Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність і основні функції маркетингу в туризмі

Туристичний маркетинг – система організації і управління діяльністю ТП, направлених|спрямованих| на розробку нових більш ефективних туристко-екскурсійних послуг, їх виробництву та збуту з метою отримання|здобуття| прибутку на основі підвищення якості тур. продукту і обліку|урахування| процесів, що відбуваються|походять| на суміжному тур. ринку.

Основна функція маркетингу в туризмі – цілеспрямована дія на формування рекреаційних потреб, попиту, комерційних цін, сегментації ринку, розвиток асортименту тур послуг.

До функцій маркетингу відноситься: - облік|урахування| ринкового попиту; - визначення оптимального асортименту

- визначення структури виробництва (управління); - ухвалення|прийняття,приймання| ефективних| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|

- розробка збутової політики

Основні дослідницькі завдання|задачі|: - аналіз чинників|факторів| динаміки споживчих якостей

- технологія виробництва туристко-екскурсійних послуг

- вивчення потреб і попиту; - поведінка споживачів на тур ринку

- пошук нових ідей; - аналіз кон'юнктури| ринку

- вивчення можливих конкурентів

Зміст|вміст,утримання|маркетингу:

- вивчення попиту на тур. продукт.

- вивчення вимог споживачів до якості тур послуг

- складання програми маркетингу| по продукту з урахуванням|з врахуванням| витрат (реклама)

- встановлення верхньої межі цін на тур. Продукт і рентабельність його виробництва

- розробка інвестиційної і асортиментної політики

- визначення кінцевого|скінченного| результату (стратегія) – доходи і прибуток

Цілімаркетингу:

- розробка і модифікація принципово нових видів продукції, стосовно вимог і запитів споживачів

- збереження|зберігання| і захист свого ринку (власної частки|долі| і сегментації)

- введення|вступ| розвитку або освоєння нових ринків

- розширення сезонності.


Date: 2015-06-05; view: 146; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию