Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота №1 (6 годин)

Тема та види інформаційних технологій:

Тема 1: Задачі та методи обчислювальної математики. Основи теорії похибок. Інструментальні засоби.

Міні-тренінг.

План заняття.

Розв'язання задач на обчислення характеристик обчислювальних систем.

Розв'язання задач дисципліни обслуговування заявок.

Визначення абсолютної та відносної похибки арифметичних обчислень

Розв'язання прямої та оберненої задачі теорії похибок.

Знайомство з інструментальним засобом Matlab (GNU Octave).

Ключові інструментальні компетентності

• Елементарні комп’ютерні навички.

• Навички використання мови та системи для обчислювальної математики.

• Розв'язання проблем із заданою точністю.

• Знаходження похибки обчислень.

Ключові системні компетентності

• Здатність пристосовуватись до нових ситуацій

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

Конспекти лекцій, літературні джерела [1; 6; 7; 10; 20].

Лабораторна робота №2 (4 години)

Тема та види інформаційних технологій:

Тема 2: Методи розв’язання задач лінійної алгебри.

Міні-тренінг.

План заняття.

Виконання практичних завдань за темами:

• Постановка задачі розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

• Метод виключення Гауса. Метод Гауса с вибором головного елемента.

• LU-розкладення.

• Метод простої ітерації і метод Зейделя.

• Розв'язання систем лінійних рівнянь великої розмірності.

• Реалізація ітераційного алгоритму для знаходження максимального за модулем власного значення матриці.

Ключові інструментальні компетентності

• Знаходити характеристики матриць.

• Розв'язувати СЛАР різної розмірності різними методами

• Вміти знаходити власні значення та власні вектори.

• Реалізовувати ітераційні методи мовою програмування.

Ключові системні компетентності

• Вміти знаходити оптимальний розв'язок при наявності декількох варіантів..

• Вміти оцінювати роботк.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

Конспекти лекцій, літературні джерела [1; 3; 4; 6-10], пошук в Інтернеті.


Date: 2015-12-12; view: 86; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию