:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Fizinio asmens gyvenamoji vieta

1. Fizinio asmens gyvenamja vieta laikoma vieta, kurioje jis faktikai daniausiai gyvena.

2. Jeigu asmuo faktikai gyvena keliose vietose, tai vieta, su kuria asmuo yra labiausiai susijs (kur yra asmens turtas ar didioji turto dalis, kur yra jo darbo vieta arba kur jis gyvena ilgiausiai), laikoma jo pagrindine gyvenamja vieta. Tokiu atveju, nustatant asmens nuolatin gyvenamj viet, atsivelgiama tai, kur yra jo pagrindin gyvenamoji vieta.

3. Jeigu asmens nuolatin gyvenamoji vieta negali bti nustatyta pagal io kodekso 2.12 straipsnyje numatytus kriterijus, laikoma, kad tokio asmens nuolatin gyvenamoji vieta yra jo gyvenamoji vieta. i taisykl taikoma ir pabgliams i valstybs, kurioje buvo j nuolatin gyvenamoji vieta, jeigu jie nekr savo nuolatins gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pagal io kodekso 2.12 straipsn.

 

Straipsnis. Gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai

1. Nustatant fizinio asmens gyvenamj viet, atsivelgiama asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukm ir tstinum, duomenis apie asmens gyvenamj viet vieuosiuose registruose, taip pat paties asmens vieus pareikimus apie savo gyvenamj viet.

2. Jeigu fizinio asmens gyvenamoji vieta neinoma arba j nustatyti nemanoma, tokio asmens gyvenamja vieta laikoma paskutin inoma jo gyvenamoji vieta.

3. Fizinis asmuo privalo ratu praneti kitai sandorio aliai, taip pat savo kreditoriams ar skolininkams apie savo gyvenamosios vietos pasikeitim. Jeigu asmuo ios pareigos nevykdo, kita sandorio alis ir kreditoriai turi teis sisti praneimus bei atlikti kitus veiksmus paskutinje jiems inomoje asmens gyvenamojoje vietoje.

 

Penktasis skirsnis

Civilins bkls aktai

 

Date: 2015-05-05; view: 401; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -