:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Perduotinas kapitalas

1. Pagal rentos sutart rentos gavjas gali sipareigoti perduoti rentos moktojui nuosavybs teise kilnojamj ar nekilnojamj daikt arba pinig sum.

2. Jeigu pagal sutart perduotinas daiktas yra nekilnojamasis daiktas, tai i sutartis yra rentos pirkimopardavimo sutartis ir jai atitinkamai taikomos pirkimopardavimo sutari normos.

3. Jeigu kapitalas yra pinig suma, ji gali bti sumokta i karto arba keliomis imokomis.

 

Straipsnis. Rentos sutartis treiojo asmens naudai

Rentos sutartyje gali bti nustatyta, kad rentos gavjas yra treiasis asmuo, o ne asmuo, perduodantis rentos moktojui nuosavybs teise kapital.

 

Straipsnis. Rentos sutarties terminas

1. Rentos sutartyje gali bti nustatyta, kad renta mokama iki rentos gavjo gyvos galvos, neterminuotai arba tam tikr laik.

2. Iki gyvos galvos mokama renta gali bti nustatyta kaip ilaikymas iki gyvos galvos.

3. Sutartyje gali bti nustatyta, kad po rentos gavjo mirties renta mokama rentos gavjo pdiniui ar kitam asmeniui.

4. Sutartis, kurioje nustatytas rentos mokjimas mirusiam asmeniui arba asmeniui, kuris mirta prajus ne daugiau kaip trisdeimiai dien nuo sutarties sudarymo, negalioja. i taisykl taip pat taikoma, jeigu mokti rent buvo nustatyta realiai nesaniam sutarties sudarymo metu asmeniui, iskyrus atvejus, kai sutarties sudarymo metu rentos gavjas buvo jau pradtas ir gim gyvas.

5. Sutartis, kurioje renta nustatyta iki gyvos galvos paeiliui keliems asmenims, galioja tik tuo atveju, jeigu pirmasis i t asmen sutarties sudarymo metu realiai buvo arba buvo jau pradtas ir gim gyvas.

6. Visais atvejais rentos sutarties terminas negali bti ilgesnis nei imtas met nuo sutarties sudarymo dienos.

 

Date: 2015-05-05; view: 428; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -