Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розхідна частина

Тепло виводиться із зони газифікації наступним чином. З хімічною енергією генераторного газу, з фізичним теплом генераторного газу і з фізичним теплом шлаку. Розглянемо ці статті балансу окремо.

Хімічна енергія генераторного газу, кДж/кг: ,

де СО і СН4 – вміст відповідних компонентів в кінцевому складі генераторного газу %.

Фізична енергія генераторного газу, кДж/кг ,

де tS – температура газу, що покидає установку, °С;

сSt – теплоємність генераторного газу при температурі tS, кДж/(м3×К).

Теплоємність газу в залежності від температури розраховується наступним чином ,(2)

де сСОt, сN2t, сCO2t, сH2Ot, сCH4t, сH2St – теплоємності відповідних компонентів взяті в довіднику [3] в залежності від температури, Дж/(м3×К).

СО, СН4, Н2О, СО2, N2, H2S – вміст відповодних компонентів в генераторному газі, %.

Фізичне тепло шлаку, кДж/кг ,

де tшлак – температура шлаку, що видаляється з зони газифікації, °С; сшлак – теплоємність шлаку при температурі tшлак, кДж/(кг×К).

Для всіх варіантів необхідно прийняти tшлак рівним 500 °С.

Оскільки сумарна енергія приходної і розхідної частин дорівнюють одна одній, то концепцію теплового балансу в більшості випадків використовують для визначення температури генераторного газу, що покидає установку.

Для цього виводимо наступну залежність:

Розрахунки по цій залежності носять ітераційний характер. Тобто спочатку задаємося температурою генераторного газу, розраховуємо його теплоємність за формулою (2), що відповідає цій температурі. Далі розраховуємо температуру газу за формулою і порівнюємо отримане значення з прийнятим. У випадку збігу з помилкою, що не перевищує 5°С вважаємо рішення закінченим. Якщо ж помилка перевищує 5°С повторюємо ітераційну процедуру. Для отриманої за формулою температури розраховуємо теплоємність з її допомогою заново розраховуємо значення температури газу за формулою і порівнюємо з попереднім значенням і так далі доти різниця між двома значеннями не буде менше заданої допустимої розбіжності. 

6 ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВОСТІ

Оскільки природний газ має теплоту згоряння вищу, ніж генераторний газ, то для заміни 1 м3 природного газу необхідно декілька м3 генераторного газу. Кількість генераторного газу, що може при згорянні виділити таку ж кількість теплоти як 1 м3 природного газу називається коефіцієнтом заміни і обчислюється як відношення теплот згоряння природного і генераторного газів:

Де – теплота згоряння природного газу, кДж/м3 (для всіх варіантів прийняти рівною 35000 кДж/м3).

теплота згоряння генераторного газу, кДж/м3

Вихід генераторного газу з газогенератора залежить від маси твердого палива, що переробляється в одиницю часу. Так якщо маса палива, що перероблюється за годину складає G кг/год, то годинна продуктивність газогенератора складає , м3/год.

Тоді об’єм природного газу (м3/год), який можна замінити на підприємстві за рахунок переробки G кг/год твердого палива складає:

 


Date: 2015-05-08; view: 157; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию