Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦіннісне ставлення до природи - як сучасний напрямок виховної роботи

Сучасний зміст виховання в Україні це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.

Ціннісне ставленнядоприроди формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житії людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечній; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку. Ставлення вихованців до природи має специфічні вікові особливості. Характер ціннісного ставлення особистості до природи істотно змінюється з віком. Виховні досягнення для учнів полягають у:

 

Молодша школа
Сформованість понять та уявлень про довкілля: - усвідомлення краси природи, як унікального явища та її функцій в житті людини; - пізнавального інтересу до природи; - необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї; - дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу; - ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;
Основна школа
Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров’я людей: - вичерпності природних ресурсів; - природи як еталонної цінності; - активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;
Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств: - потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій; - ефективного і ощадливого використання всіх видів ресурсів; - основ екологічного законодавства; - навичок правил техніки безпеки на природі; - потреби в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності; - навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи.
Старша школа
Сформованість екологічної культури особистості: - усвідомлення єдності людини та природи. - ставлення до природи як історико-культурної, наукової та освітньої цінності; - моральної відповідальності за збереження природного довкілля; - екосистемного підходу до розв’язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства; - критичного ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку; - правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.

* Орієнтовні теми для виховної діяльності по віковим категоріям навести з власного досвіду під час практики зі спеціалізації «Педагог-організатор». 
Date: 2015-05-22; view: 700; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию