:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Terminai reikalavimams dl parduot daikt trkum pareikti

1. Kai sutartis ar statymai nenustato ko kita, pirkjas turi teis pareikti reikalavimus dl parduot daikt trkum, jeigu jie buvo nustatyti per iame straipsnyje nurodytus terminus.

2. Kai nenustatytas daikto kokybs garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai pirkjas reikalavimus dl daikto trkum gali pareikti per proting termin, bet ne vliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu statymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Terminas reikalavimams dl gabenam ar patu siuniam daikt trkum pareikti skaiiuojamas nuo daikt atgabenimo paskirties viet dienos.

3. Kai yra nustatytas daikto kokybs garantijos terminas, reikalavimai dl daikto trkum gali bti reikiami, jeigu trkumai nustatyti per garantijos termin. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybs garantijos terminas, tai reikalavimas dl komplektuojamosios detals trkum gali bti pareiktas per pagrindinio gaminio kokybs garantijos termin. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybs garantijos terminas, tai reikalavimas dl komplektuojamosios detals trkum, kurie pastebti per garantijos termin, gali bti pareiktas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybs garantijos terminas pasibaigs.

4. Reikalavimus dl daikto, kuriam nustatytas tinkamumo naudoti terminas, trkum pirkjas gali pareikti, jeigu jie nustatyti per daikto tinkamumo naudoti termin.

5. Kai sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai daikto kokybs garantijos terminas ir daikto trkumai nustatyti pasibaigus iam terminui, taiau neprajus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, pardavjas atsako u daikto trkumus, jeigu pirkjas rodo, kad trkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dl iki daikto perdavimo atsiradusi prieasi, u kurias atsako pardavjas.

Date: 2015-05-05; view: 417; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -