:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Teiss ems sklyp

1. Pagal pastat, statini ar rengini nuomos sutart kartu su nuomos dalyku nuomininkui perduodamos ir teiss naudotis t pastat, statini ar rengini uimtu ems sklypu, btinu jiems naudoti pagal paskirt.

2. Jeigu ems sklypo, kuriame yra inuomoti pastatai, statiniai ar renginiai, savininkas yra nuomotojas, tai nuomininkui ems sklypas suteikiamas naudotis nuomos ar kitokia teise, numatyta pastat, statini ar rengini nuomos sutartyje.

3. Jeigu pastat, statini ar rengini nuomos sutartyje nuomininko teiss pastat, statini ar rengini uimam ems sklyp neaptartos, tai laikoma, kad nuomininkui visam nuomos laikotarpiui suteikiama neatlygintina teis naudotis ta ems sklypo dalimi, kuri btina pastatams, statiniams ar renginiams naudoti pagal paskirt.

4. Jeigu ems sklypas, kuriame yra inuomoti pastatai, statiniai ar renginiai, nuosavybs teise nuomotojui nepriklauso, tai toki pastat, statini ar rengini nuoma be ems sklypo savininko sutikimo leidiama tik tais atvejais, jeigu tai neprietarauja statymams ar ems sklypo savininko ir pastat, statini ar rengini nuomotojo sutariai.

 

Straipsnis. Nuomininko teiss naudotis ems sklypu pasikeitus jo savininkui

Kai ems sklypas, kuriame yra inuomoti pastatai, statiniai ar renginiai, parduodamas ar kitokiu pagrindu pereina kitam asmeniui nuosavybs teise, tai nuomininkui ilieka teis naudotis ems sklypu, btinu pastatams, statiniams ar renginiams naudoti pagal paskirt, tokiomis pat slygomis kaip ir iki ems sklypo nuosavybs teiss perleidimo kitam asmeniui, jeigu nuomos sutartis buvo registruota vieame registre statym nustatyta tvarka.

 

Date: 2015-05-05; view: 385; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) -