Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦіннісне ставлення до культури та мистецтва – як сучасний напрямок виховної роботи

Сучасний зміст виховання в Україні це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.

Ціннісне ставленнядомистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів - здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Використовуючи мистецтво як основний чинник естетичного виховання, педагог враховує вікові особливості школярів: відкритість учнів початкової школи до сприймання художніх творів, їхню емоційну мобільність та готовність з насолодою виконувати творчі завдання; концентрацію підлітків на пізнанні свого внутрішнього світу, а отже, використанні мистецтва як засобу духовного становлення, що проходить шлях від почуттєвого сприймання до осмислених естетичний дій; усвідомлення старшокласниками (вік, коли почуття набувають якісно нового характеру, переживання стають змістовнішими і доволі глибоко впливають на емоційне сприйняття життя) того факту, що мистецтво безпосередньо пов'язано з життям народу, його культурою.Характер ціннісного ставлення особистості до мистецтва істотно змінюється з віком. Виховні досягнення для учнів полягають у:

Початкова школа
Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві: - основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності; - вміння відчувати та розуміти художні образи; - навичок виконувати творчі завдання;
Основна школа
Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності: - пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку; - навичок аналізу та сприймання художніх творів; - здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері; - художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів та культури мислення та поведінки.
Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості: - здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; - здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері; - потреби у спілкуванні з мистецтвом; - системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.
Старша школа
Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури: - здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини; - навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості; - розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазі цінності (піднесене і потворне); - оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).

* Орієнтовні теми для виховної діяльності по віковим категоріям навести з власного досвіду під час практики зі спеціалізації «Педагог-організатор».

 

 

Date: 2015-05-22; view: 876; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию