Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПәннің мазмұны

 

1.8.1 Сабақтардың түрлері бойынша пәннің мазмұны және олардың еңбек сыйымдылығы

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
дәріс-тер зертханалық саб. Практикалық саб. ОСӨЖ СӨЖ
Кіріспе. Қоғам дамуындағы электрониканың ролі мен мәні. Электрондық құралдарды қолдану аймағы. Аналогтық және цифрлық электрониканың түсінігі. Электрониканың даму кезендері. Интегралдық және гибридтік сұлба-техниканың түсінігі. Электрониканың даму бағыттары.    
Электр сұлбаларының негізгі элементтері.Жартылай өткізгішті аспаптар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Жартылай өткізгішті диодтар. Жіктелуі, сипаттамалары және негізгі параметрлері. Жартылай өткізгішті диодтардың түрлері.  
Биполярлық транзисторлар, құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Сипаттамалары және негізгі параметрлері. Биполярлық транзистордың математикалық моделі. Нөлдік емес кедергімен транзисторды қосудың үш схемасы. Транзистордың Н-параметрлері.  
Өрістік транзисторлар. Құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Сипаттамалары және негізгі параметрлері. Өрістік транзистордың математикалық модельдер. Өрістік транзисторлардың түрлері.  
Тиристорлар. Құрылғысы және негізгі физикалық процестер. Сипаттамалары.    
Электрлік сұлбалардың қосымша элементтері. Резисторлар, конденсаторлар, индуктивтілік орауышы. Электрондық аппаратура трансформаторлары.  
Негізгі электрондық сұлбалар.Электрондық түзеткіштер және тұрақтандырғыштар.  
Электрондық күшейткіштер. Күшейткіштердің жіктелуі, негізгі параметрлері мен сипаттамалары.  
Операциялық күшейткіштер, негізгі параметрлері және оларды пайдалану арқылы сұлбалар.    
Сүзгілер, пассивті, активті. Сүзгілерді есептеу және іске асыру.    
Модуляторлар. Модуляция түрлері мен әдістері. Модуляторларды құру принциптері. Модуляцияланған тербелістер детекторлары.    
Тандаушы сұлбалар. Амплитудалық селекторлар. Уақытша селекторлар. Импульстардың ұзақтығы бойынша селекторлары. Жиіліктік және фазалық селекторлар.    
Импульстік техника. Импульстік сигналдар параметрлері. Импульстік құрылғылардың сызықтық элементтері. Импульстік тізбектердегі өтпелі процестерді талдау. Биполяр және өрістік транзисторлардағы транзисторлық кілттер. Мультивибраторлар.    
Резисторлар мен конденсаторладың негізгі параметрлерін зерттеу.        
Electronics Workbench сұлба-техникалық модельдеу программасы және оны ұқсас электрондық құрамдарды талдау кезінде қолдану.        
Диодтар мен стабилитрондардың вольтамперлік сипаттамаларын зерттеу.        
Биполярлы және өрістік транзисторларды зерттеу.        
Тұрақтандырылмаған қоректендіру көздерін зерттеу.        
Кернеу мен токты тұрақтандырғышты зерттеу.        
Басқарылатын түзеткіштің жұмысын зерттеу.        
Биполярлы транзисторлардағы күшейткіштердің жұмыс істеу режимдерін зерттеу.        
Гармоникалық тербелістер генераторларын зерттеу.        
Импульстік техника. Биполярлы және өрістік транзисторлардағы түйінді сұлбалар.        
ИТОГО:

1.8.2 Курстык жобалардың тақырыптамасы

 

1. Әр түрлі тағайындалған электрондық құрылғыларды есептеу және жобалау.

2. Түзеткіштер мен тұрақтандырғыштарды есептеу.

3. Қоректендіру көздерін есептеу.

4. Сызықтық күшейткіштерді есептеу.

5. Арнайы түрдегі электрлік сигналды қалыптастырғышты әзірлеу.

6. Функционалды генератордың сұлбасын есептеу.

7. Импульстардың ұзақтығы бойынша селекторы.

КЖ мазмұны КЖ әдістемелік нұсқауларда берілген

 
Date: 2015-05-09; view: 1147; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию