:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Daikt atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika

1. Jeigu kas kita nenumatyta pirkimopardavimo sutartyje, daikt atsitiktinio uvimo ar j sugedimo rizika pereina pirkjui nuo to momento, nuo kurio pagal statymus ar sutart pardavjas laikomas tinkamai vykdiusiu savo pareig perduoti daiktus, neatsivelgiant nuosavybs teiss perjimo moment.

2. Daikt, parduot juos gabenant, atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika pereina pirkjui nuo pirkimopardavimo sutarties sudarymo, jeigu sutartis ar prekybos paproiai nenumato ko kita.

3. Sutarties slyga, kad daikt atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika pereina pirkjui nuo daikt perdavimo pirmam vejui, pirkjo reikalavimu gali bti pripainta negaliojania, jeigu pirkimopardavimo sutarties sudarymo metu pardavjas inojo ar turjo inoti, kad daiktai prarasti ar suged, taiau apie tai pirkjui neprane.

4. Jeigu daiktas po jo perdavimo uvo ar sugedo ne dl pardavjo kalts, pirkjas privalo sumokti kain pardavjui. i taisykl taikoma ir tais atvejais, kai pardavjas negaljo perduoti daikto pirkjui dl to, kad pastarasis nepakankamai bendradarbiavo su pardavju ir tokiu bdu paeid sutart.

5. Kai sutarties dalykas yra pagal ries poymius apibdinti daiktai ir pirkjas nepriima daikt ar kitaip paeidia sutart, j atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika pereina pirkjui nuo to momento, kai pardavjas konkreiai vardija (individualizuoja) daiktus ir apie tai pranea pirkjui.

6. Jeigu pirkjas pareikia pagrst iekin dl sutarties pripainimo negaliojania arba daikto pakeitimo, tai daikt atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika tenka pardavjui.

7. Jeigu daikt atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika tenka pardavjui ir po j perdavimo pirkjui, tai pardavjas atsako u daikt uvim ar sugedim, nors tai bt atsitik dl pirkjo veiksm. Taiau pirkjas nuo to momento, kai jis protingai galjo numatyti, kad privalo grinti daiktus pardavjui, atsako u j saugojim kaip atidus saugotojas.

 

Date: 2015-05-05; view: 418; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.01 sec.) -