Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Текстові тести 1 page

Модуль 2.

Основи внутрішньої медицини (хвороби органів сечовиділення, кровотворення, ендокринної системи, алергічні захворювання, написання і захист історії хвороби)

Текстові тести

1. « Лейкемічний провал» - це:

A. Відсутність мієлобластів при наявності всіх інших мієлоїдних форм

B. Відсутність поліморфноядерних гранулоцитів при наявності їх попередників

C. *Відсутність проміжних форм при наявності мієлобластів і поліморфноядерних гранулоцитів

D. Відсутність моноцитів при наявності всіх генерацій гранулоцитів

E. Значне зменшення чи повна відсутність нейтрофільних лейкоцитів

2. Який цитостатичний препарат є найбільш показаним для лікування хронічного

A. лімфолейкозу :

B. Вінкристин

C. Цитозар

D. Метотрексат

E. *Хлорбутин

3. Основними засобами при лікуванніи ГЛ являються:

A. A.Радіаційне опромінення

B. B.Хірургічна операція

C. C.Лейкофорез

D. D.Плазмофорез

E. *Лікування цитостатиками

4. Безпосередніми причинами смерті при ГЛ бувають:

A. Дихальна недостатність

B. Серцева недостатність

C. Нирково-печінкова недостатність

D. *Інфекційні гнійно-септичні ускладнення

E. Анемія

5. Більш доброякісне протікання гострої лейкемії характерно для:

A. Мієлобластної

B. Лимфобластної

C. *Мієломонобластної

D. Монобластної

E. Не диференційованої

6. Найчастіше бластоподібні клітини зустічаються при :

A. Мононуклеозі

B. Колагенозах

C. Сепсисі

D. Після лікування антибіотиками

E. *Після лікування преднізолоном з будь-якого приводу

7. Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити?

A. Вони диференціються в плазмоцити.

B. Вони диференціються в макрофаги.

C. Вони диференціються в нейтрофіли.

D. *Вони забезпечують клітинний імунітет.

E. Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника.

8. Вкажіть ліки не цитостатичної дії для лікування ГЛ:

A. Вінкрістін(онковін)

B. 6-меркаптопурин (пуринетол)

C. Метотрексат (аметоптерин)

D. *Преднізолон

E. Рубоміцін (рубідоміцин, даунорубіцин)

9. Підтверджений клінічний діагноз варіанту ГЛ ставиться і лікування починається тільки на основі:A. Типових загальноклінічних признаків

B. Морфологічного дослідження периферичної крові

C. Морфологічного дослідження кісткового мозку

D. Біопсії лімфовузлів, печінки і інших тканин

E. *Цитохімічного дослідження

10. Які найбільш характерні зміни периферичної крові на початку розгорнутої стадії хронічного мієлолейкозу ?

A. Анемія

B. Лімфоцитоз

C. Ретикулоцитоз

D. *Лейкоцитоз з гранулоцитарним зсувом

E. Тромбоцитопенія

11. Які найбільш характерні клінічні симптоми І стадії (за RAI) хронічного лімфолейкозу:

A. *Збільшення лімфатичних вузлів

B. Геморагічний синдром

C. Гемолітичні кризи

D. Спленогепатомегалія

E. Тромбоцитопенія

12. Які причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

A. Усі перераховані причини.

B. Жодна відповідь не вірна.

C. Безсоння.

D. *Фізичне навантаження.

E. Довготривале навчання.

13. Які причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

A. *Усі перераховані причини.

B. Жодна відповідь не вірна.

C. Довготривале спання.

D. Вірусні захворювання.

E. Емоції.

14. Позначте причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

A. Усі перераховані причини.

B. *Стреси.

C. Лактація.

D. Надмірне споживання м’ясних продуктів.

E. Надмірне споживання води.

15. Які причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

A. Переїдання.

B. Вживання вітамінів.

C. *Фізичне навантаження.

D. Вживання стероїдних гормонів.

E. Вживання алкоголю.

16. Позначте причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

A. *Усі перераховані причини.

B. Стреси.

C. Травлення.

D. Фізичне навантаження.

E. Емоції.

17. Гематологічна ремісія гострої лейкемії характеризується:

A. Зменшення кількості бластів в крові і кістковому мозку до30%

B. Зменшення кількості бластів в крові і кістковому мозку в порівняно з початковою кількістю до лікування

C. Зникненням бластів із периферичної крові при збереженні бластів у кісткового мозку

D. Повній нормалізації морфологічного складу периферичної крові не зважаючи на склад кісткового мозку

E. *Нормалізації периферичної крові із зниженням кількості бластів B. кістковому мозку( не більше 5%).

18. Проведення гістологічного дослідження кісткового мозку (трепанобіоптата) необхідно для (при):

A. Верифікація діагнозу ГЛ ставиться за даними дослідження крові і пунктату грудини

B. *При неможливісті отримати кістковий мозок пункцією грудини

C. Верифікації повної гематологічної ремісії хвороби

D. При гострій анемії

E. Не потрібне

19. У хворого гострий чи хронічний характер лейкозу визначається:

A. Характером початку захворювання (швидке, поступове)

B. Характером і тривалістю перебігу

C. Ефективністю чи стійкістю до цитостатичної терапії

D. Особливостями складників субстрату пухлини ( видом пригнічуючих більшості лейкозних клітин)

E. *Видом клітин попередником пухлиного клона

20. Вкажіть де переважно виконують свої функції лейкоцити?

A. *Сполучна тканина різних органів.

B. Русло крові.

C. Печінка.D. Селезінка.

E. Шлунково-кишковий тракт.

21. Стернальна пункція при підозрі на ГЛ необхідна:

A. *Завжди

B. При панцитопенії крові і відсутності в ній бластів

C. При наявності характерної загальної клініки ГЛ і відсутності в крові бластів

D. При гострій анемії

E. Не потрібне

22. Для корекції анемії при ГЛ проводиться:

A. Прямі трансфузії крові( від донора – реціпієнту)

B. Трансфузії свіжозамороженої плазми

C. Трансфузії тромбоцитарної маси від різних донорів

D. Е-амінокапронова кислота

E. *Трансфузії еритромаси

23. .З метою лікування кровотечі при ГЛ застосовується:

A. Трансфузії свіжозамороженої плазми

B. *Трансфузії тромбоцитарної маси від різних донорів

C. Хлорид кальцію

D. Трансфузії еритромаси

E. Основна цитостатична терапія

24. Для терапії хронічного лімфолейкозу у молодих осіб найбільш бажано використовувати:

A. *Флюдара

B. 6-меркаптопурин

C. Цитозар

D. Рубоміцин

E. Циклофосфан

25. З метою лікування хронічного лімфолейкозу використовують:

A. Мієлосан

B. Мієлобромол

C. Цитозар

D. Рубоміцин

E. *Лейкеран (хлорбутин)

26. Для терапії хронічного мієлолейкозу використовують:

A. *Гідроксісечовина

B. Рубоміцин

C. Лекеран (хлорбутин)

D. Циклофосфан

E. Мелфалан (сарколізин) ‘

27. З метою лікування хронічного мієлолейкозу найбільш бажано використовувати:

A. *Мієлосан

B. Рубоміцин

C. Лейкеран (хлорбутин)

D. Циклофосфан

E. Мелфалан (сарколізин)

28. В початкових стадіях хронічного мієло- і лімфолейкозу характерно:

A. *Моноклоність пухлинної проліферації

B. Поліклоність пухлинної проліферації

C. Генералізація пухлинного процесу

D. Слабка вираженість окремих клінічних ознак

E. Виражена картини захворювання

29. З метою профілактики нейролейкемії застосовується ліки:

A. Метилтіоурацил

B. Преднізолон

C. Тироксин

D. Циклофосфан

E. *Цитозин (цитозар)

30. Розгорнута стадія хронічних мієло- і лімфолейкозу характеризується:

A. Моноклоність пухлинної проліферації

B. Поліклоність пухлинної проліферації

C. Обмеження пухлини місцем її виникнення

D. *Генералізація пухлинного процесу

E. Відсутність вираженої клініки захворювання

31. В розгорнутій стадії хронічного лімфолейкозу зі сторони крові не характерно:

A. Лімфоцитарний лейкоцитоз

B. Тіні Гумпрехта

C. *Наявність і збільшення еозинофілів і/або базофілів

D. Спленомегалія

E. Гепатомегалія

32. В розгорнутій стадії хронічного мієлозу зі сторони периферичної крові не характерно:

A. Нейтрофільний лейкоцитоз

B. Зсув лейкоцитарної формули вліво до промієлоцитів (мієлоцитів)

C. *Тіні Гумпрехта

D. Наявність або збільшення еозинофілів і/або базофілів

E. Зсув лейкоцитарної формули вліво до бластів

33. В термінальній стадії неускладненого хронічного мієлолейкозу зі сторони крові не характерно:

A. Нейтрофільний лейкоциотоз

B. *Лімфоцитарний лейкоцитоз

C. Зсув лейкоцитарної формули вліво до бластів

D. Наявність або збільшення еозинофілів і/або базофілів

E. Анемія

34. В термінальній стадії хронічних мієло- і лімфолейкозу характерно:

A. *Все перераховане

B. Генералізація пухлинного процесу

C. Анеміі і тромбоцитопенія

D. Бластні кризи

E. Рефрактерність до цитостатиків

 

35. При хронічному лімфолейкозі зі сторони кісткового мозку характерно:

A. Заміщення мієлоїдної тканини жиром

B. Знижений цитоз

C. Гіперплазія всіх ростків

D. Збільшення кількості гранулоцитів

E. *Збільшення кількості лімфоцитів

36. При хронічному лімфолейкозі найбільш характерно:

A. *Збільшення і безболісність лімфовузлів

B. Збільшення і болючість лімфовузлів

C. Шкірний зуд

D. Еритромелалгія

E. Схильність до тромбоутворювання

37. При хронічному мієлолейкозі зі сторони кісткового мозку характерно:

A. Гіперплазія мієлоїдного ростка

B. Збільшення кількості промієлоцитів, мієлоцитів

C. *Все перераховане

D. Підвищений цитоз

E. Жодне з перерахованого

 

38. При хронічному мієлолейкозі найбільш характерно:

A. Артеріальна гіпертензія

B. *Гепатоспленомегалія

C. Збільшення і безболісність лімфовузлів

D. Збільшення і болючість лімфовузлів

E. Еритромелалгія

39. До складу лімфопроліферативних гемобластозів не відноситься:

A. *Еритремія

B. Хронічний лімфолейкоз

C. Волосистоклітинний лейкоз

D. Плазмоцитома

E. Лімфома

40. До складу міелопроліферативних гемобластозів не відноситься:

A. Еритремія

B. Хронічний мієлолейкоз

C. Гострий мієлофолейкоз

D. *Волосистоклітинний лейкоз

E. Мієлофіброз

41. Пацієнтка 35 років поступила в лікарню з приводу ниркової коліки. Після внутрішньовенного введення рентгенконтрастної речовини у неї розвинувся анафілактичний шок. Які клітини приймають участь у розвитку цієї реакції?

A. *Тканинні базофіли.

B. Фібробласти.

C. Епітеліоцити.

D. Міоцити.

E. Нейтрофіли

42. Основні клінічні прояви ХЛ починаються:

A. Гостро, картиною ГЛ з переходом в хронічний

B. *Поступово

C. Геморрагіями

D. Анеміями

E. Втратою маси тіла

43. Вкажіть коли загрудинна залоза досягає найбільших розмірів?

A. *У період статевого дозрівання.

B. У немовлят.

C. У 1-5 років.

D. У дорослому віці.

E. У старечому віці.

44. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

A. Усі перераховані причини

B. Перед прийняттям їжі

C. *Після важкої фізичної праці

D. У дітей 1-5 років

E. У дітей 5-10 років

45. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

A. Усі перераховані причини

B. До прийому їжі

C. У дітей 1-3 років

D. *У вагітних

E. У дітей 3-5 років

46. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

A. *Усі перераховані причини

B. Після прийому їжі

C. Після важкої фізичної праці

D. У вагітних

E. У новонароджених

47. 45.Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

A. Усі перераховані причини

B. Підчас прийому їжі

C. Перед важкою фізичною працею

D. У старих людей

E. *У новонароджених

48. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

A. Усі перераховані причини

B. *Після прийому їжі

C. Після значного емоційного навантаження

D. У старих людей

E. У дітей 5-10 років

49. Лімфопроліферативні гемобластози - це:

A. Хвороба Вальденстрема

B. Група лейкозів, виникаючих із Т- лімфоцитів

C. Група лейкозів, виникаючих із В- лімфоцитів

D. Група позакістковомозкових лімфоцитарних пухлин

E. *Всі перераховані

 

50. Мієлопроліферативні гемобластози – це:

A. *Група ХЛ ( пухлини), виникаючих із клітин ранніх попередників міелопоезуA

B. Група лейкозів, виникаючих із Т- лімфоцитів

C. Група лейкозів, виникаючих із В- лімфоцитів

D. Група позакістковомозкових лімфоцитарних пухлин

E. Пухлини чи інші ураження кісткового мозку

51. Вкажіть найбільш ефективну програму досягання ремісії при гострому мієлобластному лейкозі:

A. *"7 + 3" (цитозар+рубоміцин)

B. ВАМП

C. РОМП

D. ЦВАМП

E. СОАР

52. Вкажіть орган в якому здійснюється фільтраційна функція крові.

A. *Селезінка.

B. Печінка.

C. Русло крові: макрофаги.

D. Лімфатичні капіляри.

E. Русло крові: лімфоцити.

53. Вкажіть орган в якому здійснюється фільтраційна функція крові.

A. *Лімфатичні вузли.

B. Легені.

C. Печінка.

D. Червоний кістковий мозок

E. Судинне русло.

54. Вкажіть органи в яких здійснюється фільтраційна функція крові.

A. *Лімфатичні вузли, селезінка;

B. Лімфатичні вузли, печінка;

C. Печінка, селезінка;

D. Лімфатичні капіляри, лімфатичні вузли;

E. Русло крові: лімфоцити, макрофаги.

55. Вкажіть органи-депо лейкоцитів?

A. *Кістковий мозок, селезінка, печінка, капіляри легень.

B. Кістковий мозок, селезінка, печінка, русло крові.

C. Кістковий мозок, селезінка, печінка, легені.

D. Кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли.

E. Кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні капіляри.

56. Вкажіть основні підтипи антигенів HLA?

A. *A, B, C, D, DR.

B. A, B, C, D, M.

C. A, B, C, DR, R.

D. A, B, C, D, E.

E. A, B, C, D, E, R.

57. Вкажіть первинний лімфоїдний орган-місце дозрівання лімфоцитів?

A. *Кістковий мозок.

B. Лімфатичні вузли.

C. Тимус.

D. Селезінка.

E. Нейтрофіли.

58. Вкажіть препарати, які застосовуються для монотерапії хронічного мієлолейкозу:

A. *Гідреа (гідроксисечовина)

B. Вінкристин

C. Рубоміцин

D. D.Цитозар

E. Допан

59. Вкажіть проміжний етап існування лейкоцитів.

A. *Русло крові

B. Кістковий мозок

C. Печінка

D. Селезінка

E. Тканини

60. Вкажіть функції лейкоцитів.

A. *Захисна, транспортна, метаболічна, регенераторна

B. Захисна, транспортна, метаболічна, дихальна

C. Захисна, дихальна, метаболічна, регенераторна

D. Захисна, транспортна, дихальна, регенераторна

E. Дихальна, транспортна, метаболічна, регенераторна

61. Вкажіть функції лейкоцитів.

A. *Захисна, транспортна, метаболічна

B. Захисна, транспортна, дихальна

C. Захисна, дихальна, регенераторна

D. Транспортна, дихальна, регенераторна

E. Дихальна, транспортна, метаболічна

62. Переважно злоякісно протікають гострі лейкемії:

A. *Мієлобластні

B. Лимфобластні

C. Мієломонобластні

D. Монобластні

E. Промієлоцитарні

63. Переважно частими гострими лейкеміями у осіб молодого віку являється:

A. Мієлобластний

B. *Лімфобластний

C. Мієломонобластний

D. Монобластний

E. Не диференційований

64. Переважно частими проявами гострих лейкемій, з приводу звернення хворого до лікаря є:

A. Характерних симптомів не має

B. Анемічний синдром

C. *Геморагічний синдром

D. Лімфаденопатія

E. Гепатоспленомегалія

65. Клінічним проявом синдрому пухлинної інтоксикації при гострому лейкозі є :

A. Збільшення печінки

B. *Лихоманка

C. Свербіння шкіри

D. Кровоточивість

E. Збільшення лімфатичних вузлів

66. Проявом синдрому лейкемічної проліферації при гострому лейкозі є :

A. *Збільшення лімфатичних вузлів

B. Лихоманка

C. Пітливість

D. Зниження маси тіла

E. Задуха

67. Безпосередніми завданням комплексної терапії ГЛ являється

A. Пригнічення вторинної інфекції

B. *Все перераховане

C. Гальмування лейкозного проліферації для сповільнення прогресування захворювання

D. Лікування анемії

E. Лікування геморагічних явищ

68. Які гематологічні ознаки гострої лейкемії з боку периферичної крові:

A. Лейкоцитоз

B. Нормальна кількість лейкоцитів

C. *Наявність бластів

D. Наявність еозинофілів

E. Відсутність еозинофілів і бластів

69. Вкажіть характерні для гострої лейкемії зміни зі сторони кісткового мозку:

A. Лейкоцитоз

B. Відсутність еозинофілів і бластів

C. Тромбоцитоз

D. Тромбоцитопенія

E. *Велика кількість бластів( десятки %)

70. Верифікацією діагнозу гострої лейкемії за даними морфології периферичної крові являється тільки:

A. Лейкоцитоз

B. Нормальна кількість лейкоцитів

C. *Наявність бластів

D. Наявність еозинофілів і базофілів

E. Тромбоцитопенія

71. Перехід на підтримуючу терапію ГЛ ( на етапне закріплення ремісії) починається з моменту:

A. Покращення стану білої крові

B. Встановлення показників червоної крові незалежно від показників лейкоцитів

C. Настання клінічної ремісії незалежно від показників крові і кісткового мозку

D. *Досягнення клініко – гематологічної ремісії

E. Переконання в неефективності лікування в термінальній стадії захворювання

72. Підтримуюча терапія лейкозу проводиться препаратами:

A. 6-меркаптопурин (пуринетол)

B. Метотрексат (аметоптерин)

C. *Всіма перерахованими

D. Жодним з препаратів

E. Циклофосфамід(циклофосфан)

73. Підтримуюча терапія лейкозу продовжується:

A. 1-7 діб

B. 1-2 місяці

C. 1 рік

D. 5 років

E. *Більше 5 років

74. В результаті вживання меду у підлітка з'явилися шкірні висипи і лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу в даному випадку?

A. Лімфоцитоз.

B. Моноцитоз.

C. Базофільний.

D. *Еозинофільний.

E. Нейтрофільний.

75. В результаті пересадки серця у пацієнта почалось відторгнення трансплантату. Які клітини імунної системи в першу чергу викликають це явище ?

A. Нейтрофіли.

B. Еозинофіли.

C. Базофіли.

D. Тромбоцити.

E. *Макрофаги.

 

76. В результаті прання з використанням нового порошку у домогосподарки з'явилися шкірні висипи і лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу в даному випадку?

A. Лімфоцитоз.

B. Моноцитоз.

C. Базофільний.

D. *Еозинофільний.

E. Нейтрофільний.

77. Після приступу бронхіальної астми хворому проведено дослідження периферичної крові. Які зміни очікуються?

A. Еритроцитоз.

B. Лейкопенія.

C. Лімфоцитоз.

D. *Еозинофілія.

E. Тромбоцитопенія.

78. Після укусу бджоли у людини виникло почервоніння, набряк шкіри і лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу в даному випадку?

A. Лімфоцитоз.

B. Моноцитоз.

C. Базофільний.

D. *Еозинофільний.

E. Нейтрофільний.

 

79. Позакістковомозкові ураження (лейкозні інфільтрати) при ГЛ практично не зустрічається:

A. В шкірі,підшкірній клітковині

B. В лімфовузнах

C. В нервовій системі

D. *В кістково – мязовій системі

E. В кістковому мозку

80. Основними показанням до призначення стероїдної терапії при хронічному лімфолейкозі є:

A. Ураження шкіри

B. Геморагічний синдром

C. Анемія

D. Збільшення лімфовузлів

E. *Гемолітичні кризи

81. Початковими клінічними проявами гострих лейкемій є:

A. *Патогномонічних симптомів не має

B. Анемічний синдром

C. Менінгіальний синдром

D. Лімфаденопатія

E. Гепатоспленомегалія

82. У хворих при ГЛ вираженість клінічних ознак ураження лімфовузлів, печінки, селезінки зумовлені, головним чином:

A. Ступенем анемії

B. Характером і важкістью вторинної інфекції

C. Характером і важкістью порушення імунної системи

D. *Наявністью і ступенем їх лейкозної інфільтрації

E. Степенем порушення нормального кровотворення

 

83. У хворих при гострому лейкозі основні ураження локалізуються:

A. В лімфовузнах

B. В внутрішніх органах

C. В нервовій системі

D. В кістково – мязовій системі

E. *В кістковому мозку

84. Під час обстеження хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з перелічених клітин імунної системи виробляють імуноглобуліни?

A. *Плазматичні.

B. Т-хелпери.

C. Т-кілери.

D. Т-супресори.

E. Плазмобласти.

85. Під час обстеження у людини, що не має скарг на стан здоров'я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:

A. Відпочинку на курорті.

B. Значного вживання води.

C. Вживання алкоголю.

D. *Фізичного навантаження.

E. Розумової праці.

86. Під час обстеження на профогляді у людини, що не має скарг на стан здоров'я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:

A. Відпочинку на курорті.

B. Значного вживання води.

C. Вживання алкоголю.

D. *Відразу після прийняття їжі.

E. Розумової праці.

87. Під час обстеження на профогляді у людини, що не має скарг на стан здоров'я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:

A. Відпочинку на курорті.

B. Значного вживання води.

C. Вживання алкоголю.

D. *Емоційного стресу.

E. Розумової праці.

88. При хронічних лімфолейкозах не використовують такі види терапії:

A. антибактеріальна

B. сечогінна

C. спазмолітична

D. *грязелікування

E. гормонотерапія

89. При перебігу хронічного лімфолейкозу частіше і раніше уражаються:

A. *Периферичні лімфовузли

B. печінка

C. селезінка

D. нирки

E. шкіра

90. При перебігу хронічного мієлолейкозу частіше і раніше уражаються:

A. Периферичні лімфовузли

B. Заочеревинні лімфовузли

C. Лімфовузли середостіння

D. *Селезінка

E. Нирки

91. При якому з наведених захворювань має місце виражений абсолютний лімфоцитоз ?

A. Лімфогранулематоз

B. *Хронічний лімфолейкоз

C. Лімфосаркома

D. Туберкульоз лімфатичних вузлів

E. Мієломна хвороба

92. Для якого захворювання в аналізі периферичної крові є бластні клітини і "лейкемічний провал" ?

A. Хронічний мієлолейкоз

B. Хронічний лімфолейкоз

C. Лімфогранулематоз

D. Мієломна хвороба

E. *Гострий лейкоз

93. Основна профілактика нейролейкемії проводиться:

A. В періоді індукції ремісії

B. В періоді стабілізації ремісії

C. Рентгенівським опромінення хребта

D. *Інтралюмбальним введенням цитостатиків

E. Внутрішньовенним введенням цитостатиків

 

94. Індукція ремісії гострого лейкозу досягається за допомогою використання:

A. Мононтерапії глюкокортикоїдами

B. Променевої терапії

C. *Програмної цитостатичної терапії

D. Трансфузій препаратів крові

E. Симптоматичне лікування

95. Індукція ремісії захворювання досягається ( там де це можливо) за:

A. 1-7 діб

B. *1-2 місяці

C. 1 рік

D. 5 років

E. Більше 5 років

96. Середня тривалість життя з моменту появи клінічних ознак хронічного лімфолейкозу

A. 1-2 роки

B. 2-4 роки

C. *4-6 років

D. 10-15 років

E. менше 1 року

97. Системне збільшення лімфовузлів є характерним для :

A. Гіпопластичної анемії

B. Мієломної хвороби

C. Хвороби Рандю-Вебера-Ослера

D. Анемії Аддисона-Бірмера

E. *Хронічного лімфолейкозу

98. Яка кількість лейкоцитів знаходиться в 1 літрі циркулюючої крові дорослих?

A. 3,7-4,7 Т/л

B. 4,0-5,1 Т/л

C. 5,9-6,7 Т/л

D. *4-9 Г/л

E. 16,7-30,0 Г/л

99. Вкажіть скільки часу циркулюють в крові лейкоцити?

A. Рік.

B. 1-3 години.

C. Місяць.

D. *4-72 години.

E. Декілька хвилин.

100. Вкажіть скільки часу циркулюють в руслі крові еозинофіли в нормі?

A. *Близько 2 годин.

B. 1-3 години.

C. Місяць.

D. Рік.

E. Декілька хвилин.

101. 108.Спленектомія показана при хронічних мієло- і лімфолейкозах:

A. у всіх випадках

B. при різкій анемії

C. при тромбоцитопенії

D. *при різкій наростаючій спленоменгалії

E. при цитостатичній цитопенії

102. Вкажіть основу комплексного лікування ГЛ:

A. В поєднанні медикаментозних і хірургічних методів ліквідації пухлинного процесу

B. *В одночасному застосуванні препаратів різних за механізмом цитостатичної дії і впливу на різні фази мітотичного циклу клітин

C. В одночасному застосуванні лікувальної дії на інші елементи захворювання

D. Поєднання лікувальної терапії із спеціальною дієтою

E. Поєднання з фізіотерапевтичним і санаторно-курортним лікуванням.

103. Термінальна стадія гострої лейкемії визначається головним чином:

A. Довготривалістью часу, пройденого з моменту виникнення клінічних ознак хвороби

B. Характером і важкістью септико – некротичних явищ

C. Характером і важкістью геморагічних явищ

D. *Поліклонуванням пухлин

E. Наявність анемії

104. При обстеженні у дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися?

A. Збільшення вмісту гемоглобіну.

B. Зменшення вмісту глобулінів.

C. Збільшення об’єму плазми.

D. Збільшення кількості еритроцитів.

E. *Збільшення кількості еозинофілів.

105. Вкажіть які із клітин в нормі не зустрічаються в периферійній крові?

A. Ретикулоцити.

B. Усі клітини можуть зустрічатись у периферійній крові.

C. *Мієлоцити нейтрофільні.

D. Метамієлоцити нейтрофільні.

E. Метамієлоцити еозинофільні.

106. Вкажіть які із цих формених елементів в нормі не зустрічаються в периферійній крові?

A. Ретикулоцити.

B. Усі клітини можуть зустрічатись у периферійній крові.

C. *Еритробласти.

D. Метамієлоцити нейтрофільні.

E. Метамієлоцити еозинофільні.

107. Вкажіть які із цих формених елементів в нормі не зустрічаються в периферійній крові?

A. Ретикулоцити.

B. Усі клітини можуть зустрічатись у периферійній крові.

C. *Лімфобласти.

D. Метамієлоцити нейтрофільні.

E. Метамієлоцити еозинофільні.

108. В нейтрофілах синтезується ряд речовин. Які з них впливають на віруси?

A. Лізоцим.

B. Фагоцитин.

C. МієлопероксидазA.

D. ГідролазA.

E. *Інтерферон.

109. В синтезі якої речовини, що діє на віруси, беруть участь нейтрофіли?

A. *Інтерферон.

B. Гістамін.

C. Гістаміназа.

D. Гепарин.

E. Фібринолізин.

110. В синтезі якої речовини, що діє на віруси беруть участь нейтрофіли?

A. Фагоцитин.

B. *Інтерферон.

C. Мієлопероксидаза.

D. Лізоцим.

E. Поліпептидаза.

111. У хворого діагностована алергія. Який вид лейкоцитів виробляє речовину, що руйнує гістамін?

A. Лімфоцити.

B. Моноцити.

C. Базофіли.

D. *Еозинофіли.

E. Нейтрофіли.

112. У пацієнта діагностована лімфопенія. Які фактори будуть порушені при цьому?

A. *Формування специфічного імунітету, імунний нагляд, імунна пам’ять

B. Збільшення часу згортання крові.

C. Збільшення часу кровотечі.

D. Зменшення показника гематокриту.

E. Збільшення показника гематокриту.

113. У хворого виявлена лімфопенія. Які фактори будуть порушені при цьому?

A. *Формування специфічного імунітету.

B. Збільшення часу згортання крові.

C. Збільшення часу кровотечі.

D. Зменшення кисеневої ємності крові.

E. Збільшення показника гематокриту.

114. У пацієнта виявлена лімфопенія. Які фактори будуть порушені при цьому?

A. *Імунний нагляд, імунна пам’ять.


Date: 2015-06-08; view: 246; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.057 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию