Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ship security officer

12.1A ship security officer shall be designated on each ship.

12.2Inaddition to those specified elsewhere in this Part of the Code, the duties and responsibilities of the ship security officer shall include, but are at limited to:

.1undertaking regular security inspections of the ship to ensure that appropriate security measures are maintained;

.2maintaining and supervising the implementation of the ship security plan, including any amendments to the plan;

.3co-ordinating the security aspects of the handling of cargo and ship's stores with other shipboard personnel and with the relevant port facility


відповідними офіцерами охорони портових засобів;

.4унесення пропозицій про внесення змін до плану охорони судна;

.5подання доповідей офіцеру охорони компанії про будь-які недоліки й невідповідності, виявлені в ході внутрішніх перевірок, періодичних оглядів, перевірок охорони й перевірок виконання вимог і вживання заходів з виправлення стану;

.6підвищення інформованості з питань охорони й підвищення пильності на судні;

.7забезпечення проходження персоналом судна належної відповідної підготовки;

.8надання звітів про всі інциденти, пов'язані з охороною;

.9координацію заходів з виконання плану охорони судна з офіцером охорони компанії та з відповідним офіцером охорони портового засобу, а також

.10забезпечення правильної експлуатації, випробування, калібрування та обслуговуванкя охоронного устаткування, якщо воно є.

13 Підготовка, навчання та заняття з питань охорони судна

13.1Офіцер охорони компанії та відповідний береговий персонал повинні мати знання й отримати підготовку з урахуванням рекомендацій, наведених у частині В цього Кодексу.

13.2Офіцер охорони судна повинен мати знання й отримати підготовку з урахуванням рекомендацій, наведених у частині В цього Кодексу.

13.3Члени суднового персоналу, які мають конкретні завдання й обов'язки з охорони, повинні розуміти свої обов'язки з охорони судна, описані в плані охорони судна, а також повинні мати достатні знання й навички для виконання доручених їм завдань з урахуванням рекомендацій, наведених у частині В цього Кодексу.13.4Для забезпечення ефективного виконання плану охорони судна навчання повинні проводитися через належні проміжки часу, з урахуванням типу судна, змін у складі суднового персоналу, портових засобів, які використовуватимуться, та інших відповідних обставин з урахуванням рекомендацій, наведених у частині В цього Кодексу.

13.5Офіцер охорони компанії повинен забезпечувати ефективну координацію й виконання планів охорони судна шляхом участі в заняттях через належні проміжки часу з урахуванням рекомендацій, наведених у частині В цього Кодексу.


security officers;

.4proposing modifications to the ship security plan;

.5reporting to the company security officer any deficiencies and non-conformities identified during internal audits, periodic reviews, security inspections and verifications of compliance and implementing any corrective actions;

.6enhancing security awareness and vigilance on board;

.7ensuring that adequate training has been provided to shipboard personnel, as appropriate;

.8reporting all security incidents;

.9co-ordinating implementation of the ship security plan with the company security officer and the relevant port facility security officer; and

.10ensuring that security equipment is properly operated, tested, calibrated and maintained, if any.


Date: 2015-05-08; view: 276; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию