Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота №1 (6 годин)

Тема та види інформаційних технологій:

Тема 1: Задачі та методи обчислювальної математики. Основи теорії похибок. Інструментальні засоби.

Міні-тренінг.

План заняття.

Розв'язання задач на обчислення характеристик обчислювальних систем.

Розв'язання задач дисципліни обслуговування заявок.

Визначення абсолютної та відносної похибки арифметичних обчислень

Розв'язання прямої та оберненої задачі теорії похибок.

Знайомство з інструментальним засобом Matlab (GNU Octave).

Ключові інструментальні компетентності

• Елементарні комп’ютерні навички.

• Навички використання мови та системи для обчислювальної математики.

• Розв'язання проблем із заданою точністю.

• Знаходження похибки обчислень.

Ключові системні компетентності

• Здатність пристосовуватись до нових ситуацій

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

Конспекти лекцій, літературні джерела [1; 6; 7; 10; 20].

Лабораторна робота №2 (4 години)

Тема та види інформаційних технологій:

Тема 2: Методи розв’язання задач лінійної алгебри.

Міні-тренінг.

План заняття.

Виконання практичних завдань за темами:

• Постановка задачі розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

• Метод виключення Гауса. Метод Гауса с вибором головного елемента.

• LU-розкладення.

• Метод простої ітерації і метод Зейделя.

• Розв'язання систем лінійних рівнянь великої розмірності.

• Реалізація ітераційного алгоритму для знаходження максимального за модулем власного значення матриці.

Ключові інструментальні компетентності

• Знаходити характеристики матриць.

• Розв'язувати СЛАР різної розмірності різними методами

• Вміти знаходити власні значення та власні вектори.

• Реалізовувати ітераційні методи мовою програмування.

Ключові системні компетентності

• Вміти знаходити оптимальний розв'язок при наявності декількох варіантів..

• Вміти оцінювати роботк.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

Конспекти лекцій, літературні джерела [1; 3; 4; 6-10], пошук в Інтернеті.


Date: 2015-12-12; view: 75; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию