеру. Азық-түліктерді қабылдау мен сақтауын бақылау. 0,5
  5. Əкімшілікті-тұрмыстық аймақты тексеру. 0,5
  6. Медициналық құжаттарды тексеру. 0,5
  7. Өткен тексерудің анықталған бұзылыстары бойынша алдын ала жазудың орындалуын бақылау. 0,5
  8. Обьектіні санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін құрастыру. 0,5
    Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы маманы ретінде  
Салауатты өмір салты туралы əңгіме жүргізу (ата-аналар, жастармен бірге мектеп аудиторияларында) 4,0
  1. Жергілікті жағдайды ескере отырып, санитариялық-ағар- ту жұмыстары үшін өзекті тақырыптарды таңдау. 0,5
  2. Тыңдаушыларға аудиторияны таңдау. 0,5
  3. Əңгіменің мəтінін жазу үшін əдебиеттерді жəне материалдарды таңдау. 1,0
  4. Реферат түрінде əңгіменің мəтінін толтыру (8-10 бет). 1,0
  5. Жастармен, ата-аналармен, оқушылармен əңгіме жүргізу. 1,0
Мектепке дейінгі мекемелерге, бөбек бақшаларына санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу жүргізу 4,0
  1. Мектепке дейінгі мекемелерде қолданылатын талаптармен жəне нормативті, заңды құжаттармен танысу. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімшесінің жетекшісімен бірге нысандарға бару жəне бөбек бақшаларын тексеру. 1,0
  2. МДМ тексеру актілерін жазу. 1,0
  3. Тексеру қорытындысы бойынша жүктемені құрастыру. 1,0
Мектеп-интернат немесе жалпы білім беретін мектептерге санитариялық-эпидемиологиялық зерттеулер жүргізу 4,0
  1. Жалпы білім беретін мектептерде, мектеп-интернаттарда қолданылатын гигиеналық талаптармен жəне нормативті құжаттармен танысу. 0,5
  2. Айып пұл салу санкциясын шығару үшін қолданылатын шұғыл есеп құжаттарымен жəне айып пұл салу санкциялары- мен танысу. 0,5
  3. Жалпы білім беретін мектептер, мектеп-интернаттар (балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімшесінің жетекшісімен бірге) нысандарына тексеру жүргізу. 1,0
  4. Жалпы білім беретін мектептер, мектеп-интернаттарды тексерудің актілерін толтыру. 1,0
  5. Тексеру қорытындысы бойынша жүктемені құрастыру 1,0
Жалпы білім беретін мектептерде (мектеп ішілік сауықтандыру лагерлерінде) жазғы сауықтандыру жұмыстарын санитариялық-эпидемиологиялық бағалау 4,0
  1. Жазғы сауықтандыру мекемелерінің құрылымы мен жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптармен жəне нормативті құжаттармен танысу. 0,5
  2. Айып пұл салу санкцияларын анықтау үшін шұғыл есеп құжаттарымен, критерияларымен танысу. 0,5
  3. Мектеп жанындағы сауықтандыру лагерлерінде балалардың жазғы демалысына санитариялық-эпидемиологиялық сипаттама беруі бойынша материалдарды игеру мен талдау. 1,0
  4. Мектеп жанындағы сауықтандыру лагерлерінде балалардың жазғы демалысына санитариялық-эпидемиологиялық сипаттама беруі бойынша анықтамаларды құрастыру. 0,5
  5. Мектеп жанындағы сауықтандыру лагерлерін тексеру актісін толтыру. 0,5
  6. Тексерілген нысандар бойынша сауықтандыру шараларының кешенін құрастыру. 1,0
Балалардың керек жарақтарын, жићаздарды шығаратын мектептен тыс мекемелерге жəне кəсіпорындарға санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу жүргізу 4,0
  1. Балалардың керек жарақтарын, жићаздарды шығаратын мектептен тыс мекемелерде жəне кəсіпорындарда қолданылатын гигиеналық талаптармен, нормативті құжаттармен танысу. 0,5
  2. Айып пұл салу санкциясын шығару үшін қолданылатын шұғыл есеп құжаттарымен жəне айып пұл салу санкцияларымен танысу. 0,5
  3. Балалардың керек жарақтарын, жићаздарды шығаратын мектептен тыс мекемелерге жəне кəсіпорындарға санитариялық эпидемиологиялық зерттеу жүргізу. 1,0
  4. Нысандарды тексеру актісін жазу. 1,0
  5. Тексеру қорытындысы бойынша жүктемені құрастыру. 1,0
Бастауыш сынаптарда мектеп жићаздарына жəне оқушылардың дұрыс отырғызылуына санитариялық-эпидемиологиялық баға беруді жүргізу 4,0
  1. Мектеп жићаздарын дайындау үшін стандарттармен танысу. 0,5
  2. Нысандарға бару. Мектептерде жићаздың маркировкасының дұрыстығын жəне бар екендігін тексеру.  
  3. Бастауыш сыныптарда оқушылардың дұрыс отырғызылуын бағалау. 0,5
  4. Никитина-Флерова сызғышын қолдану. 1,0
  5. Тексеру актісін толтыру. 1,0
  6. Тексеру қорытындысы бойынша жүктемені құрастыру. 0,5
ОКК, кəсіптік-техникалық мектептерге санитариялық-эпидемиологиялық зерттеулер жүргізу 4,0
  1. Жасөспірімдерді кəсіптік-техникалық кəсіпке оқыту мекемелерінің құрылымы мен жабдықталуына қолданылатын эпидемиологиялық талаптармен, нормативті құжаттармен танысу 0,5
  2. Айып пұл салу санкциясын шығару үшін қолданылатын шұғыл есеп құжаттарымен жəне айып пұл салу санкцияларымен танысу. 0,5
  3. ОКК (оқу-кəсіптік комбинат) немесе КТМ (кəсіптік-техникалық мектеп) нысандарына бару жəне тексеру.0,5 1,0
  4. Нысандарды тексеру актісін жазу. 1,0
  5. Тексеру қорытындысы бойынша ескерту құрастыру. 1,0
Мектепке дейінгі мекемелерде балалар жићаздарына санитариялық-эпидемиологиялық бағалау жүргізу 4,0
  1. Мектепке дейінгі мекемелерде қолданылатын балалар жићаздарын дайындауға арналған стандарттарды білу. 0,5
  2. Мектепке дейінгі мекемелерде жићаздардың маркировкасының дұрыстығын бағалау. 0,5
  3. МДМ бөбек жəне жоғарғы топтағы балалардың дұрыс отырғызылуын тексеру. 1,0
  4. Никитина-Флерова сызғышын қолдану. 0,5
  5. Нысандарды тексеру актісін жазу.  
    6. МДМ топтарындаєы балалардыѕ отырєызылуына ќоры- тынды беру. 1,0
Мектептің (мектеп-интернат) оқу бөлмелерінің табиғи жəне жасанды жарықтануына санитариялық-эпидемиологиялық баға беруді жүргізу 4,0
  1. Əртүрлі бөлмелердегі табиғи жəне жасанды жарықтануға қойылатын гигиеналық талаптармен нормативті құжаттармен танысу. 0,5
  2. Жарықтануды өлшеу үшін аспаптарды дайындау. 0,5
  3. Нысандарға бару. 0,5
  4. Жасанды жарықтануы өлшеу жəне оқу бөлмелерін таңдау. 0,5
  5. Оқу бөлмелерінде табиғи жарықтануды өлшеу. 0,5
  6. Табиғи жəне жасанды жарықтануды өлшеудің хаттамаларын толтыру. 0,5
  7. Оқу бөлмелерінде табиғи жəне жасанды жарықтанудың көрсеткіштерін бағалау. 0,5
  8. Жарықтандырудың көрсеткіштерінің гигиеналық талаптарға сəйкестігі туралы қорытындысын толтыру 0,5
Мектептерде оқу процестерінің ұйымдастыруын санитариялық-эпидемиологиялық бағалау 4,0
  1. Мектептерде оқу процестерінің ұйымдастырылуының гигиеналық талаптарымен, нормативті құжаттарымен танысу. 0,5
  2. Нысандарға бару. Оќу күндерінің құрастырылуына санитариялық-эпидемиологиялық баға беру. 0,5
  3. Əртүрлі сынаптарда (бастауыш, ортаңғы, жоғарғы) апталық жүктемені санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. 0,5
  4. Əртүрлі сынаптарда (бастауыш, ортаңғы, жоғарғы) сабақ кестесін санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. 0,5
  5. Мектептерде оқу процесін ұйымдастыруда кешенді бағалауды жүргізу. 0,5
  6. Мектептерде оқу процестерін жақсарту бойынша қорытынды мен ұсыныстар жасау. 0,5
  7. Мектепте оқу процесінің ұйымдастырылуын кешенді бағаудың қорытындысы бойынша жүктемені ќұрау. 0,5
Жалпы білім беретін мектептерде дене шынықтыру сабақтарын жүргізілуін жəне ұйымдастырылуын санитариялық эпидемиологиялық бағалау 4,0
  1.Ұйымдастырылған балалар мен жасөспірімдер ұжымдарында дене шынықтыру сабақтарының жүргізілуіне жəне ұйымдастырылуын гигиеналық бағалауына арналған нормативті құжаттармен танысу. 0,5
  2. Нысандарға бару. Дене шынықтыру сабақтарына гигиеналық баға беру. 0,5
  3. Дене шынықтыру сабағының хронометражын жасау. 0,5
  4. Сабақ уақытында дене жүктемесі кезінде ағзаның физиологиялық көрсеткіштерін бақылау (АҚ өлшеу, кіріспе бөлімінде, негізгі жəне қорытынды бөлімде пульс жиілігін, тынысы). 0,5
  5. Дене шынықтыру сабағының моторлы тығыздығын жəне жалпы тығыздығын есептеу. 0,5
  6. Қорытындыны толтыру, ұсыныс беру. 0,5
  7. Дене шынықтыру сабағын гигиеналық бағалау қорытындысы бойынша жүктемені құру. 0,5
Мектепке дейінгі мекемелерде (МДМ) тамақтанудың ұйымдастырылуын санитариялық-эпидемиологиялық бағалау 4,0
  1. Ұйымдастырылған балалар мен жасөспірімдер ұжымдарында тамақтанудың ұйымдастырылуы бойынша жəне тамақтануын бағалауға арналған нормативті құжаттармен жəне гигиеналық талаптармен танысу. 0,5
  2. Нысандарға бару. 0,5
  3. МДМ тамақтанудың ұйымдастырылуын бағалау: - ас блогын гигиеналық бағалау; - бухгалтерлік жинақ ведомості бойынша тамақтанудың сапасын бағалау; - дайын тағамның витаминизациясын бақылау; - перспективті меню бойынша тамақтанудың əртүрлілігін бағалау; - медициналық қызметкерлердің жұмысын ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайына байланысты бағалау. 1,0
  4. Тексеру актісін жазу. 0,5
  5. Қорытындыны толтыру. 0,5
  6. МДМ балалардың тамақтануы ұтымды болуы үшін ұсыныстарды жасау. 1,0

 
Date: 2016-06-09; view: 356; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию