Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 1

Вступ

 

Дисципліна “Загальна біологія з основами фізіології людини” має метою підготувати студентів за напрямом 6.120201 – Фармація, та є необхідною для здобуття диплому бакалавра. Вона дозволяє студентам набути знання, необхідні для майбутніх фахівців в галузі технології фармацевтичних препаратів з таких медико-біологічних наук, як цитологія, ембріологія, гістологія, анатомія і фізіологія людини,

Мета лабораторних занять – закріплення, поглиблення та поширення теоретичних знань, отриманих студентами на лекційних заняттях, а також набуття практичних навичок що необхідні студентам для подальшого засвоєння профільних дисциплін. На лабораторному практикумі студенти повинні опанувати такими методами, як: світлова сухоповітряна та імерсійна мікроскопія, виготовлення тимчасових мікропрепаратів з рослинних та тваринних об`єктів, вимірювання фізіологічних показників життєдіяльності серцево-судинної системи, проведення функціональних проб стану вегетативної нервової системи та їх оцінка.

Знання та навички, отримані при вивченні дисципліни, знадобляться студентам для засвоєння такої профільних дисципліни, як “Фармакологія”, “Токсикологія”, «Медична ботаніка», «Перша долікарська допомога» і ін.

У ході виконання практикуму студенти оформляють протоколи лабораторних робіт. Кожен протокол повинний містити необхідний теоретичний матеріал по досліджуваній темі, в експериментальній частині повинні бути виконані всі завдання: заповнені таблиці, проведені досвіди, оформлені необхідні малюнки. Малюнки повинні мати назви і підписи до всіх структурних елементів. Наприкінці заняття протокол лабораторної роботи здається на підпис викладачу.

 

 

Тема: Цитологія

Лабораторна робота № 1

Date: 2015-04-23; view: 530; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию