:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Teis privat gyvenim ir jo slaptum

1. Fizinio asmens privatus gyvenimas nelieiamas. Informacija apie asmens privat gyvenim gali bti skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tok sutikim gali duoti jo sutuoktinis, tvai ar vaikai.

2. Privataus gyvenimo paeidimu laikomas neteistas jimas asmens gyvenamsias ir kitokias patalpas, aptvert privai teritorij, neteistas asmens stebjimas, neteistas asmens ar jo turto apiekojimas, asmens telefonini pokalbi, susirainjimo ar kitokios korespondencijos bei asmenini ura ir informacijos konfidencialumo paeidimas, duomen apie asmens sveikatos bkl paskelbimas paeidiant statym nustatyt tvark bei kitokie neteisti veiksmai.

3. Draudiama rinkti informacij apie privat asmens gyvenim paeidiant statymus. Asmuo turi teis susipainti su apie j surinkta informacija, iskyrus statym nustatytas iimtis. Draudiama skleisti surinkt informacij apie asmens privat gyvenim, nebent, atsivelgiant asmens einamas pareigas ar padt visuomenje, tokios informacijos skleidimas atitinka teist ir pagrst visuomens interes toki informacij inoti.

4. Privataus asmens gyvenimo duomen, nors ir atitinkani tikrov, paskelbimas, taip pat asmeninio susirainjimo paskelbimas paeidiant io straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyt tvark, taip pat jimas asmens gyvenamj bst be jo sutikimo, iskyrus statym numatytas iimtis, asmens privataus gyvenimo stebjimas ar informacijos rinkimas apie j paeidiant statym bei kiti neteisti veiksmai, kuriais paeidiama teis privat gyvenim, yra pagrindas pareikti iekin dl tokiais veiksmais padarytos turtins ir neturtins alos atlyginimo.

5. io straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyti apribojimai, susij su informacijos apie asmen skelbimu ir rinkimu, netaikomi, kai tai daroma motyvuotu teismo sprendimu.

 

Date: 2015-05-05; view: 436; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -