Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ціннісне ставлення до праці – як сучасний напрямок виховної роботи

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сучасний зміст виховання в Україні це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.

Ціннісне ставленнядопраці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. Характер ціннісного ставлення особистості до праці істотно змінюється з віком. Виховні досягнення для учнів полягають у:

 

Початкова школа
Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини: - уявлення про типи професій; - вміння і навички самообслуговуючої праці; - поваги до людини праці; - почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.
Основна школа
Сформованість потреби в праці: - значимості суспільно-корисної праці; - навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства; - вміння доводити справу до логічного завершення.
Сформованість поняття професійного самовизначення: - позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації особистості; -здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії в ім’я національного державного інтересу; - соціальної значимості праці в житті людини, естетики та культури праці в традиціях українського народу; - вмотивованості, цілеспрямованості, організованості, кмітливості, працьовитості; - проектування професійного становлення.
Старша школа
Сформованість готовності до творчої праці: - навичок колективної трудової діяльності; - основ ділової етики, інформаційно-комунікативних технологій; - корпоративної культури особистості, основ наукової організації праці; - основ економічних законів розвитку суспільства; - уміння будувати професійну кар’єру в умовах системних змін; - креативності, ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності.

* Орієнтовні теми для виховної діяльності по віковим категоріям навести з власного досвіду під час практики зі спеціалізації «Педагог-організатор».

 

 Date: 2015-05-22; view: 672; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию