Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестова робота № 1

Урок № 4-5

Тема.Основна властивість дробу. Скорочення дробів

Мета:домогтися засвоєння учнями змісту основної властивості раціонального дробу, понять скорочення дробу та правила знаків; сформувати вміння відтворювати зміст названих понять та використо­вувати вивчені поняття для розв'язування вправ на скорочення раціо­нальних дробів та перетворення їх за допомогою правила знаків.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Тестова робота № 1

Варіант 1

1.Який із наведених виразів є раціональним дробом?

A Б В Г
2a – b ab а2 +

 

2.Який із наведених виразів має зміст при будь-якому значенні змінної х?

А Б В Г
х2 + 4

 

3.При якому значенні х дріб не існує?

А Б В Г
х = 2 х = х = х =

 

4.При якому значенні х дріб дорівнює нулю?

А Б В Г
± 4 - 4

III. Формулювання мети і завдань уроку зви­чайні і раціональні дроби мають однакову основну властивість і загаль­ні правила виконання арифметичних дій. Зрозуміло, що роботу з вив­чення дій над раціональними дробами слід розпочинати з основної властивості — саме її вивчення і представляє основну дидактичну мету уроку.

Завданнями на урок є: сформулювати алгоритми застосування ос­новної властивості раціонального дробу на основі виконання дій із многочленами.

Як варіант роботи з дітьми, які мають високий рівень інтелектуаль­ної діяльності, пропонуємо завдання.

Знайдіть значення виразів і при а = 4. Порівняйте здобуті результати. Порівняйте вирази. Що ви помітили?

Після обговорення результатів виконаної роботи з'являється гіпо­теза про те, що значення раціональних дробів не зміниться під час ви­конання ділення або множення чисельника і знаменника дробу на один і той самий вираз, що не дорівнює нулю. Підтвердження цієї гіпотези і є основною метою уроку.Date: 2015-04-23; view: 467; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию