Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ АДАМ ДАМУЫ» ПӘНІНЕН

 

1. Даму психологиясының ғылым саласы ретінде атқаратын қызметтері.

A) Сипаттау, түсінік беру, болжау, түзету

B) Нақтылау, дәлелдеу, тұжырым жасау

С) Біріктіру, топтастыру, жүйелеу

D) Салыстыру, жетілдіру, бекіту

E) Ойлау, мәселенi шешу, қорытындылыу

 

2. Адамның өзін-өзі бақылау әдісі қалай аталады?

A) интроспекция

B) адаптация

C) идентификация

D) өзіндік сана

E) бақылау

 

3. Психология зерттейді:

A) психология – психикалық құбылыстардың даму, қалыптасу және пайда болу заңдылықтарын және жалпы адам санасының нақты тарихы туралы ғылым

B) психология – адам миының табиғатын, әлем бейнесін, адамның психикалық іс-әрекетінің заңдылықтарын зерттейтін ғылым

C) психология – материалдық өмірді бейнелеудің жоғарғы формасы болып табылатын психикалық процестер туралы ғылым

D) психология – субъективті және объективті кездегі адамның психикалық іс-әрекетінің заңдылықтары туралы ғылым

E) дұрыс жауап жоқ

 

4.Когнитивтiк даму аймағының сипаттамасы:

A) Ойлау мен мәселенi шешуге қатысы бар барлық психикалық процестер.

B) Есте сақтау қабiлетiнiң дамуына ерекше көңiл бөлу.

С) Ойлау мен зейiн процестерiнiң бiрлiкте болуы.

D) Мiнездiң жайлы болуы.

E) Адамның жеке қасиеттерінің жиынтығы

 

5. Психоәлеуметтiк даму аймағының сипаттамасы:

A) Тұлға қасиеттерi мен әлеуметтiк дағдылар.

B) Адамның қоғамдық тапсырмаларды тиянақты орындай бiлуi.С) Адамның қиындықсыз өмiр сүре бiлуi.

D) Талғамның заман талабына сай өзгеруi.

E) Адамның көп қиындық көруі.

 

6.Когнитивтiк даму сатыларының авторы:

A) Ж.Пиаже

B) Дж.Брунер

С) Р.С Немов

D) Л.С Выготский

E) З.Фрейд.

 

7. Д.Б. Эльконин ұсынған жас кезеңдерін жіктеуге негіз болған 4 критерий:

A) Дамудың әлеуметтік жағдайы, негізгі іс-әрекет, жаңа құрылымдар, дағдарыс

B) Жаңа құрылымдар, дағдарыс, онтогенез, филогенез

С) Прогресс, регресс, эволюция, инволюция

D) Интериоризация, экстериоризация, формальды операциялар

E) Қарым-қатынас, негізгі іс-әрекет, мотивация, бағыттылық

 

8. Тұрмыстық психология:

A) күнделікгі тәжірибеде жиналған білімдерге негізделуі

B) психологиялық танымның заты ретінде жасырын мәнді қасиетін анықтайды

C) психологиялық ақпаратты белсенді жинауы

D) ғылыми -теоретикалық мәселелерді шешуге бағытталған

E) жаңа белгілерді, теорияларды және концепцияларды жасауы

 

9. М.И. Лисина қарым-қатынасқа түсу мотивтерінің ұсынған үш тобы.

A) Танымдық, іскерлік, жекелік

B) Базалық, негізгі, әлеуметтік

С) Дағдарыстық, секірістк, тұрақты

D) Құрылымдық, биологиялық, генетикалық

E) Инстинкт, дрессура, интеллект

 

10. Психика бұл...

A) адам мен жануарға өмірдегі заттар мен құбылыстардың әсер етуін бейнелейтін мидың қасиеті

B) психика дамуының жоғары кезеңі және қоғамдық дамудың өнімі

C) адамның қажеттіліктері өтеуге бағытталған әрекеттер жиынтығы

D) қоршаған ортаның әсеріне ағзаның жауап беру реакциясы

E) дұрыс жауап жоқ

 

11. Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды, ең тұрлаулы ерекшеліктер:

A) психикалық қасиеттер

B) психикалық үрдістер

C) психикалық кейіп

D) психикалық жағдайлар

E) психикалық күй

 

12. Психология терминінің пайда болуы:

A) 18 ғасыр

B) 17-19 ғ.аралығы

C) 19 ғасыр

D) 20 ғасырдың басында

E) 17 ғасыр

 

13. Психология ғылым ретінде қалыптасуы:

A) 19 ғ.аяғы

B) 15 ғ. ортасы

C) 17 ғ. басы

D) 16 ғ. аяғы

E) Дұрыс жауабы жоқ

 

14.Тұлғаның дамуын З.Фрейд не анықтайды дедi:A) Жыныстық даму

B) Танымдық даму

С) Қоғамдық даму

D) Тарихи даму

E) Қоғамдық ортада даму.

 

15. «Психология» ұғымын ғылымға енгізген:

A) Х.Вольф

B) Э.Титченер

C) У.Джеймс

D) В.Дильтей

E) Д.Гартли

 

16. Психология ғылымының міндеттері:

A) адамдардың психикалық өмірінің заңдылықтарын зерттеу

B) болашақ ұрпақтарды тәрбиелеу

C) тұлғаның қалыптасуындағы тиімді ұйымдастыру процесі

D) адамдардың өмірлік күшін зерттеу

E) дұрыс жауабы жоқ

 

17. Адамның түрлі көңіл күйінің тұрақты компоненттерін білдіретін

психикалық құбылыс:

A) психикалық кейіп немесе күй

B) психикалық үрдіс

C) психикалық құбылыс

D) психикалық жағдай

E) психикалық қасиет

 

18. Аталған психикалық құбылыстардың ішінен қайсысы психикалық қасиеттерге жатады:

A) мінез, қабілет, темперамент

B) байқағыштық, шабыт, ренжу

C) түйсік, қабылдау, ес, ойлау

D) эмоция, сезім, ерік

Е) қарым-қатынас, іс-әрекет, мінез

 

19. Шығармашылық күш таситын психикалық қалып:

A) шабыттану

B) ақыл-ой әрекеті

C) қуану

D) таңдану

E) қобалжу

 

20. Ж. Пиаже ұсынған ақыл-ой дамуының кезеңдерi.

A) Сенсомоторлық интеллект, нақтылы операциялар, формальды операциялар

B) Репрезентативтiк интеллект, сенсо-моторлық интеллект, ұғым

С) Формальды операциялар, сенсо-моторлық интеллект, интериоризация

D) Формальды операциялар, формальсыз операциялар және түсінік

E) Сенсо моторлық. интеллект, экстериоризация

 

21. Рекапитуляция теориясының негiзгi идеясы.

A) Эмбриологиядан алынған

B) Физиологиядан алынған

С) Эпистемология мен дамудан алынған

D) Анатомиядан алынған

E) Биологиядан алынған

 

22. Психология ғылымының салаларын атаңыз:

A) жалпы, педагогикалық, спорт, әлеументтік, жас ерекшелік, медициналық психология

B) эстетика, тарих, философия, педагогика, зоопсихология

C) генетика, жалпы психология, философия, логика, педагогикалық психология

D) генетика, биология, этика, педагогика, салыстырмалы психология

E) спорт, педагогика, философия, логика, мәдениет психологиясы

 

23. Педагогикалық психология нені зерттейді?

A) жеке адам қалыптасуындағы және оны оқыту мен тәрбиелеу барысындағы әртүрлі психологиялық заңдылықтар

B) психологиялық көріністер

C) әскери қызмет жағдайындағы іс-әрекет

D) еңбек іс-әрекетінің салаларындағы ерекшеліктер

E) тергеу процесіне қатысушылардың жүріс-тұрысының психикалық ерекшелігін

 

24. Психоәлеуметтiк даму кезеңдерi Э.Эриксон бойынша неше?

A) 8

B) 6

С) 5

D) 3

E) 2

 

25. Адам мен жануарлардың психологиялық ерекшеліктеріндегі айырмашылықтарды зерттейтін психология ғылымының саласы:

A) салыстырмалы психология

B) жас ерекшелігі

C) олигофренопсихология

D) педагогикалық психология

E) тифлопсихология

 

26. А.Маслоу ұсынған қажеттiлiк иерархиясының ең төменгi сатысы.

A) Биологиялық

B) Әлеуметтiк

С) Материалдық

D) Сыйлы болуға деген қажеттiлiк

E) Физиологиялық.

 

27. Байқау әдісі деген не:

A) тұлғаның іс-әрекеті мен мінез-құлқы туралы психологиялық деректер мақсатпен жинау және оларды талдау, түсіндіру

B) мақсатсыз жасалған зерттеу

C) байқау кезінде орта факторлары мінез-құлыққа әсер етпейді

D) информация жинау

E) дұрыс жауап жоқ

 

28. Бала дамуының 4 ерекшелiгi.

A) Циклдiлiк, метаморфоза, қалыпсыздық, эволюция мен инволюция үйлесiмдiгi

B) Метаморфоза, циклдiлiк, бағыттылық, тұрақтылық

С) Циклдiлiк, метаморфоза, қалыпсыздық, жаңару

D) Бейімделу, индивидуализация, интеграция

E) Эволюция үйлесілімділігі

 

29. Балалар психологиясының жалпы психологиядан бөлiнiп шығуына үлес қосқандар:

A) Гельмгольц, Дарвин, Сеченов

B) Пиаже, Бине, Геккель

С) Выготский, Павлов, Божович

D) Брушлинский, Хомский

E) Павлов, Божович

 

30 .«Генензис» дегенiмiз не ?

A) Пайда болу, қалыптасу

B) Өзгеру

С) Пайда болу, анықтау

D) Дүниеге келу

E) Пайда болу

 

31. Ұжымдағы немесе топтағы өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологиялық зерттеу әдісі:

A) социометрия

B) анкеталау

C) интервью

D) әңгімелесу

E) тест

 

32. Психокоррекциялық әдістің негізгі бағыттары:

A) аутотренинг және топтық тренинг

B) эксперимент және топтық пікір сайыс

C) ролдік ойын әдісі, және байқау

D) аутогендік жаттығулар және ойын әдісі

E) дұрыс жауабы жоқ

 

33. Вербальдық қарым-қатынас негізінде ақпарат алу әдісі:

A) әңгімелесу

B) эксперимент

C) бақылау

D) биографиялық

E) тест

 

34. Топтағы тұлғааралық қатынастардың өзіндік ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік беретін психологиялық әдіс:

A) социометрия

B) тест

C) анкета

D) әңгімелесу

E) сұхбат

 

35. Дамудағы дағдарыс қалай пайда болады.

A) Мүмкiндiктердiң үйлесiмi бұзылған жағдайда

B) Қажеттiлiктер өтелмеген жағдайда

С) Қарым - қатынаста сәтсiздiк болған жағдайда

D) Ойлағаны болмаған жағдайда

E) Іс-әрекет жүзеге аспаған жағдайда

 

36.Дағдарыс пен тұрақтылықты дамудың заңы деп кiм айтты?

A) Л.С. Выготский

B) А.Петровский

С) Қ.Жарықбаев

D) П.Блонский

E) Ә.Алдамұратов

 

37. Адамның жеке даралық психологиялық қасиеттерін және даму деңгейін, білімін салыстырмалы шамамен анықтауға арналған стандартталған тапсырмалар жүйесі:

A) тест

B) байқау

C) эксперимент

D) әңгімелесу

E) интроспекция

 

38. Даму қандай процесс:

A) Шексiз

B) Шектi

С) Қалыпты

D) Қалыпсыз

E) Шектеусіз.

 

39. Сауалнама – бұл ...

A) арнайы топтағы адамдардан психологиялық ақпарат алу үшін сауалдар жазылған сұрақтар жүйесі

B) белгілі бір жоспар бойынша жүйелі түрде адамның психологиялық ерекшеліктерін анықтау

C) адамның білім деңгейін анықтау

D) вербальдық қарым-қатынас негізінде ақпарат алу

E) адамдармен әңгімелесу арқылы ақпарат алу тәсілі

 

40. Адам дамуының жануарлар дамуымен салыстырғандағы ерекше белгiсi:

A) Еңбек дағдысын меңгеруi

B) Қоректенуi

С) Қоршаған ортаға бейiмделуi

D) Көбеюi

E) Түйсiну мен қабылдауының дамуы

 

41.Сана механизмiнiң даму дәрежесi дегенiмiз:

A) Өзiнiң «менiн » түсiну

B) Сананың ерекше көрiнуi

С) Iс-әрекеттiң дамуы

D) Дағарыстың басталуы

E) Санадан тыс құбылыстардың көрінуі

 

42. Даму психологиясының негiзгi зерттеу әдiстерi:

A) Лонгитюдтiк, көлденең кесу, бiрiктiрiлген жүйелi

B) Лонгитюдтiк, көлденең кесу әдiсi

С) Тәжiрибе, бақылау әдiсi

D) Әңгiмелесу, тест әдiсi

E) Анкета, бақылау әдісі

 

43. Лангитюдтiк зерттеу әдiсі дегенiмiз:

A) Адамның бiр қасиетiн ұзақ уақыт зерттеу

B) Әр жастагы психиканың сапасын тип қашып зерттеу

С) Лабораториялық зерттеу

D) Анкеталық зерттеу

E) Эксперименттік зерттеу

 

44. Кесiндi тәсiл дегенiмiз:

A) Әр жаста алынған мәлiметтердi статистика амалын қолданып салыстыру

B) Адам өмiрiнiң белгiлi бiр кезеңiн зерттеу

С)Ұзақ уақыт зерттеу

D) Бақылау арқылы зерттеу

E) Зерттеу нәтижесін сандық бағалау арқылы зерттеу

 

45. Тәжiрибе әдiсiнiң түрлерi:

A) Лабораториялық, табиғи

B) Табиғи, күнделiктi

С) Табиғи, автономды

D) Жабық, күнделiктi

E) Ашық, табиғи

 

46. Когнитивтік теория негізінде жеке адамға түсініктеме:

A) «схема»

B) «конструкт»

C) «дағды»

D) «модель»

E) «установка»

 

47.Тәжiрибенiң бөлiмдерi:

A) Констатация, оқыту, қалыпқа келтiру

B) Тұрақты, жабық

С) Келiсiмдi, ашық

D) Дайындық, констатация

E) Жабық, дайындық

 

48. «Көлденең сұрақ қою» тәсiлi зерттеу әдiсiнiң қай түрi:

A) Әңгiмелесу

B) Бақылау

С) Социометрия

D) Тәжiрибе

E) Анкета

 

49. Қазақ тілінде ең алғаш «Психология» оқулығы мен «Жан жүйесі және өнер таңдау» еңбектерін жазған:

A) Қ.Б. Жарықбаев

B) М.Жумабаев

C) М.Мұқанов

D) Ж.Аймауытов

E) А.Темірбеков

 

50. Гештальт – психология зерттейді:

A) қабылдау

B) жүріс-тұрыс

C) стимул

D) реакция

E) рефлекс

 

51. Қазақстандағы ең алғашқы психолог ғалым:

A) Қ.Б. Жарықбаев

B) Ә.Темірбеков

C) Т.Т.Тәжібаев

D) С. Балаубаев

E) Ш. Әлжанов

 

52. Адамның өзін практикалық және танымдық іс-әрекеттің субъектісі,жеке адам ретінде ұғынуы және бағалауы. Бұл - :

A) өзіндік сана-сезім

B) өзін-өзі анықтауы

C) өзін-өзі жетілдіруі

D) өзіндік тәртібі

E) өзін-өзі бағалауы

 

53. Интеллект коэффициентi анықтау әдісі:

A) Интеллект жасын хронологиялық жасқа бөледi

B) Хронологиялық жасты интеллект жасына бөледi

С) Интеллект жасын 100 санына бөледi

D) Хронологиялық жасты 100 санына бөледі

E) 100 санына интеллект жасы бөлінеді

 

54. Хронологиялық жас дегенiмiз не?

A) Жасына сай iшкi және сыртқы белгiлерiнiң үйлесiмдiлiгi

B) Ақыл ойының жасына сай дамуы

С) Адамгаршiлiк қасиетiнiң дамуы

D) Баланың көңiл күйiнiң бұзылуы

E) Баланың эмоциясының бұзылуы.

 

55. Жалпы топталған жас шамаларының шекарасының белгіленуі:

A) Орташа шамаланып алынады

B) Келiстiрiлiп алынады

С) Жоғарылатып алынады

D) Сұрыпталып алынады

E) Төмендетіліп алынады.

 

56. Жас ерекшелiгi дегенiмiз:

A) Өз құрылмы мен динамикасы бар дамудың циклi

B) Дамудың шекарасы

С) Әр жастағы өзгерiс

D) Мінездің қалыптасу ерекшеліктері

E) Баланың оқуға деген қабілеті

 

57. Психикалық бейнелеудің жоғары формасы:

A) сана

B) қажеттілік

C) инстинкт

D) темперамент

E) түйсік

 

58. Сана дегеніміз:

A) бірлескен психика түрі, адамның еңбек әрекетінде қалыптасуының тарихи қоғамдық жағдайларының нәтижесі

B) іс-әрекет пен нәтиженің бірлігі

C) ішкі және сыртқы іс-әрекеттің нәтижесі

D) адамның өмір процесінде өзін-өзі саналы түрде түсінуі

E) күрделі, көбінесе ішкі қарама-қайшы келетін, бірақ біріккен процесс

 

59. Жақынаралық даму аймағы дегенiмiз:

A) Қалыптасып бiтпеген тек даму жолындағы психикалық процесс

B) Қалыптасып бiткен психикалық процесс

С) Мидың самай бөлiгi

D) Ойлау тәсiлi

E) Аралық ми

 

60. Дамуға қатысты теориялық 3 көзқарас:

A) Психодинамикалық, әлеуметтiк үйрену, когнитивтiк

B) Когнитивтiк, кәсiптiк, тiлдiк

С) Бихеовиристiк, психодинамикалық, жекелiк

D) Жалпылық, әлеуметтiк үйрену, эмоциялық

E) Әлеуметтік, когнитивтік, жекелік

 

61. Рецептор дегеніміз ...:

A) аппарат, сыртқы және ішкі ортаны қабылдау әрекеті

B) аналитика-синтетикалық нерв аппараты

C) клетка, бұлшық етті жұмысқа келтіруін орындаушы

D) нерв клеткасы

E) бас миы

 

62.Оқыту қандай аймаққа бағытталуы қажет:

A) Жақынаралық даму аймағына

B) Актуалды даму аймағына

С) Өзгермей даму аймағына

D) Денелік даму аймағына

E) Өзгеріссіз даму аймағына

 

63. Сензитивтiк кезең дегенiмiз:

A) Адам психикасынық дамуындагы аса нәтижелi кез

B) Психикалық дамудағы өзгеріссіз кез

С) Дағдарыстық кез

D) Жас шамасының шекарасы білінбейтін кезең

E) Даму барысында нәтиже көрінбейтін кез

 

64. Жануарлар психикасының түрлері:

A) инстинкт, дағды, интеллект

B) психика, сана, дағды

C) әдет, дағды, икемділік

D) рефлекс, инстинкт, әдет

E) дұрыс жауабы жоқ

 

65. Көрсетілгендердің қайсысы инстингке жатпайды:

A) сөйлеу

B) тамақтану

C) інді қазу

D) бөгет құру

E) құмырсқа илеуін жасау

 

66. Педология дегенiмiз:

A) Бала, iлiм

B) Өзгермейтiн, iлiм

С) Даму, iлiм

D) Сұрыпталу, ілім

E) Өсу, ілім

 

67. Иерархия дегенiмiз:

A) Қызметтiк баспалдақ

B) Секiрiс

С) Керi даму

D) Дадарыс

E) Ілгері даму

 

68. Эволюция дегеніміз:

A) Алға қарай даму

B) Даму күшiн арттыру

С) Даму деңгейiн анықтау

D) Дамуды жоққа шыару

E) Даму күшін жоққа шығару

 

69. Эмпатия дегенiмiз:

A) Баланың iшкi жан дүниесiн дәл қабылдай бiлу

B) Баланың кемшiлiгiн байқамау

С) Ересектердiң жан-дүниесiн түсiне бiлу

D) Тәрбиеге көп мән беру

E) Туғаннан 3 жасқа дейін

 

70. З. Фрейд бойынша туа пайда болатын инстингтер:

A) ұрпақ жалғастыру және өзін-өзі сақтау

B) адамды жетілдіру және өмірді сақтау

C) ұрпақ жалғастыру және адамның дамуы

D) "мен" қасиетін нақтылау

E) дұрыс жауап жоқ

 

71. Дағдарыстық шақтың белгiлерi:

A) Қызығушылықтың бәсеңдеуi, қырсықтық, ынтаның жоғалуы

B) Қырсықтық, үлгерiмнiң төмендеуi, тәртiптiң жақсаруы

С) Ынтаның жоғалуы, тiл алғыштық

D) Өзгеріссіз даму

E) Жыныстық даму, мінездің тұрақталуы, ой-өрістің жетілуі

 

72.Тұрақты кезең белгiсi:

A) Өзгерiстiң аздығы

B) Қарқындылық

С) Әсерленушiлiк

D) Өзгерiстiң көптiгi

E) Бейімделуішілік

 

73. Санадан тыс әрекеттердің көрініс беру формалары

A) түс көру, қате әрекеттер, невротикалық белгілер

B) мінез-құлық көрінісі

C) іс-әрекет

D) гипноз

E) өзін-өзі сендіру, іштей сезіну

 

74.Пренатальдың даму кезеңдерi:

A) Герминальдык, эмбриональдык, фетальдық

B) Зигота, герминальдык, эмбриональдық

С) Гармональдык, анальдық, оральдық

D) Құрылымдық, фалликалық, моральдық

E) Тұрақты, тұрақсыз

 

75. Герминальдiк даму кезеңi:

A) Ұрықтанудан бастап екi аптаға созылатын жасушалардың алғашқы дифференциациялануы

B) Ұрықтанудан бастап алғашқы үш күнде жасушалардың қозғалу кезi

С) Ұрықтанудан бастап iштегi бiр айға дейiнгi даму кезi

D) Баланың алғашқы дыбыс шығару кезi

E) Ұрықтанудан бастап 3 аптаға созылатын жасушалардың қозғалу кезі

 

76. Эмбриональдық даму кезеңi:

A) 2 аптадан 2 айдың соңына дейiнгi кезде негiзгi құрылымдардың қалыптасу кезi

B) Iштегi жатқан баланың бет әлпетiнiң қалыптасу кезi

С) Ұрықтың iштегi алғашқы қозғалу кезi

D) Ұрықтың алғашқы рет жүрегi соққан кезi

E) Ұрықтың жүйке жүйесінің қалыптасатын кезі

 

77. Фетальдық даму кезеңi:

A) 3-шi айдың басынан туғанға дейiнгi кез

B) Ұрықтың 3 айлық мерзiмдегi кезi

С) Баланың алғаш рет қозғалу кезi

D) Ұрықтың бiр айдан үш айға дейiнгi даму кезi

E) Ұрықтың 1 айдан 4 айға дейінгі даму кезі

 

78. Бүкiл жүктiлiк кезiнiң теңдей 3 интервалы:

A) Триместр

B) Семестр

С) Тоқсан

D) Декада

E) Мерзім

 

79. Құрсақта жатқан баланың бет әлпетi ... байқалады.

A) 4 айда

B) 6 айда

С) 3 айда

D) 7 айда

E) 2 айда.

 

80. Тератология дегенiмiз:

A) Дамудағы аномалия жайлы iлiм

B) Дамудағы дағдырыс жайлы iлiм

С) Дамудағы секiрiс жайлы iлiм

D) Дамудағы депрессия жайлы iлiм

E) Дамудағы өзгеріс жайлы ілім

 

81.Тератогендар дегенiмiз:

A) Iштегi ұрықтың дамуын бұзатын спецификалық фактор

B) Iштегi ұрықтың бiрқалыпты дамуын реттейтiн спецификалық фактор

С) Iштегi ұрықтың қимыл реакцияларын басқаратын спецификалық фактор

D) Жүктi әйелдiң түрлi жаман қылықтарға бейiм болуы

E) Iштегi ұрықтың дамуына әсері жоқ фактор

 

82. Әйелдiң босану кезеңдері:

A) Толғақ, босану, жатырды шығару

B) Толғақ, шекараға жету, баланың шыр етiп жылауы

С) Ұйықтау, демалу, толғақ

D) Босану, депрессия, баланың алғаш өкпесiмен дем алуы

E) Ұйықтау, босану, толғақ

 

83. 2-3 апталық бала реакциялары:

A) Дыбысқа көңiл бөлу

B) Түске көңiл аудару

С) Жарыққа көңiл аудару

D) Еш нәрсеге көңiл бөлмеу

E) Барлық жауабы дұрыс

 

84. Шартты рефлекстер пайда болады:

A) 1 айдың аяғында

B) 1 жастың аяғында

С) 6 айда

D) 9 айда

E) 3 айда

 

85. Айналаны сезу мен қозғалыстан тұратын шақ:

A) 0-1 жас

B) 1-3 жас

С) 3-7 жас

D) 1-5 жас

E) 2-6 жас

 

86. Психикалық бейнелену дегенiмiз:

A) объективтi дүниенi субъективтi бейнелендiру

B) қозу мен тежелу процестерi

C) сана мен іс-әрекет бiрлiгi

D) объективтi дүниеге деген көзқарас

Е) адымның ішкі жан дүниесі

 

87. Жанды: өсiмдiктер, жануарлар, адамдар жаны деп үшке бөлген:

A) Аристотель

B) Платон

C) Демокрит

D) Локк

E) Сократ

 

88. Қазақ халқында 7 айдан 12 айға дейiнгi кезең атауы:

A) Еңбектеу жасы

B)Тiк жүру жасы

С) Елiктеу жасы

D) Алғашқы қимылдар жасау кезi

E) Отыру жасы

 

89. Баланың психикалық дамуына ерекше ықпал ететiн құбылыс:

A).Тiк жүрудi үйрену

B).Сөйлеудi үйрену

С).Тамақтануды үйрену

D). Күлудi үйрену

E). Бос уақытын тиімді пайдалануды үйрену

 

90. Айналаны сезу мен қозғалыстан тұратын шақ:

A) 0-1 жаста

B) 1-3 жаста

С) 7 жасқа дейiн

D) 7-11 жаста

E) 6 жасқа дейін

 

91. Аффектілi реакциялар тән жас:

A) 1 жастағы дағдарысқа

B) 3 жастағы дағдарысқа

С) 7 жастағы дағдарысқа

D) Қарттық жасқа

E) 2 жастағы дағдарысқа

 

92. Жадырау комплексi дегенiмiз:

A) Арнайы эмоциялық қимыл реакциялары

B) Қажеттiлiктi қанағаттандыру

С) Жармасу

D) Ему

E) Еліктеу

 

93.Бала өмiрiнiң алғашқы екi айындағы ерекшелiк:

A) Барлық анализаторлардан шартты рефлекстер жасалады

B) Интелектiсi дамиды

С) Анализаторлардың қызметi нашарлайды

D) Қимыл-қозғалысын саналы басқарады

E) Сана-сезімнің дамуы

 

94. Рефлекс дегеніміз:

A) ағзаны әрекет жасауға келтіретін процесс

B) нерв жүйесінің қызметі арқылы, сырттан немесе іштен келетін тітіркендіргіштерге ағзаның берген жауап реакциясы

C) әрекет жағдайының әлсізденуі мен тоқталуы

D) ми қабығының қозуына ошақтық орналасуы

E) өмір жағдайына ағзаның бейімделуін қамтамасыз ететін жүріс -тұрыстық еріксіз формасы

 

95. Жеке адам ... :

A) қоғамда дамыған өзіне тән білімі, тәжірибесі, айналысатын ісі болатын, қандай да бір қоғам мүшесі болып табылатын адам

B) белгілі бір қарым-қатынас жағдайында қалыптасқан, нақты адам

C) өзіне тән еркшеліктері бар адам

D) қарым-қатынас, іс-әрекет процесінде қалыптасқан адам

E) дұрыс жауабы жоқ

 

96. Психикалық процестер:

А) Таным процестерi

В) Темперамент

С) Мiнез

D) Қабiлет

Е) Эмоция

 

97. Нәрестелiк шақтағы негiзгi iс-әрекет:

A) Анасымен эмоциялық қарым- қатынас

B) Заттармен қарым- қатынас

С) Құрдастарымен қарым - қатынас

D) Көршiлермен қарым-қатынас

E) Ойын

 

98. Бөбектiк шақтағы балалардың негiзi iс-әрекеті:

A) Заттық – манипуляциялық

B) Заттық – жағдайлық

С) Әрекеттiк – эпизодтық

D) Әрекеттiк – жадайлық

E) Заттық – әрекеттік

 

99. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып, білуге бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерешелігі:

A) қызығу

B) қажеттілік

C) дүниетаным

D) мұрат

E) сенім

 

100. Психикалық қасиеттер:

А) Қабiлет, мiнез, темперамент

В) Сезiм, эмоция, ерiк

С) Қабiлет, нышан, қабылдау

D) Мiнез, түйсiк, темперамент

Е) Ес, ойлау, қиял

 

101. Миға перифериядан келетін жүйке талшықтары:

A) афференттік

B) эфференттік

C) талдағыштар

D) рецепторлар

E) акцепторлар

 

102. Орталықтан периферияға импульстерді тасымалдаушы жүйке талшықтары:

A) эфференттік

B) афференттік

C) талдағыштар

D) тітіркендіргіштер

E) акценторлар

 

103. Филогенез дегеніміз:

A) қарапайымдар дүниесінен қазіргі адамға дейінгі өзгерістер процесі

B) тұқым қуалаушылық мінез-құлық формасы

C) қозғалыс, өзгеріс

D) адамның жеке даралық өмірі

E) рефлекторлық мінез-құлық

 

104. Онтогенез дегеніміз:

A) туылғаннан өмірдің соңына дейін ағзаның жеке өмірінде болатын өзгерістер

B) қарапайымдар дүниесінен қазіргі адамға дейінгі өзгерістер процесі

C) қозғалыстар, өзгерістер

D) мінез-құлық ерекшеліктері

E) тұқым-қуалаушылық мінез-құлық формасы

 

105. 3 жастағы ақыл-ой дамуының анықтаушы мәнi:

A) Сананың таңбалық қызметiнің пайда болуы

B) Әрекеттердi меңгеру

С) Дүниеге көзқарастың тұрақталуы

D) Басқаларға елiктеуi

E) Басқа балалардың әрекетін қайталау

 

106. Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген адамдар тобы:

A) ұжым

B) топ

C) кооперация

D) конгломерат

E) корпорация

 

107. Даралық ... :

A) осы адамға ғана тән қасиеттерге ие болушылық

B) бұл адамның белгілі өмір жағдайына және дамуына байланысты қажеттілік

C) санасы бар адам

D) психикалық құбылыс

E) жеке адамның жан дүниесі

 

108. «Вербализм» дегенiмiз:

A) Қабылдау мен ойлау дамуының төмендiгi, сөйлеу қабiлетiнiң жоғары деңгейi

B) Көп сөйлеп, көп ойлану арқылы жетiстiкке жету

С) Есте сақтау қабiлетiнiң жоғарылығы және сөзшеңдiк

D) Қарым-қатынасқа қызығушылықтың жоқтығы

E) Көп іздену арқылы жетістікке жету

 

109. 3 жастағы дағдарыс белгісі – «мазасыздық» сипаты:

A) Үнемi наразылықтың нәтижесiнде сенiмсiз, үрейленгiш, өз күшiне сенбеу

B) Жиi тәртiп бұзу және жазалану

С) Өз iсiнiң нәтижесiне күмәндану, сенбеу

D) Сабақ айтуға қорқақтау, ата анасын тыңдамау

E) Дұрыс жауабы жоқ

 

110. 3 жастағы дағдарыс белгісі – «қыр көрсету» сипаты:

A) Қоршаған ортаның назарын өзiне қарату арқылы табысқа жетудi көздеу қасиетi

B) Жақсы оқып, тәртiптi болу

С) Табандылық таныта отырып өз дегенiне жету

D) Ән айтып, би билеу арқылы өзiн көрсету

E) Ересектердің талаптарын орындауда енжарлық таныту

 

111. Мектеп жасына дейiнгi балалардың негiзгi iс-әрекетi:

A) Ойын iс-әрекетi.

B) Оқу iс-әрекетi.

С) Еңбек iс-әрекетi.

D) Эмоциялық тұрақты қарым-қатынас

E) Жазу іс-әрекеті

 

112. Қарапайым тiршiлiк иелерiне тән қасиет:

А) Тiтiркенушiлiк

В) Қозғалыс

С) Сенсорика

D) Бейнелену

Е) Моторика

 

113. 3 – 7 жастағы балалардың негiзгi ойын түрi:

A) Сюжеттiк-рольдiк ойын

B) Ережелi ойын

С) Қимылды ойын

D) Дидактикалық

E) Стол үстінде ойналатын ойын

 

114. 3 – 7 жастағы балалардың сөйлем құру ерекшелiгi:

A) Сандық және сапалық жағынан өзгередi

B) Сандық жағынан өзгередi

С) Сапалық жағынан өзгередi

D) Өзгермейдi

E) Көлемі жағынан өзгереді

 

115. Мектепте оқуға психологиялық дайындықтың түрлерi:

A) Интеллектуалдық, мотивациялық

B) Жекелiк, топтық

С) Жалпылық, тiкелей

D) Интеллектуалдық, жалпылық

E) Тікелей, жанама

 

116. Жеке адамның өмір бағытын көрсететін компонентер:

A) түрткі, қызығу, дүниетаным, сенім, мұрат, талғам, бейімділік

B) бағыт, ерік, шешімділік, қызығу, мазасыздану

C) мақсат, қызығу, мотив, сенім, рухани, бағыт

D) даралық, мотив, сенім, интеллект, бейімділік

E) дұрыс жауабы жоқ

 

117. Адамның iшкi мүшелерiнiң әрекетiн басқаратын жүйе:

А) вегетативтiк жүйе

В) перифериялық жүйе

С) орталық жүйе

D) симпатикалық жүйе

Е) парасимпатикалық жүйе

 

118. Жүйке талшықтарының қозуы мен жүрек жұмысын күшейткiш жүйе:

А) парасимпатикалық жүйе

В) жүйке жүйесі

С) перифериялық жүйе

D) вегетативтік жүйе

Е) симпатикалық жүйе

 

119. Жүйке талшықтарының қозуы мен жүрек жұмысын әлсiреткiш жүйе:

А) симпатикалық жүйе

В) перифериялық жүйе

С) парасимпатикалық жүйе

D) вегетативтiк жүйе

Е) орталық жүйке жүйесі

 

120. Сыртқы не iшкі тiтiркендіргiштерге ағзаның жауап қайтару реакциясы:

А) рефлекс

В) тiтiркену

С) даму

D) қозғалу

Е) көбею

 

121. Д.Б. Эльконин ұсынған оқу iс-әрекетiнiң компоненттерi:

A) Мотивация, оқу тапсырмалары, оқу операциялары, бақылау

B) Оқу тапсырмалары, оқу операциялары, баға алу

С) Бақылау, тыңдау, үй жұмысын орындау

D) Мотивация, мұғалiмдi тыңдау, бақылау

E) Әрекет, үй тапсырмасын орындау

 

122. Бастауыш мектеп жасындағы баланың қабылдауының бағыттары:

A) Ырықты және мағыналы

B) Ырықты және ырықсыз

С) Кең және шексiз

D) Мағыналы және шексiз

E) Тұрақты және тұрақсыз

 

123. Бастауыш сынып жасындағы балалардың психикалық дамуына тән қасиет:

A) Бейнелi ойлау мен сөйлеу қабiлетiнiң жақсы дамуы

B) Биологиялық жағынан үлкен өзгерiске ұшырауы

С) Тiк жүруi мен қимыл қозғалысының үйлесуi

D) Сөйлеу мен қозғалыстың шапшаңдауы

E) Анатомиялық жағынан үлкен өзгеріске ұшырауы

 

124. Жеткiншектiк шаққа тән ең маңызды өзгерiс:

A) Жыныстық толысу

B) Ересектiк сезiм

С) Таным процестерi қызметiнiң күрделенуi

D) Ересектерден мақтау есту

E) Оқуға қызығушылықтың артуы

 

125. Пубертаттық даму тән шақ:

A) Жеткiншектiк шаққа

B) Кiшi мектеп жасына

С) Жас өспiрiмдiк шаққа

D) Бөбектiк шаққа

E) Кемел шаққа

 

126. Психиканың анатомиялық негiзi:

А) ми

В) қозу мен тежелу

С) рефлекс

D) тiтiркену

Е) талдағыш

 

127. Жоспарланған ісі мен мүдделі мақсаты түрлі себептер мен кедергілерге ұшырап, адамның көңілінің бұзылуы, бойы ашу-ызаға кернеп, қайғыруы:

A) фрустрация

B) бағдар

C) күйзеліс

D) қиналу

E) дұрыс жауабы жоқ

 

128. Биологиялық қажеттіліктерді қанағаттандырумен байланысты мінез-құлық актісі:

А) инстинкт

В) интеллект

С) дағды

D) рефлекс

Е) қозғалыс

 

129. Рефлекстiң қозу орталығы:

А) ми қабығы

В) жұлын

С) ми

D) нейрон

Е) рецептор

 

130. Динамикалық стереотип дегенiмiз:

А) ми қабығында қозу мен тежелу процесiнiң жасалуы

В) айналадағы шындық бейнелерді елестету

С) сөйлеуде қалыптасатын уақытша байланыстар

D) ағзадағы күрделi процестерді ажырату

Е) қабылдаудың тұрақтылығы

 

131. Қозудың мен тежелудiң белгiлi орталықтарға тұрақтап қалмай, көршiлес орталықтарға таралуы:

А) иррадиация

В) концентрация

С) индукция

D) динамикалық стереотип

Е) дедукция

 

132. Жеткiншектiк шақтағы анорексия дегенiмiз:

A) Жыныстық даму кезiндегi тәбеттiң төмендеуi

B) Белсендiлiктiң артуы

С) Көңiл-күйдiң өзгермелi болуы

D) Ата-аналармен тiл табысудың нашарлауы

E) Қоршаған ортамен қарым-қатынастың болмауы

 

133. “Рефлекс” ұғымының мағынасы:

А) реакция

В) қозу

С) тежелу

D) талдау

Е) біріктіру

 

134. Кез келген тіршілік иесі ретінде адам белсенділігінің көзі болатын:

A) қажеттілік

B) тәрбие

C) нышан

D) қабілеттіліктер

E) оқу

 

135. Ақыл ой әрекетiнiң сыртқы заттық әрекет түрiнде көрiнiп, iшкi психикалық амалға ауысуы:

А) интериоризация

В) экстериоризация

С) әрекет акцепторы

D) ақыл ой әрекетi

Е) рефлектор әрекеті

 

136. Iс-әректтiң сана қадағалауынсыз iске асуы:

А) дағдының автоматтануы

В) дағдының қалыптасуы

С) шеберлiк, дағды

D) бiлiм мен іскерлік

Е) ойын әрекеті

Е) реакция

 

137. Белсендiлiк, еңбек, еңбек әрекеттерi, iс-әрекет түсiнiктерiнiң iшiнде логикалық тұрғыдан кең мағыналысы:

А) іс-әрекет

В) еңбек

С) еңбек тәсілдері

D) белсенділік

Е) операциялар

 

138. Ересектердiң әрекеттерi, олардың арасындағы қатынастарды балалардың қайта жаңғыртуының ерекше шартты формасы – ол тарихи тұрғыдан дамытушы iс-әрекеттiң түрi:

А) ойын

В) еңбек

С) заттық

D) негiзгi

Е) оқу

 

139. Материалдық және рухани құндылықтарды жасауда өз қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн болмысты өзгерту мен қайта жасауға бағытталған iс-әрекеттiң түрi:

А) еңбек

В) ойын

С) заттық

D) негiзгi

Е) оқу

 

140. Ішкі ой әрекетінің сыртқы әрекетке ауысуы:

A) экстериоризация

B) интериоризация

C) игеру

D) қайта жасау

E) әрекет акцепторы

 

141. Үлгіге еліктеу мұқтаждығы:

A) идеал

B) құмарлық

C) ерік

D) стресс

E) мотив

 

142. Белгілі бір қоғам мүшесі қандай да бір іспен шұғылданады, азды-көпті тәжірибесі бар өзіне тән өзгешелігі бар адамды атаймыз:

A) жеке адам (тұлға)

B) ерекшелік

C) дарын

D) интеллект

E) индивид

 

143. Әлеументтенудің әлеуметтік-психологиялық механизмі:

A) идентификация, еліктеу, иландыру, әлеуметтік фасилитация, конформдық

B) интеграция, адаптация, илану, қызығу

C) қажеттілік, талғам, мұрат, сенімділік

D) дүниетаным, бейімділік, сенім, мұрат

E) дұрыс жауабы жоқ

 

144. Эгоцентризм дегенiмiз:

A) Баланың ерекше интелектуальдық көзқарасы

B) Ақыл-ой дамуының дәрежесi

С) Интелект

D) Өзгенiң айтқанын iстеу

E) Инстинкт

 

145. Сыртқы жағдайларға бейiмделу үшiн сезiмталдықтың өзгерiсi:

A) адаптация

B) синестезия

C) сенсибилизация

D) аккомадация

Е) модальдылық

 

146. Бiр мезгiлде қоздырғыштардың бiр сезiм мүшелерiнен басқа сезiм мүшелерiне әсер етуде сезiмталдықтың күшейюi:

А) сенсибилизация

В) синестезия

С) адаптация

D) модальдылық

Е) аккомадация

 

147. Бейнелеу түрiне байланысты қабылдау түрлерiнiң бөлiнуi:

A) кеңiстiктiк, уақыттық, қимылдық

B) мағыналылық, таңдаулылық, заттық

C) арнайы, арнайы емес

D) ұйымдасқан, ұйымдаспаған

E) константтылық, жалпылық

 

148. Қабылдау мазмұны мен бағыт бағдарының адамның психикалық өмiрiне тәуелдi болуы:

A) апперцепция

B) инсайт

С) жалпылық

D) сенсибилизация

Е) адаптация

 

149. Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу:

A) анализ

B) синтез

C) абстракция

D) жалпылау

E) дедукция

 

150. Мәннің ұғынусыз қайталанған материалдың негізінде құрылған ес:

A) механикалық

B) ұзақ мерзім

C) эмоционалдық

D) ерікті

E) гинетикалық

 

151. Генетикалық тұрғыдан естің қай түрі алғашқы болып саналады:

A) қимылдық

B) эмоционалдық

C) бейнелік

D) вербалдық

E) есту

 

152. Психикалық көрініс ретінде ес процесінің негізгілеріне жататындар:

A) есте сақтау, жаңғырту

B) еске түсіру, есте сақтау

C) жаттау, еске түсіру

D) жаттау, еске түсіру, тану

E) жаттау, есте сақтау, тану

 

153. Адамның басынан өткерген сезiмдерiн қайта жаңғырту мен есте сақтауға негiзделген ес түрi:

A) эмоционалдық

B) сөздiк-логикалық

C) феноменалдық

D) көрнекi-бейнелi

Е) механикалық

 

154. Бұрын құрылған жүйке байланыстары ізінің қайта қозуы қай процестің физиологиялық негізі:

А) елестету, еске түсiру

В) сақтау

С) есте сақтау

D) ассоциация

Е) ұмыту

 

155. Онтогенездегі даму, ол ...:

A) адамның туғаннан өлгенге дейінгі дамуы

B) өмірдегі зерделі жастағы кезеңдегі даму

C) адамның іште жатқан кезде дамуы

D) жеткіншек кезеңіндегі даму

E) балалық кезеңіндегі даму

 

156. Жетістікке жетуге бағытталған мінез-құлықтың саналы қортындысы:

A) мақсат

B) қажеттілік

C) ниет

D) міндет

E) түрткі

 

157. Ақпаратты өңдеудiң блоктық моделi психологияның қай саласында қарастырылды:

А) когнитивтi психология

В) ассоциативтi психология

С) бихевиоризм

D) гештальт психологиясы

Е) психоанализ

 

158. Субъектінің өмір сүру жағдайы ықпалымен қалыптасатын және оның белсенділігінің бағыттылығын анықтайтын, яғни түрлі әрекетке итермелейтін себеп:

A) түрткі

B) мақсаттылық

C) белсенділік

D) бағыттылық

E) шешімділік

 

159. Кемелдену кезеңiнiң психологиялық ерекшелiктерi

A) Кәсіби және әлеуметтiк рөлiнiң жалғасуы, өмiр образының өзгеруi

B) Дамудың тоқтауы

С) Мамандыққа барынша берiлу

D) Өзiн жан досына толық беру

E) Жаңа мамандықты игеру

 

160. Егер адам тез және сенімді түрде шешім қабылдап, ол әр кезде дұрыс бола бермесе онда ол жеке адамның қандай қасиетін көрсетеді:

A) асығыстық

B) табандылық

C) шешімділік

D) шыдамдылық

E) жинақылық

 

161. Танылған объектiлердiң арасындағы байланыстар мен қатынастарды анықтайтын жалпылама және тiкелей психикалық бейнелеу түрi

А) ойлау

В) қабылдау

С) түйсiк

D) зейiн

Е) қиял

 

162.Климакс белгiлерiн ата.

A) Әйелдердiң орта ересек шақта жыныстық бездерi қызметiнiң төмендеуi

B) Әйелдердiң ерте ересек шақта жыныстық бездерi қызметiнiң төмендеуi

С) Әйелдердiң өмiрге бала әкелу қабiлетiнiң жоғарылауы

D) Әйелдердiң белсендiлiгiнiң артуы

E) Әйел ағзасының жасаруға бейім болуы

 

163. Жеке адам бағыттылығы – бұл:

A) үстем болып табылатын адамның қажетті көрінісін білдіретін мотивтер, қызығушылықтар, сенімдер және т.б. жүйелермен бейнеленуі

B) түрлі жағдайларға байланысты тірі заттың қалпы

C) бір затқа зейінді тұрақтата алу

D) белсенділікті талап ететін қызығулар

E) дұрыс жауабы жоқ

 

164. Заттар мен құбылыстардың жалпы және жеке қасиеттерiнiң адам санасында бейнеленуi:

А) түсiнiк

В) пiкiр

С) ой қорытындысы

D) аналогия

Е) дедукция

 

165. Құбылыстардың арасындағы жеке ұқсастықтарды ажырату негiзiнде қорытынды жасау:

А) аналогия

В) пiкiр

С) индукция

D) дедукция

Е) түсiнiк

 

166. Дәлелденген әрi ойлаудың тарихи даму жемiсi болып табылатын ойлау түрi:

А) сөздiк - логикалық

В) көрнекi - әрекеттiк

С) көрнекi - бейнелi

D) интуитивтi

Е) абстрактылы

 

167. Пифагор ұсынған адамның өмiрлiк классификациясы:

A) Қалыптасу кезi, жас адам, күшiнiң кемел кезi, қарт адам

B) Балалық шақ, жастық шақ, қарттық шақ

С) Бiрiншi кезең, екiншi кезең, үшiншi кезең

D) Қалыптасу кезi, жеткiншек жас, ересек адам, қарт адам

E) Дағдарысты кезең, тұрақтыкезең

 

168. Күрделi объектiнi жiктеу және оларды бөлiктерге бөлiп сипаттама беретiн ойлау түрi:

А) талдау

В) салыстыру

С) жiктеу

D) абстракция

Е) синтез

 

169. Ойлау процесiндегi аналитикалық - синтетикалық бiрлiгiнiң жекеден жалпыға ауысу операциясы:

А) пiкiр

В) анализ

С) салыстыру

D) синтез

Е) жалпылау

 

170. Жаңа бейнелердi тудыруға, байланысты қиял түрi:

А) шығармалық

В) қайта жасаушы

С) белсендi

D) енжар

Е) жемiстi

 

171. Адамның өзіне өмірден өнеге іздеуі, біреуді ардақ тұтып, қастерлеуі:

A) мұрат

B) сыйластық

C) сыйыну

D) бағдар

E) дұрыс жауабы жоқ

 

172. Жеке адам ұғымының анықтамасы:

A) қоғамдық даму өкілі, саналы индивид, қоғамда өз орны бар және белгілі бір қоғамдың роль атқарушы

B) жеке адамның жаны туралы ғылым

C) әрекетті автоматты түрде жасау тәсілі

D) сүт қоректілер класына жататын биологиялық тіршілік иесі

E) тірі ағзаның өз қалпына немесе сыртқы әрекетке өзгеріспен реакция беру

қасиеті

 

173. «Мен» концепциясы бұл -:

A) индивидтің өзі туралы елесі

B) әлеуметтік рольдің талаптарына индивидтің келісуі

C) тұлғаның өзінің мүмкіндіктерін бағалауы

D) басқа адамдардың көмегімен индивидтің әлеуметтік рольді түсінуі

E) дұрыс жауабы жоқ

 

174. Қарым-қатынас қандай функцияларды атқарады?

A) ақпараттық, әсер етушілік, түсінушілік, координациялық, қарым-қатынасты орнату, амотивтік

B) материалдық, психологиялық, түсінушілік, координациялық

C) когнитивтік, мотивациялық, амотивтік, ақпараттық

D) вербальды, биологиялық, коммуникативтік

E) дұрыс жауабы жоқ

 

175. Геронтофобия дегенiмiз:

A) Қарттарға деген өшпендiлiк сезiм

B) Қарттарға деген сүйiспеншiлiк сезiм

С) Қарттардың жалғыздықтан қорқуы

D) Ата-аналары мен балаларының түсiнiспеушiлiгi

E) Есте сақтай алмау

 

176. Дағды бұл ... :

A) әрекеттерді автоматталынған түрде орындау тәсілі

B) іс-әрекеттің бірнеше рет қайталануы

C) адамның іс-әрекет тәсілдерін меңгеру

D) жоғарғы деңгейге жеткен іс-әрекет

E) дұрыс жауабы жоқ

 

177. Ұзақ өмiр сүрушiлердiң психикалық ерекшелiктерi:

A) Белсендiлiк және өмiрдi сүю, тепе-теңдiктi сақтай бiлу

B) Қабiлеттiлiк және материалдық жағдайдың жақсылығы

С) Көп дем алу, қалауыңша ұйықтау

D) Ренжiмеу және көре алмаушылықпен аулақ болу

E) Ақыл тоқтату, соңына дейiн түсiнбеушiлiк

 

178. Зейiннiң көру және естуге байланысты жiктелуiнiң негiзiн құрайтын:

А) жетекшi анализатор

В) заттың көрiнiсi

С) материяның өмiр сүру формасы

D) практиканың байланыс сипаты

Е) талдау - жинақтау әрекетi

 

179. Қабілет, адамның жеке даралық психологиялық ерекшелігі, және ол көрінеді:

A) іс-әрекетте

B) мақсатта

C) мотивта

D) сөзінде

E) есте сақтауда

 

180. Адамның қызығушылық пен қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған әрекеттер жиынтығы қалай аталады?

A) іс-әрекет

B) әрекет

C) жүріс-тұрыс

D) қозғалыс

E) амалдар

 

181. Қысқа мерзiмдi бұрқ етпе эмоционалды реакция ерктiк қадағалауды бұзатын эмоционалдық толқын:

А) аффект

В) депрессия

С) көңiл-күй

D) астеникалық эмоция

Е) фрустрация

 

182. Сәтсiздiктегi сенiмнiң жоғалуы, сәтсiздiктегi мазасызданудан туындайтын эмоционалдық жағдай:

А) фрустрация

В) стресс

С) эмпатия

D) депрессия

Е) агрессия

 

183. Iс-әрекет пен мiнез-құлықта бейнеленетiн тұрақты немесе әлсiз көрiнiстегi эмоционалды жағдай:

А) көңiл-күй

В) стресс

С) фрустрация

D) аффект

Е) қаћар

 

184. Рухани қынжылу, тұнжыраңқы жағдай, белсендiлiктiң жоқтылығы:

А) депрессия

В) фрустрация

С) аффект

D) көңiл-күй

Е) эмпатия

 

185. Күтпеген жағдайда туындайтын, адамнан күш пен қуатты жұмылдыруды талап ететiн, мазасыздық жағдайы:

А) стресс

В) көңiл-күй

С) аффект

D) депрессия

Е) апатия

 

186. Жеке мақсатты іске асыруға бағытталған, әрекетті орындау тәсілдері:

A) операция

B) мотив

C) әрекет

D) мақсат

E) дағды

 

187. “Индивид”, “жеке тұлға”, “iс-әрекет субъектiсi”, “даралық” түсiнiктерiнiң iшiнде мағынасы жағынан кең түсiнiк:

А) индивид

В) жеке тұлға

С) iс-әрекет субъектiсi

D) даралық

Е) iс-әрекет субъектiсi ретiндегi жеке тұлға

 

188. Ұйымдасқан шағын топ:

A) отбасы, ұжым және микротоп

B) адамдар, класс, этностар

C) көпшілік, кезек, бұқара

D) жанұя және мектеп

E) ұлт, нәсіл

 

189. Кенеттен өз қызығушылығынан пайда болған топтың аталуы:

А)
Date: 2015-05-09; view: 1923; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.466 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию