:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Produkto ir paslaug samprata

1. iame skirsnyje vartojamas terminas produktas reikia kiekvien kilnojamj daikt (turt), skaitant pirminius ems kio produktus ir vrien (pauktien), taip pat kilnojamj daikt (turt), kuris eina kit kilnojamj ar nekilnojamj daikt. Produktu laikoma ir elektros energija.

2. iame skirsnyje vartojamas terminas paslauga reikia veikl, kuria tenkinamas konkretus materialus ar nematerialus vartotojo poreikis, iskyrus sveikatos prieiros, teisines, vietimo, ilumins energijos, duj, vandens tiekimo, nuotk alinimo ir transporto paslaugas.

Straipsnis. Netinkamos kokybs samprata

1. Produktas (paslaugos) yra netinkamos kokybs, jeigu jis neatitinka saugos reikalavim, kuri protingai gali tiktis vartotojas. Ar produktas (paslaugos) yra tinkamos ar netinkamos kokybs, nustatoma atsivelgiant :

1) nurodomas produkto (paslaug) savybes (reklam);

2) tai, ar produkt (paslaugas) galima naudoti tam, kam tikimasi j naudoti;

3) laik, kai produktas (paslaugos) buvo ileistas apyvart;

4) produkto (paslaug) konstrukcinius, receptinius ar kitokius trkumus;

5) kitas aplinkybes.

2. Negalima produkto laikyti netinkamos kokybs tik dl to, kad vliau apyvart ileistas geresnis produktas.

Straipsnis. Atsakomybs slygos

ala atlyginama, jeigu nukentjs asmuo rodo, kad alos padaryta, kad produktas (paslauga) yra netinkamos kokybs ir kad egzistuoja prieastinis netinkamos kokybs ir nuostoli ryys.

 

Straipsnis. Solidarioji atsakomyb

Jeigu ala atsirado dl keli asmen (pavyzdiui, netinkamos kokybs produkto gamintojo ir asmens, komponavusio produkt kit daikt) veiksm, ie asmenys atsako solidariai.

 

Date: 2015-05-05; view: 398; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -