Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПәннің міндеттері

Оқу жұмыс бағдарламасы

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат

Т.ғ.к., доцент Алимбаев С.Т.

ПЖ кафедрасы ҚарМТУ-дың негізгі корпусында (мекен-жайы), 415 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-75-96 (2055)

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр Кредиттер саны/ECTS кредиттер саны Сабақтардың түрі СӨЖ сағаттар саны Жалпы сағаттар саны Бақылау түрі
Қосылған сағаттар саны ОСӨЖ сағаттарының саны Барлығы сағаттар саны
Лекцияөлар Практикалық сабақтар Зертханалық сабақтар
3/5 Е, КЖ

 

Пәннің сипаттамасы

«Электроника негіздері» пєні базалық пәндердің циклына кіреді (таңдау бойынша компонент).

 

Пәннің мақсаты

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты электрониканың теориялық және практикалык негіздерін зерделеу және меңгеру болып табылады.

 

Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері электрониканың нақты құрылғыларын, оларды өлшеу ақпаратын жинау және түрлендіру, өнім сапасын және технологиялық процес-терді бақылау облысындағы ең алуан түрлі міндеттерді шешу кезінде пайдала-ну мақсатымен, олардың негізгі параметрлерін және сипаттамаларын зерделеу болып табылады.

«Электроника негіздері» пәнін зерделеудің алдында: математика, физика курстары зерделенеді.

Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

- курстың маңызы туралы,

- тұтас алғанда электрониканың және оның элементтік базасының проб-лемалары мен бағыттары туралы,- өлшеудің, сынау мен бақылаудың қазіргі құралдары туралы ТҮСІНІГІ БОЛУ КЕРЕК;

- электрондық техниканың элементтік базасын, пайдаланылатын материалдардың, құрамдар мен аспаптардың негізгі түрлерін;

- электрондық техника жұмысының физикалық принциптерін, сипатта-маларын, параметрлері мен балама сұлбаларын;

- электрондық сұлбаларды құру кезіндегі типтік сұлба-техникалық шешімдерді;

- электрондық сұлбаларды талдау мен есептеу негіздерін БІЛУІ КЕРЕК;

- электрлік сұлбаларда әр түрлі электрондық аспаптарды пайдалануды, оларды қолдану ерекшеліктеріне байланысты электрондық аспаптардың типтерін таңдауды;

- электрондық сұлбалардың жұмысын талдауды;

- техникалық әдебиеттермен, анықтамалықтармен, МЕСТ-тармен және техникалық кұжаттамамен жұмыс істеуді ІСТЕЙ АЛУЫ КЕРЕК;

- жартылай өткізгішті аспаптардың және оларда іске асырылған қарапайым құрылғылардың параметрлерін зерттеудің;

- электрондық техниканың электрондық функционалды тораптары мен құрылғыларын әзірлеу мен есептеудің ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ИЕЛЕНУІ КЕРЕК.

Электрондық құралдарды пайдалану арқылы ақпарат алудың физикалық негіздерінде ҚҰЗЫРЕТТІ БОЛУ КЕРЕК

 
Date: 2015-05-09; view: 970; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию