:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Savaitmis skaiiuojamo termino pabaiga

Savaitmis skaiiuojamas terminas pasibaigia atitinkam paskutins termino savaits dien dvideimt ketvirt valand nulis minui.

 

Straipsnis. Oficiali veni ir ne darbo dien skaitymas

1. Oficiali veni ir ne darbo dienos (etadieniai ir sekmadieniai) skaitomos termin.

2. Jeigu paskutin termino diena tenka ne darbo ar oficialios vents dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

 

Straipsnis. Veiksm atlikimas paskutin termino dien

1. Jeigu kuriam nors veiksmui atlikti yra nustatytas terminas, tai is veiksmas turi bti atliktas iki paskutins termino dienos dvideimt ketvirtos valandos nulis minui. Taiau jeigu veiksmas turi bti atliktas organizacijoje, terminas baigiasi t valand, kuri ioje organizacijoje pagal nustatytas taisykles baigiasi darbo laikas.

2. Visi raytiniai pareikimai ir praneimai, teikti patui ar telegrafui arba perduoti kitomis ryio priemonmis iki paskutins termino dienos dvideimt ketvirtos valandos nulis minui, laikomi atliktais laiku.

 

Straipsnis. Termino teisin reikm

1. Jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro termino pabaiga, negalima reikalauti pareig atlikti, kol baigsis tas terminas.

2. Jeigu tam tikros sandorio teisins pasekms siejamos su termino pabaiga, tai sandoris ar prievol nustoja galioti tam terminui pasibaigus.

3. Preziumuojama, kad terminas nustatytas skolininko naudai, iskyrus atvejus, kai:

1) skolininkui ikeliama bankroto byla;

2) skolininkas sunaikina pateikt prievols vykdymo utikrinim;

3) skolininkas nepateikia prievols vykdymo utikrinimo, kur jis privaljo pateikti.

 

VII skyrius

IEKINIO SENATIS

 

Date: 2015-05-05; view: 407; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -