Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәрістің тақырыптық жоспары

Тақырыбы Өткізу түрі Ұзақтылы-ғы (сағаттүрінде)
  7- семестр
Коммуналдық гигиена пәні. Пәннің даму тарихы. Коммуналдық гигиенаның дамуындағы Қазақстан мен Ресей ғалымдарының рөлі. Заңнама коммуналдық гигиена саласындағы медициналық-профилактикалық іс бакалавры қызметінің негізі ретінде. Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік санитариялық - эпидемиологиялық қадағалау. шолу шолшолу шолу
Санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу әдістері. Коммуналдық гигиена саласындағы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу әдістерінің жіктелеуі. Зертханалық зерттеулерді стандарттау және метрологиялық қамтамасыз ету. Шолу
Санитариялық-эпидемиологиялық зертхана жұмысы кезіндегі еңбекті ұйымдастыру және қауіпсіздік техникасы. «Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздері» МС. Орталықтандырылмаған сумен жабдықтау. Санитариялық қорғау аймақтары. Шолу
Ауыз суды тазарту әдістері, тазарту құрылғыларының тосқауылдық рөлі, тазартудың арнайы әдістері. Ауыз суды зарарсыздандыру әдістері. Орталықтандырылмаған сумен жабдықтау. Құдық құрылғысы мен бұлақ каптажына қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар. Шолу
Әртүрлі елдердегі су нысандарын санитариялық қорғау. Жер үсті суларын ластанудан қорғаудың санитариялық ережелері мен нормалары. Төтенше жағдайларда сумен жабдықтауды ұйымдастыру мәселелері. Шолу
Су қоймаларының ластану көздері. Су нысандарында судағы химиялық заттарды гигиеналық нормалау. мәселелік
Қалалық іркінді сулар. Тұрмыстық және өндірістік іркінді сулардың санитариялық-эпидемиологиялық сипаттамасы. Іркінді суларды тазарту әдістерін санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. мәселелік
Өндірістік іркінді суларды зарарсыздандырудың негізгі қағидаттары мен тәсілдері. Кәріздендіру. Су нысандарын санитариялық-эпидемиологиялық қорғау бойынша шаралар жүйесі. Жер үсті су қоймаларының өздігінен тазаруы. Шолу
Топырақтың гигиеналық маңызы, оның ластану және оны қорғау проблемалары. Топырақтағы химиялық заттарды нормалаудың гигиеналық қағидаттары. Елді-мекендерді санитариялық тазартуды ұйымдастыру мен өткізу негіздері. Санитариялық-эпидемиологиялық заңнама. Топырақ тазалығын санитариялық-эпидемиологиялық бақылау әдістері. шолу
Қатты және сұйық түрдегі қалдықтарды зарарсыздандырудың негізгі әдістері. Қалдықтарды жинау және зиянсызсыздандыруды санитариялық қадағалау. Полигондар: жайландыру мен күту. Зираттарды жайландыру мен күту. Жануарлар өлікселері мен өзге де жануар текті қалдықтарды зиянсыздандыру және жою. мәселелік
  Жалпы сағат:  
  8-семестр    
Атмосфералық ауаның ластануы мен оны қорғаудың қазіргі заманғы мәселелері. Атмосфералық ластанудың халық денсаулығына әсері. Атмосфералық ауаның ластануын бағалау әдістемесі. Атмосфералық ауадағы химиялық заттарды нормалау. мәселелік
Елді-мекендерде атмосфералық ауаның ластануын бақылауды ұйымдастыру. Атмосфералық ауаны санитариялық қорғау бойынша шаралар: технологиялық, санитариялық-техникалық, жоспарлы, әкімшілік. Атмосфералық ауада ластаушы заттардың таралу заңдылықтары. Шолу
Атмосфераға жіберілген қалдықтарды тазарту бойынша шаң мен газды тазартатын негізгі қондырғылар, олардың жіктелуі және сипаттамасы. Тұрғын үй әлеуметтік мәселе ретінде. Тұрғын үйдің микроклиматын нормалаудың ғылыми негіздері. Шолу
Тұрғын үйлер салуға бөлінген жер теліміне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Бөлмелерде жылыту мен желдетуді нормалаудың санитариялық-эпидемиологиялық негіздері. Шолу
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарды табиғи және жасанды жарықтандыруды санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. Коммуналдық мақсаттағы мекемелерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Ескертпелі санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау кезеңінде ғимараттарда табиғи және жасанды жарықтандыруды санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. шолу
Медициналық ұйымдардың, спорт құрылыстары, мәдени-ағарту және ойын-сауық орындарының құрылысын ескертпелі санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау. Медициналық ұйымдардың, амбулаториялық-емханалық, шипажай-сауықтыру және санитариялық-эпидемиологиялық мекемелердің гигиенасы. Шолу
Санитариялық-эпидемиологиялық заңнама, медициналық ұйымдарды ағымдық санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау. Операция бөлмелерінің жабдықтары мен мүліктерін санитариялық-эпидемиологиялық күту. Спорт құрылымдары, мәдени-ағарту және ойын-сауық орындарының гигиенасы. Шолу
Аудандық жоспарлаудың гигиеналық негіздері. Қала салу факторлары. Елді-мекендерді жоспарлау мен жобалық құжаттама. Қаланың бас жоспарын санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау. Шолу
Елді-мекендер территориясын функционалдық аймақтарға бөлу. Инсоляцияның гигиеналық маңызы. Қаладағы шу мәселесі. Шудың халық денсаулығына әсері. Санитариялық-эпидемиологиялық заңнама. Шолу
Шудың рұқсат етілетін деңгейлерін нормалау және оларды өлшеу. Халықты электромагниттік өрістерден қорғау. Ландшафттық-рекреациялық аумақтарға және елді-мекендерді көгалдандыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Қазақстан аумағында таралып қоныстану сызбасындағы техникалық-экономикалық факторларды есепке алу. Шолу
  Жалпы сағат:  
  Барлығы:  
2.8.2 Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспары
Тақырыбы Өткізу түрі Ұзақтылы-ғы (сағаттүрінде
  7-семестр    
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызметі, оның құрылымы мен функциясы. Коммуналдық гигиена бөлімінің құжаттамасы. Құжаттардың түрлері, оларды жүргізу ережелері. Коммуналдық гигиена объектілерін зерттеу актілерін, хаттамалары мен қорытындыларын және коммуналдық бөлімнің өзге де құжаттарын толтыру ережелері. Ауызша сұрау; Тестілеу.  
Санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу әдістерін жіктеу: динамикалық бақылау және сипаттау әдісі, зертханалық-аспаптық және санитариялық-статистикалық әдістер. Санитариялық-гигиеналық зертхана жұмысын ұйымдастыру қағидаттары. Коммуналдық гигиенадағы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу әдістері. Жұппен жұмыс; Тестілеу.
Ескертпелі санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау, мақсаты, міндеттері, кезеңдері. Ағымдық санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау, мақсаты, міндеттері. Құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережесі.   Пресс-конференция; тестілеу.  
Температураны, ауаның ылғалдылығын, атмосфералық қысымды, ауаның қозғалысын, жарықтандыруды, шуылдың жалпы деңгейін, радиациялық фонды өлшеу құралдарының құрылымы мен жұмыс істеу қағидаттары. Ауа және топырақта шаң мен химиялық заттардың бар екендігіне сынама жасау үшін нүктелер таңдау ережелері. TBL; Тестілеу.  
Cумен жабдықтаудың жер асты және жер үсті көздерін СҚА-ның шекарасын анықтау әдістемесі. Суды тазарту технологиясын санитариялық-эпидемиологиялық бақылау әдістемесі. Ауыз суға ашық рең беру мен түссіздендіру тиімділігін бағалау. Коагуляция, тұндыру және сүзу. PBL; жағдайлық есептерді шығару
Ауыз су сынамасын алу әдістемесі, зертханалық талдау үшін ауыз суды алу, тасымалдау мен жеткізу ережелері және олардың нәтижелерін рәсімдеу. Ауыз судың органолептикалық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер. Ауыз су сапасын бағалау әдістемесі. Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттары. Ауыз судың эпидемиялық қауіпсіздігін сипаттайтын көрсеткіштер. Ауыз судың радиа-циялық қауіпсіздігін сипаттайтын көрсеткіштер. PBL; Тестілеу.
Су көздерін санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу мен таңдау әдістемесі. Су жүргізетін құрылыстар салу кезінде ескертпелі санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау. Елдімекендерді сумен жабдықтау жобаларын санитариялық-эпидемиологиялық сараптау әдістем есі. Ұсынылған құжаттардыңтолықтығын бағалау. Суды зарарсыздандыру технологиясын санитариялық-эпидемиологиялық бақылау әдістері. Реагенттік және реагенттік емес әдістер. PBL; Тестілеу.
Шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды тазарту әдістері мен сызбаларын санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. Жер үсті суларын ластанудан қорғауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. ауызша сұрау; тестілеу; жағдайлық есептерді шығару.
Елдімекендерді кәріздендіру жүйелері. Елдімекендерді кәріздендіруде ескертпелі санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау. Елдімекендерді кәріздендіру жобаларын санитариялық-эпидемиологиялық сараптау кезеңдері. Жеке орналасқан нысандарды кәріздендіру. Жұппен жұмыс;тестілеу.
Қалалық ағынды сулар. Ағынды суларды тазарту кезеңдері. Ағынды суларды механикалық және биологиялық тазарту. Табиғи және жасанды әдістері, қондырғылардың түрлері және оларды санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. Тұрмыстық ағынды суларды зарарсыздандыру. TBL; Тестілеу
Су нысандарын санитариялық қорғау бойынша шаралар жүйесі. ШРЕЛ туралы түсінік. Ағынды суларды су қоймаларына төгудің санитариялық жағдайын анықтау. ауызша сұрау; жағдайлық есептер шығару; тестілеу
Топырақ гигиенасы.Елді мекендердің топырақ жағдайын санитарлық бағалау.Елді мекендердің аумағын таза ұстаудың санитарлық ережелері. Елді мекендерді санитарлық тазалауды жүргізуді және ұйымдастырудың негіздері. шағын топтармен жұмыс; жағдайлық есептер шығару; тестілеу
Ағымдық санитариялық – эпидемиологиялық қадағалау.Елдімекеннен қатты қоқыстарды жинауына,сақтауына және шығаруына санитариялық- эпидемиологиялық қадағалау әдістемесі. Ескертпелі санитариялық – эпидемиологиялық қадағалау. Қалдықтарды жою мен зарарсыздандыру бойынша құрылыс салуға жер учаскесін беру әдістемесі. ауызша сұрау; пресс -конференция;
Қалдықтарды зарарсыздандыру мен жою бойынша қондырғыларды күту мен пайдалануды санитариялық эпидемио-логиялық қадағалау.Елді мекендерді санитариялық тазартудың қағидаттық сызбаларын таңдау мен негіздеу әдістемесі. Жұппен жұмыс; тестілеу
Топырақтың санитариялық жағдайын зертханалық бақылау. Топырақты қорғау және елді мекендерді тазарту саласындағы мемлекеттік санитариялық эпидемиологиялық қадағалау. Пікірталас; жағдайлық есептер шығару;
  Жалпы сағат:  
  8-семестр    
Атмосфералық ауаның ластануын бақылауды ұйымдастыру әдістемесі: стационарлық, маршруттық және көшпелі бекет орындары. Атмосфералық ауаны зертханалық зерттеу әдістері. Атмосфераға жіберілген қалдықтарды тазарту үшін сызбалар мен қондырғыларды гигиеналық бағалау. TBL;Тестілеу.
Өндірістік кәсіпорындардағы шығарыстарының ауада таралу жағдайын есептеу әдістемесі. Өндірістік кәсіпорындардың санитариялық қорғау аймақтарының (СҚА) ұйымдастырылуын санитариялық-эпидемиологиялық бағалау. Шекті рұқсат етілген шығарыстың (ШРЕШ) анықтамасы. Жұппен жұмыс;жағдайлық есептер шығару
Автокөлік транспортының ерекшеліктері атмосфералық ауаның ластану көзі ретінде. Атмосфералық ауаны санитариялық қорғау бойынша шаралар жүйесі. СҚА мен ШРЕШ жобасын сараптау. алдын алу шараларын құрастыру; шағын топтармен жұмыс;Тестілеу.
Тұрғын үйдің гигиеналық және эпидемиологиялық маңызы. Тұрғын үйлердің типтік жобаларын санитариялық - эпидемиологиялық бағалау. Ішкі ортаның микроклиматтық жағдайларының адам денсаулығына әсері. жұппен жұмыс жасау; жағдайлық есептер шығару; тестілеу
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарды табиғи және жасанды жарықтандыру. Санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Нормалау. Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарды жылыту жүйелері. TBL;Тестілеу.
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттардың бөлмелерін желдету. Санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Нормалау. Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттар бөлмелерін желдету жүйелерінің жобалық материалдарын санитариялық-эпидемиологиялық сараптау. Пресс-конференция; жағдайлық есептерді шығару.
Дәріханалар. Жайластыру және күту, пайдалануға қойылатын талаптар. Аспаптық өлшемдер жүргізу арқылы коммуналдық нысанды мұқият санитариялық тексеру. Нысанды гигиеналық зерттеу: тестілеу
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарды санитариялық-эпидемиологиялық тексеру. Жабық бөлмелердің микроклиматын зерттеу әдістемесі. ауызша сұрау; газоанализатор, термометр, люксметр - аспаптарымен жұмыс істеу; аудиторияны санитариялық тексеру және акт толтыру
Аурухананы жоспарлау мен салу жобаларын санитариялық-эпидемиологиялық сараптау. Медициналық ұйымдарды жоспарлау мен санитариялық- техникалық жабдықтаудың санитариялық-эпидемиологиялық негіздері.   аурухана жобасына сараптама жүргізу; гигиеналық тексеру жүргізуге алгоритм құрастыру ; тестілеу.
Театрлар, кинотеатрлар және кітапханаларды жоспарлау, көріктендіру және жабдықтау ерекшеліктері. Спорт құрылымдарын жоспарлау, көріктендіру және жабдықтау ерекшеліктері. нысандарға бару, акт толтыру; тестілеу
Шаштараздар. Жоспарлауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Пайдалану ережелері.Уақытша тұрғын үйлер (жатақханалар, қонақүйлер, казармалар). Жоспарлау мен жабдықтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. нысандарға бару, акт толтыру; тестілеу
Коммуналдық нысандарды жайландыру мен күтуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Медициналық ұйымдарда зарарсыздандыру мен стерилдеу өткізу сапасын бақылау. TBL;Тестілеу.
Құрылыс аймақтары мен ықшам аудандағы тұрғын үйлерді инсоляциялауды гигиеналық бағалау. Инсоляцияны нормалау. Көліктік шу көздері және шудың адамдардың денсаулық жағдайына әсері. Елді мекеннің және тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың шулық режимін гигиеналық бағалау. Шуды нормалау. пресс-конфе-ренция;; тестілеу
Электромагниттік өріс көздерін санитариялық қадағалау әдістемесі. Электромагниттік өріс көздері. Электромагниттік өріс деңгейін нормалау. Елді мекендерді жоспарлау мен оның гигиеналық маңызы. Аудандық жоспарлаудың гигиеналық негіздері. ауызша сұрау; тестілеу; құралмен жұмыс
Қала салу факторлары. Қала аймағын функциялық алдын ала тексеру. Қаланың қоныстану аймағын ұйымдастыру. Тұрғын үй аудандары мен ықшам аудандар. Тұрғын үй құрылысының тығыздығын, тұрғын үй қорының тығыздығын және ықшам аудан тұрғындарының тығыздығын анықтау. ауызша сұрау; жағдайлық есептер шығару; тестілеу
  Жалпы сағат:  
  Барлығы:  
2.8.3 Студенттің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар
Тақырыбы Тапсыру түрі Бақылау кестесі (мерзімі көрсетіледі) Сағат саны
  7-семестр
Санитариялық-гигиеналық зертхана жұмысын ұйымдастыру. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Коммуналдық гигиена саласындағы Қазақстанның гигиенист ғалымдары: Чокин А.Р., Самарин Р.И. және т.б. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Санитариялық-эпидемиологиялық зерттеулердегі жаңа әдістер. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Коммуналдық гигиенадағы заңнамалық құжаттар. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Коммуналдық гигиенадағы зертханалық зерттеу техникасы. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 3- апта
Ауыз суға зертханалық талдау жасау тәртібі. Реферат, презентация, талдау жүргізу алгоритмін құрастыру 3- апта
Ауыз суды зарарсыздандыру саласындағы ғылым жетістіктері. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 3- апта
Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтаудың топтық жүйесін пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелері. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 3 апта
Су алатын іріткіштер құрылымдары және оларды пайдалану. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 4 - апта
Ауыз суда түрлі микроэлементтер болуының адамның денсаулық жағдайы үшін маңызы. Жағдайлық есептер құрастыру, реферат, презента-ция 4-апта
Нанотехнологияларды пайдаланып ауыз суды тазартудың қазіргі заманғы әдістері. Баяндама, презентация, реферат 4-апта
Ірі гидротехникалық құрылыстар және ондағы судың сапасы. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 4-апта
Су қоймалары. Олардың елді мекендерді сумен жабдықтаудағы маңызы. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 5-апта
Қазақстанның су ресурстары. Есеп жасау, презентация, реферат 5-апта
Санитариялық-гигиеналық зертхана жұмысы кезіндегі еңбекті ұйымдастыру және қауіпсіздік техникасы. Жағдайлық есептер құрастыру, реферат 5-апта
Жер асты және жер үсті көздерінен су алу кезіндегі тазарту құрылыстарының сызбасы. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 5-апта
Коагулянттың тиімді мөлшерін таңдау. Коагуляция тиімділігін зертханалық бақылау. Бақылау алгоритмін және тест сұрағын құрастыру 6-апта
Хлордың тиімді мөлшерін таңдау. Ауыз суды зарарсыздандыру тиімділігінің көрсеткіштері. Бақылау алгоритмін және тест сұрағын құрастыру 6-апта
Су факторының адамның денсаулық жағдайына әсерін зерттеу. Есеп жасау, презентация, тест сұрағын құрастыру 6-апта
Ыстық сумен жабдықтауға қойылатын гигиеналық талаптар. Презентация,реферат, тест сұрағын құрастыру 6-апта
Шахта құдықтарының құрылғысы. Шахта құдықтарындағы суды залалсыздандыру мен зарарсыздандыру. Бақылау алгоритмін және тест сұрағын құрастыру 7-апта
Бұлақ каптажы. Оның құрылғысы мен маңызы. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 7-апта
Елдімекенді сумен жабдықтау жобасын сараптау. Жобаға сараптама жасау алгоритмін құрастыру, презентация 7-апта
Санитариялық қорғау аймақтарының жобасын сараптау. Жобаға сараптама жасау алгоритмін құрастыру, презен-тация 8-апта
1-7 аптаның дәріс, тәжірибелік сабақ және СӨЖ тақырыптары бойынша 8-апта аралық бақылау Тестілеу, жағдайлық есептер шығру, тәжірибелік дағдылар қабылдау, ауызша сұрау 8-апта
Сырдария өзенінің ластану проблемалары мен оны шешу жолдары. Алдын алу шараларын жасау, презентация 9- апта
Қазақстанның әртүрлі оңірлеріндегі ашық су қоймаларының ластану проблемалары. Есеп жасау, презентация, тест сұрағын құрастыру 9-апта  
«Арал» көлінің қазіргі заманғы проблемалары. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 9-апта
Қазақстандағы су ресурстарының жағдайы. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 9-апта
Солтүстік және сібір өзендерін Орта Азия мен Қазақстанға ағызу. Тарихы мен қазіргі жағдайы. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 9-апта
Табиғи сулардағы ауыр металдар: олардың әсерін бақылау мен бағалау. Есеп жасау, презентация, жағдайлық есептер құрастыру 9-апта
Қазақстан ғалымдары - Қазақстанның су объектілерін санитариялық қорғаудың негізін салушылар. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 10-апта
Қазақстанның су қоймалары ластануының қазіргі заманғы проблемалары. Алдын алу шараларын жасау, реферат презентация. 10-апта
Ағынды суларды зертханалық зерттеу әдістері. Презентация, реферат, тест сұрағын құрастыру 10-апта
Жеке орналасқан объектілерді кәріздендіру. Презентация, реферат, тест сұрағын құрастыру 10-апта
Өндірістік ағынды суларды тазарту ерекшеліктерінің гигиеналық сипаттамасы. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 10-апта
Қалаларды кәріздендіру желісінің қүрылғысын бағалау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 11-апта
Ағынды суларды қайталап және айналымдық пайдаланудың гигиеналық маңызы. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 11-апта  
Механикалық тазарту құрылысы жұмысының тиімділігін бағалау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 11-апта
Ағынды су сынамасын биологиялық тазарту мен зарарсыздандыру бойынша құрылыс жұмысының тиімділігін бағалау үшін іріктеу әдістемесі. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 11-апта
Елдімекенді кәріздендіру жобасын сараптау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Суармалы егістік жерлерді жайландыру мен күту. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Ағынды сулар төгетін станцияларды жайландыру мен күту. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Қатты қалдықтарды зарарсыздандырудың қазіргі заманғы әдістері. Есеп жасау, презентация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Топырақтың санитариялық жағдайына көмір өндіру мен өңдеудің әсері. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Қалдықтарды жоюдың экологиялық проблемалары. Баяндама, презента ция, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Топырақ-өсімдік жүйесіндегі ауыр металдар. Реферат, презен- тация, жағдайлық есептер құрастыру 13-апта
Топырақтың пестицидтермен ластануы және оның халық денсаулығына әсері. Баяндама, презен- тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Ағынды суларды зарарсыздандыру үшін топырақтық ортаны пайдаланудың гигиеналық маңызы. Реферат, презен- тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Қазақстан қалалары аумағын тазартудың қазіргі заманғы проблемалары. Баяндама,презента-ция, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Топырақтың жинақталған ластануын санитариялық - эпидемиологиялық зерттеу әдісі . Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Топырақ сынамасын химиялық талдау, бактериологиялық және гельминтологиялық зерттеу үшін іріктеу ережелері. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 14-апта
Топырақты зертханалық зерттеу деректері бойынша топырақ тазалығын бағалау. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 14-апта
Шағын кәріздендіру құрылыстарын гигиеналық бағалау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 14-апта
Қазақстандағы және әлемдегі биогеохимиялық провинциялар. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 14-апта
Тұрмыстық қатты қалдықтарды зарарсыздандыру үшін полигондарды жайландыру мен күту. Тұрмыстық сүйық қалдықтарды зарарсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптар. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 15-апта
9-14 аптаның дәріс, тәжірибелік сабақ және СӨЖ тақырыптары бойынша 15-апта аралық бақылау Тестілеу, жағдайлық есептер шығару, тәжірибелік дағдылар қабылдау, ауызша сұрау 15-апта
  Барлығы сағат:    
  8- семестр      
ҚР «Атмосфералық ауаны қорғау туралы» заңы. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 2-апта
Атмосфералық ауаның ластану дәрежесін бағалау әдістемесі. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 2-апта
Қазақстанның ірі өндірістік қалаларындағы экология проблемалары. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Климаттың жылынуы және оның қоршаған ортаға әсері. G – Global (оқытушымен бірге көру мен комментарий жазу) Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Атмосфералық ауаны қорғаудың қазіргі жағдайдағы әлеуметтік-гигиеналық аспектілері. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Қазіргі заманғы өндірістік қала халқының денсаулығы. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі экологиялық жағдайдың нашарлау проблемалары. G – Global (оқытушымен бірге көру мен комментарий жазу) Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 2- апта
Халық денсаулығы көрсеткіштері мен атмосфералық ауа (тұман) сапасының өзара байланысын бағалау. Жоба, презентация, жағдайлық есептер құрастыру 2- апта
Қоршаған ортаның ластануына байланысты халықтың денсаулық жағдайын бағалау әдістері мен критерийлері. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 3-апта
Қазақстан қалаларындағы атмосфера ластануының деңгейін динамикалық бақылау. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 3-апта
Автоколік транспортының ерекшеліктері атмосфералық ауаның ластану көзі ретінде. G – Global (оқытушымен бірге көру мен комментарий жазу) Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 3-апта
Атмосфералық ауаның ластануын санитариялық тексеру әдістемесі. Реферат, презентация, жағдайлық есептер құрастыру 3-апта
Атмосфералық ауа сынамасын іріктеу нүктесін бекіту қағидаттары мен сынамалар іріктеуді өткізу әдістемесі. Реферат, презентация, тест сұрағын құрастыру 4-апта
Атмосфералық ластанудың халықтың денсаулық жағдайына әсерін зерттеу әдістемесі. Баяндама, презентация, жағдайлық есептер құрастыру 4-апта
Электрлік аспиратор, газоанализатор құрылғысы мен жұмыс істеу қағидаты. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 4-апта
СҚА мен ШРЕШ жобасына сараптама өткізу әдістемесі. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 4-апта
Тұрғын үй құрылысы саласындағы қазіргі заманғы үрдістер. G – Global (оқытушымен бірге көру мен комментарий жазу) Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 4-апта
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарды жылытудың жетілдірілген жүйелерін пайдалану. Бөлмелердің микроклиматын гигиеналық бағалау. Баяндама, презен-тация, жағдайлық есептер құрастыру 5-апта
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарда пайдаланылатын жасанды жарықтандырудың заманауи құралдарының артықшылықтары мен кемшіліктері. Баяндама, презентация, жағдайлық есептер құрастыру 5-апта
Қоғамдық ғимараттарды заманауи желдету жүйелерінің ерекшеліктері. Гигиеналық талаптар, жұмыс істеу тиімділігін бағалау. Баяндама, презентация, жағдайлық есептер құрастыру 5-апта
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттардағы ауаны қалыпқа келтіру. Денсаулыққа әсері. Баяндама, презен-тация, жағдайлық есептер құрастыру 5-апта
Монша ісін дамытудың жаңа бағыттары. Денсаулық орталықтары. Гигиеналық талаптар. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 6-апта
Тұрғын үйлер салынатын учаскеге қойылатын талаптар. Баяндама, презентация, тест сұрағын құрастыру 6-апта
Ішкі ортаның микроклиматтық жағдайларының адам денсаулығына әсері. Жоба, презентация,реферат 6-апта
Кір жуатын орындар. Құрылымы және күтіп-ұстауға, пайдалануға қойылатын талаптар. Санитариялық тексеру және акт жазу, презентация 6-апта
Микроклимат пен жарықтандыруды бағалауға арналған аспаптар құрылғысы мен жұмыс істеу қағидаты. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 7-апта  
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарды санитариялық-эпидемиологиялық тексеру. Санитариялық тексеру және акт жазу, презентация 7-апта
Жабық болмелердің микроклиматын зерттеу әдістемесі. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 7-апта
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттар болмелерін желдету жүйелерінің жобалық материалдарын санитариялық-эпидемиологиялық сараптау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 7-апта
Кір жуатын орындардың жобаларын санитариялық-эпидемиологиялық сараптау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 8-апта
1-7 аптаның дәріс, тәжірибелік сабақ және СӨЖ тақырыптары бойынша 8-апта аралық бақылау Тестілеу, жағдайлық есептер шығару, тәжірибелік дағдылар қабылдау, ауызша сұрау 8-апта
Медициналық ұйымдардың бөлмелеріндегі жылыту, желдету, микроклимат пен әуе кеңістігінің ерекшеліктері. Табиғи және жасанды жарықтандыру. Баяндама, презен-тация, жағдайлық есептер құрастыру 9-апта
Медициналық ұйымдар және дәріханаларды жайластыру және күтудің санитариялық ережелері. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 9-апта
Дәріхананы тексеру актісін жаза отырып санитариялық-эпидемиологиялық тексеру. Санитариялық тексеру және акт жазу, презентация 9-апта
Қазіргі кездегі құрылыста полимерлік материалдарды пайдалану. Полимерлерді гигиеналық бақылау мен бағалау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 9-апта
Стоматологиялық кабинеттер салу. Жабдықтау мен жоспарлауға қойылатын гигиеналық талаптар. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 10-апта
Шаштараздар. Жоспарлауға қойылатын гигиеналық талаптар. Пайдалану ережелері. Санитариялық тексеру және акт жазу, презентация   10-апта  
Тұрғын үйлердің бірінші қабатында орналасқан шағын бизнес объектілерінің тұрғындардың өмір сүру жағдайына әсері. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 10-апта
Косметикалық кабинеттерді салу мен пайдалануға қойылатын гигиеналық талаптар. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 10-апта
Уақытша тұрғын үйлер (жатақханалар, қонақүйлер, казармалар). Жоспарлау мен жабдықтауға қойылатын гигиеналық талаптар. Санитариялық тексеру және акт жазу, презентация 11-апта
Шипажайлар. Салуға, жабдықтауға және пайдалану ережелеріне қойылатын гигиеналық талаптар. Пре Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 11-апта
Жүзу бассейндерін салу мен пайдалануға қойылатын гигиеналық талаптар. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 11-апта
Спорт құрылыстарын тексеру актісін жаза отырып мұқият тексеру. Санитариялық тексеру және акт жазу, презентация 11-апта
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттарды пайдалануға қабылдау ережелері, бөлмелерін желдету жүйелерінің жобалық материалдарын санитариялық-эпидемиологиялық сараптау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Медициналық ұйымдар аумағын санитариялық-эпидемиологиялық тексеру әдістемесі, жайландыру мен күту. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Операция залдарында, перзентханалар мен жұқпалы аурулар бөлімінде ауада зиянды химиялық заттар мен микроорганизмдердің бар екендігіне сынама өткізу әдістемесі. Медициналық ұйымдарды залалсыздандыру мен стерилдеу өткізу сапасын бақылау. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Елдімекендерде қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы проблемалары. Баяндама, презен-тация, жағдайлық есептер құрастыру 12-апта
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттардың бөлмелерінде және тұрғын үй құрылысының аумағында инфрадыбыс деңгейінің қазіргі заманғы нормативтерінің гигиеналық маңызы. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 12-апта
Қаланың сәулеттік көркіндегі көшелердің маңызы. Көше желісін жоспарлау мен жіктеу. Қаланы жоспарлауда алаңдарды жіктеу және олардың маңызы. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Елдімекендерді көгалдандыруда ағаш отырғызудың рөлі. Есеп беру, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Елдімекендер жағдайында қоршаған ортаның физикалық факторлары (діріл). Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Ірі қалаларда жалпы қалалық мақсаттағы объектілерді салу ерекшеліктері. Реферат, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Электромагниттік өрістің адам организміне әсері. Жоғары кернеулі электр желілері және олардың халық денсаулығына әсері. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 13-апта
Халықты электромагниттік өрістен қорғау бойынша шаралар кешені. Баяндама, презен-тация, 14-апта
Қала жоспарында мәдени-тұрмыстық мекемелерді салудың негізгі принциптері. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 14-апта
Жоспарлау бойынша жобалық материалдарды санитариялық сараптау. Тұрғын үй құрылысының тығыздығын, тұғын үй қорының тығыздығын және ықшам аудан тұрғындарының тығыздығын анықтау. Баяндама, презен-тация, жағдайлық есептер құрастыру 14-апта
Тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттардың және тұрғын үй құрылысының инсоляция ұзақтығын анықтау әдістемесі. Бақылау-инсоляция сызығын пайдалану техникасы. Баяндама, презен-тация, тест сұрағын құрастыру 14-апта
Шуыл факторының халық денсаулығына тигізетін жағымсыз әсерін азайту бойынша шаралар. Жоба, презентация, 15-апта
9-14 аптаның дәріс, тәжірибелік сабақ және СӨЖ тақырыптары бойынша 15-апта аралық бақылау Тестілеу, жағдайлық есептер шығару, тәжірибелік дағдылар қабылдау, ауызша сұрау 15-апта
Барлығы сағат:    
  Жалпы:    
                 

2.9 Негізгі және қосымша әдебиет:


Date: 2016-01-20; view: 974; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию