Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Текстові тести 8 page

782. Найхарактерніша лабораторна ознака гострого пієлонефриту:

A. Протеїнурія

B. Гематурія

C. *Лейкоцитоз, лейкоцитурія, бактеріурія

D. Лейкоцитурія

E. Гематурія, циліндрурія

783. Найбільш властиві зміни в аналізі сечі при гострому пієлонефриті:

A. Протеїнурія

B. Бактеріурія

C. Еритроцитурія

D. *Лецкоцитурія, бактеріурія

E. Наявність клітин Штейнгеймера-Мальбіна

784. Зміни в аналізі крові, які найчастіше зустрічаються при гострому пієлонефриті:

A. Зростання ШОЕ

B. Лейкоцитоз

C. Зниження рівня гемоглобіну

D. Тромбоцитопенія

E. *Зсув лейкоцитарної формули вліво

785. Найбільш інформативний метод діагностики гострого вторинного пієлонефриту:

A. Хромоцистоскопія

B. Радіоізотопна ренографія

C. Сканування нирок, УЗД

D. Лабораторне дослідження крові

E. *Рентгенологічні методи та УЗД

786. Пієлонефрит - це:

A. *Неспецифічне інфекційне запалення інтерстицію нирки і мисочки

B. Запалення навколо ниркової клітковини

C. Запалення сполучної тканини

D. Інфекційне запалення ниркової миски

E. Запалення ниркової миски і сечовода

787. Основною відмітною ознакою вторинного хронічного пієлонефриту від первинного є наявність:

A. цукрового діабету

B. тонзиліту, карієсу

C. хронічного простатиту

D. зниження імунологічной реактивності

E. *порушення пасажу сечі

788. У хворого з хронічним гломерулонефритом які можливі зміни в сечі?

A. кетонурія;

B. уробілінурія;

C. *гематурія;

D. глюкозурія

E. бактеріурія.

789. У хворої з гострим нефритом які зміни сечі у даної хворої повинні бути?

A. глюкозурія;

B. *протеїнурія;

C. оксалатурія;

D. уробілінурія

E. фосфатурія

790. У аналізі сечі виявлено: протеїнурію, циліндрурію, лейкоцитурію, бактеріурію. Для якого захворювання нирок характерні виявлені порушення?

A. паранефрит;

B. гломерулонефрит;

C. *пієлонефрит;

D. амілоїдоз нирок;

E. рак сечового міхура.

791. При хронічнимому пієлонефриті які характерні зміни в сечі?

A. гематурія і циліндурія;

B. *лейкоцитурія, циліндурія, протеїнурія;

C. бактеріурія, циліндурія;D. гематурія і бактеріурія;

E. еритроцитурія, циліндрурія, протеїнурія.

792. Чим характеризується латентна форма хронічного нефриту?

A. повільним перебігом ;

B. злоякісним перебігом;

C. *скритим перебігом;

D. швидко прогресуючим перебігом;

E. швидким розвитком ниркової недостатності.

793. З чим пов’язана поява у сечі змінених еритроцитів?

A. *гострим нефритом;

B. сечокам’яною хворобою;

C. гострим циститом;

D. амілоїдозом нирок;

E. раком сечового міхура.

794. У хворого спостерігаються нападоподібні болі в лівій поперековій ділянці, що іррадіюють вниз. Про яке захворювання це може свідчити?

A. гострий гломерулонефрит;

B. *гострий пієлонефрит;

C. амілоїдоз;

D. хронічний гломерулонефрит;

E. інфаркт нирки.

795. У хворого наявна ніктурія. При якій патології цей симптом позитивний?

A. гострий нефрит;

B. цукровий діабет;

C. *хронічна ниркова недостатність;

D. хронічна серцева недостатність;

E. дієнцефальний синдром.

796. Оглядова рентгенограма нирок дозволяє визначити:

A. стан чашково-мискової системи;

B. розміщення сечоводів;

C. *розміри нирок;

D. стан клубочкового апарату нирок;

E. наявність пухлини.

797. У хворого пієлонефрит. Яка лабораторна ознака найбільш характерна для цієї патології?

A. *активні лейкоцити в сечі;

B. значна протеїнурія;

C. уратурія;

D. оксалатурія;

E. глюкозурія.

 

798. У хворого хронічна ниркова недостатність. Яка основна ознака лежить в основі класифікації цієї патології?

A. гіпертензія;

B. *рівень креатиніну;

C. ступінь анемії;

D. протеїнурія;

E. серцева недостатність.

799. Хворий здав сечу на аналіз. Вміст якої речовини в сечі значно підвищує її відносну густину?

A. урати;

B. оксалати;

C. жовчні пігменти;

D. *глюкоза;

E. сечова кислота.

800. У хворої взято сечу на аналіз. При цьому виявлені циліндри сечі. Що це таке?

A. слиз, який змінив свою консистепцію в кислій сечі;

B. *білкові зліпки канальців нирок;

C. скупчення бактерій;

D. спресовані стовбці тромбоцитів;

E. солеві пробки.

801. У здорової людини утворюється первинна сеча:

A. *в клубочках;

B. в проксимальному відділі канальців;

C. в дистальному відділі;

D. в петлі Генле;

E. в клубочках і проксимальному відділі канальців.

802. Яка кількість сечі виділяється нирками в здорової людини?

A. *1мл/хв.;

B. 2,5 мл/хв.;

C. 3,5 мл/хв.;

D. 5,0 мл/хв.;

E. 7,0 мл/хв.

 

803. В пацієнта спостерігається протеїнурія, циліндрурія, лейкоцитурія, бактеріурія. При якому захворюванні нирок присутні ці ознаки?

A. паранефрит;

B. гострий гломерулонефрит;

C. *пієлонефрит;

D. амілоїдоз;

E. рак нирки.

804. Від чого залежить відносна щільність сечі?

A. від кількості прийнятої рідини;

B. від характеру харчування;

C. від кількості солей в сечі;

D. *від кількості виділеної сечі і кількості щільних речовин, що знаходяться в ній;

E. від температури тіла.

805. Яка кількість крові проходить через нирки за хвилину?

A. *1-1,2 л;

B. 3-4 л;

C. 6-8 л;D. 14-17 л;

E. 12-20 л.

806. На якій ділянці нирок відбувається реабсорбція води і натрію?

A. в клубочках;

B. *в канальцях;

C. в петлі Генле;

D. в клубочках і канальцях;

E. в канальцях і петлі Генле.

807. Які механізми утворення сечі відбуваються на рівні канальців?

A. фільтрація;

B. фільтрація і реабсорбція;

C. *реабсорбція і секреція;

D. фільтрація і секреція;

E. реабсорбція.

808. Патогенез артеріальної гіпертензії при захворюванні нирок такий:

A. *підвищення вироблення реніну;

B. перетворення ангіотензиногену в ангіотензин ІІ;

C. зменшення вироблення простогландинів;

D. забезпечує перехід натрію в середину клітини;

E. зменшує утворення реніну.

809. Чим характеризується гіпертонічна форма хронічного гломерулонефриту?

A. нормальний АТ і сечовий синдром;

B. високий АТ;

C. набряки і сечовий синдром;

D. *високий АТ і набряки;

E. набряки по всьому тілі.

810. Яка максимальна кількість білка в сечі при сечовому синдромі?

A. *до 3,5 г/добу;

B. до 2,5 г/добу;

C. до 2,0 г/добу;

D. до 1,5 г/добу;

E. до 1,0 г/добу.

811. Які результати проби Зимницького свідчать про зниження концентраційної функції нирок:

A. *перевага нічного діурезу над денним,

B. великий розмір показників відносної густини сечі в окремих порціях.

C. наявність хоча б однієї порції сечі з відносною густиною нижче 1010,

D. монотонна низька відносна густина сечі в усіх порціях.

E. збільшення кількості білка в сечі.

812. Що таке поліурія:

A. почащення сечопуску,

B. *збільшення кількості сечі більше 2 л на добу,

C. збільшення кількості сечі більше 1 л на добу,

D. підвищення питомої ваги сечі,

E. пониження питомої ваги сечі.

813. Що таке поллакіурія:

A. сечопуск 3-4 рази на добу,

B. сечопуск 4-7 разів на добу.

C. *сечопуск 8-11 разів на добу,

D. відсутність сечопуску,

E. сечопуск 1-2 рази на добу

814. Які набряки характерні для ниркових хворих:

A. набряки на нижніх кігцівках.

B. набряки на попереку,

C. *набряки під очима, набряклість обличчя.

D. накопичення рідини в черевній порожнині (асцит),

E. набряки на верхніх кінцівках.

815. Що таке олігурія:

A. виділення до 200 мл сечі на добу,

B. виділення до 300 мл сечі на добу,

C. *виділення до 500 мл сечі на добу,

D. вилілення до 700 мл на добу,

E. виділення до 1000 мл на добу.

816. Які болі характерні для ниркової коліки:

A. тупий, ниючий біль в попереку,

B. гострий постійний біль в попереку,

C. *дуже різкий притупоподібний біль в попереку з одного боку.

D. біль внизу живота, пов’язаний з сечопуском,

E. постійний біль в попереку.

817. Приобстеженні виявлено в сечі еритроцити, білок, циліндри. Які додаткові обстеження необхідно провести?

A. ЕГДС;

B. R-графія ОГК;

C. *УЗД-нирок;

D. ЕКГ.

E. Дуоденальне зондування

818. Які зміни в біохімічному аналізі крові свідчать про ниркову недостатність?

A. альбумінемія;

B. В-ліпопротеінемія;

C. гіпербілірубінемія;

D. *креатинемія

E. диспротеїнемія.

819. 2 роки назад діагностовано ниркову недостатність. Назвіть можливі зміни з боку серцево-судинної системи?

A. систолічний шум на верхівці;

B. ослаблення ІІ т. над аортою;

C. *тони серця ослаблені, можливо поява шуму тертя перикарда;

D. розщеплення І т. на верхівці

E. гарматний тон Стражеско.

820. У хворої зхронічним пієлонефритом проведено біохімічний аналіз крові. Які зміни можуть бути?

A. підвищення рівня глюкози в крові;

B. підвищення білірубіну;

C. *підвищення креатиніну;

D. зниження ?-амілази

E. підвищення лужної фосфатази.

821. Пацієнтка захворіла гострим нефритом. Який колір сечі у даної хворої повинен бути?

A. червоний;

B. *колір «м’ясних помиїв»;

C. колір пива;

D. зеленувато-жовтий

E. солом’яно-жовтий.

822. Яка ділянка нефрона приймає участь в концентрації сечі?

A. клубочок;

B. *дистальний каналець;

C. петля Генле;

D. проксимальний каналець;

E. збірні трубочки.

823. У хворого М., 37р., виявлено порушення процесу фільтрації сечі. У якому відділі нефрона відбувається фільтрація сечі?

A. в проксимальному канальці;

B. в інтерстиції нирок;

C. в клубочку;

D. *в петлі Генле;

E. в дистальному канальці.

824. У хворого 43р., у загальному аналізі сечі виявлено змінені еритроцити. З чим пов’язана поява у сечі змінених еритроцитів?

A. *гострим нефритом;

B. сечокам’яною хворобою;

C. гострим циститом;

D. амілоїдозом нирок;

E. раком сечового міхура.

825. У пацієнта виявлено сечовий синдром. Яка кількість білка в сечі при сечовому синдромі?

A. *до 3,5 г/добу;

B. до 4,5 г/добу;

C. до 5,5 г/добу;

D. до 6,5 г/добу;

E. до 9,5 г/добу.

826. У хворого спостерігаються нападоподібні болі в лівій поперековій ділянці, що іррадіюють вниз. Про яке захворювання це може свідчити?

A. гострий гломерулонефрит;

B. *сечокам’яна хвороба;

C. гіпернефрома;

D. хронічний гломерулонефрит;

E. інфаркт нирки.

827. У хворого наявна ніктурія. При якій патології цей симптом позитивний?

A. гострий нефрит;

B. цукровий діабет;

C. *хронічна ниркова недостатність;

D. хронічна серцева недостатність;

E. дієнцефальний синдром.

828. Оглядова рентгенограма нирок дозволяє визначити:

A. стан чашково-мискової системи;

B. розміщення сечоводів;

C. *розміри нирок;

D. стан клубочкового апарату нирок;

E. наявність пухлини.

829. У хворого пієлонефрит, яка лабораторна ознака найбільш характерна для цієї патології?

A. *активні лейкоцити в сечі;

B. значна протеїнурія;

C. уратурія;

D. оксалатурія;

E. глюкозурія.

830. Вміст якої речовини в сечі значно підвищує її відносну густину?

A. урати;

B. оксалати;

C. жовчні пігменти;

D. *глюкоза;

E. сечова кислота.

831. Виявлені циліндри сечі. Що це таке?

A. слиз, який змінив свою консистенцію в кислій сечі;

B. *білкові зліпки канальців нирок;

C. скупчення бактерій;

D. спресовані стовбці тромбоцитів;

E. солеві пробки.

832. У здорової людини утворюється первинна сеча:

A. *в клубочках;

B. в проксимальному відділі канальців;

C. в дистальному відділі;

D. в петлі Генле;

E. в клубочках і проксимальному відділі канальців.

833. Чому дорівнює тиск в капілярах клубочків у здорової людини?

A. 30-40 мм.рт.ст.;

B. 50-60 мм.рт.ст.;

C. *70-90 мм.рт.ст.;

D. 90-100 мм.рт.ст.;

E. 100-120 мм.рт.ст.

834. Яка кількість сечі виділяється нирками в здорової людини?

A. 1мл/хв.;

835. ANSWER: A

836. У хворої спостерігаються набряки, хворіє гострим гломерулонефритом. Чим характеризуються набряки?

A. появляються ввечері;

B. спочатку з’являються на нижніх кінцівках;

C. спочатку з’являються на верхніх кінцівках;

D. *з’являються на лиці вранці;

E. зразу з’являється анасарка.

837. Виявлено змінені еритроцити. Яке їхнє походження?

A. *гострий гломерулонефрит;

B. сечокам’яна хвороба;

C. гострий цистит;

D. паранефрит;

E. рак сечового міхура.

838. Які механізми утворення сечі відбуваються на рівні канальців?

A. фільтрація;

B. фільтрація і реабсорбція;

C. *реабсорбція і секреція;

D. фільтрація і секреція;

E. реабсорбція.

839. З якою метою при дослідженні сечі використовують трьохстаканну пробу:

A. *для виявлення відділу сечовидільної системи, який є джерелом гематурії або лейкоцитурії,

B. оцінка концентраційної функції нирок,

C. підрахунок форменних елементів (еритроцитів, лейкоцитів, циліндрів) в сечі за методом Каковського-Адіса,

D. для визначення величини діурезу,

E. для виділення кількості білка в сечі.

840. Які результати проби Зимницького свідчать про зниження концентраційної функції нирок?

A. *перевага нічного діурезу над денним,

B. великий розмір показників відносної густини сечі в окремих порціях.

C. наявність хоча б однієї порції сечі з відносною густиною нижче 1010,

D. монотонна низька відносна густина сечі в усіх порціях.

E. збільшення кількості білка в сечі.

841. Які набряки характерні для ниркових хворих:

A. набряки на нижніх кігцівках.

B. набряки на попереку,

C. *набряки під очима, набряклість обличчя.

D. накопичення рідини в черевній порожнині (асцит),

E. набряки на верхніх кінцівках.

842. Що таке олігурія:

A. виділення до 200 мл сечі на добу,

B. виділення до 300 мл сечі на добу,

C. *виділення до 500 мл сечі на добу,

D. вилілення до 700 мл на добу,

E. виділення до 1000 мл на добу.

843. Які болі характерні для ниркової коліки:

A. тупий, ниючий біль в попереку,

B. гострий постійний біль в попереку,

C. *дуже різкий прситупоподібний біль в попереку з одного боку.

D. біль внизу живота, пов’язаний з сечопуском,

E. постійний біль в попереку.

844. Що не може бути причиною набряків при захворюваннях нирок?

A. *Зростання рівня білка в крові

B. Підвищення проникності стінки капілярів

C. Зменшення онкотичного тиску плазми крові

D. Затримка в крові і тканинах іонів натрію

E. Гостра затримка виділення сечі нирками

845. Що не можна виявити при оглядовій рентгенографії нирок?

A. Форму нирок

B. Величину нирок

C. Розташування нирок

D. Наявність конкрементів

E. *Наявність кристалів солей

846. Коли при оглядовій рентгенографії виявляється збільшення тіні обох нирок?

A. При пухлині нирки

B. У випадку компенсаторної гіпертрофії

C. У випадку діабетичної нефропатії

D. *У випадку полікістозної дегенерації

E. При хронічній нирковій недостатності ІІІ ст.

847. Коли при оглядовій рентгенографії виявляється збільшення тіні однієї нирки?

A. При дифузному нефриті

B. У випадку полікістозної дегенерації

C. При хронічній нирковій недостатності ІІІ ст..

D. При сечокам'яній хворобі

E. *За наявності гідронефрозу

848. Що не відноситься до радіонуклідної діагностики захворювань нирок?

A. *Екскреторна урографія

B. Радіонуклідна нефрографія

C. Сцинтіграфія

D. Радіоцистографія

E. Радіонуклідні кліренс-методи

849. Якого положення в ліжку набуває хворий з паранефритом?

A. *На хворому боці із зігнутою в кульшовому і колінному суглобах і приведеною до живота ногою з боку ураження

B. Напівсидячи положення в ліжку із опущеними на підлогу ногами (ортопное)

C. Лежачи на хворому боці

D. Колінно-ліктьове положення

E. Сидячи, нахилившись до переду “поза магометанина, що молиться”

850. При якій патології нирок бувають судоми?

A. При нападі ниркової коліки

B. *Нирковій еклампсії

C. Туберкульозі нирок

D. Пухлині нирок

E. Гломерулонефриті

851. Що таке симптом Пастернацького?

A. Виявлення болючості при пальпації в ділянці проекції нирок

B. Поява болю в попереку при нахилі тулуба вперед

C. *Виникнення болю при постукуванні по попереку в ділянці нирок

D. Виникнення болю в поперековій ділянці нирок при кашлі

E. Поява болю по ходу сечоводу при проходженні каменя з нирки

852. Яка мінімальна кількість білка в сечі характерна для нефротичного синдрому?

A. *3,5 г на добу

B. 4,1 г на добу

C. 5,0 г на добу

D. 2,0 г на добу

E. 0,33 г на добу

853. Якому синдрому властиві набряки, висока протеїнурія, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперхолестеринемія?

A. Сечовому

B. Нефритичному

C. *Нефротичному

D. Гіпертензивному

E. Гіпотензивному

854. Яка патологія сечовидільної системи призводить до раптового гострого болю в попереку з одного боку?

A. Паранефрит

B. Птоз нирки

C. Гострий пієлонефрит

D. Гострий гломерулонефрит

E. *Інфаркт нирки

 

855. У хворої виник напад ниркової еклампсії. Що не буде характерно для даного стану?

A. Ціанотичне обличчя

B. *Очні яблука м'які

C. Набухлі шийні вени

D. Зіниці розширені і не реагують на світло

E. Піна з рота

856. До чого призводить втрата з сечею великої кількості білка?

A. До виникнення сечового синдрому

B. До виникнення нефритичного синдрому

C. До виникнення гематуричного синдрому

D. *До виникнення нефротичного синдрому

E. До виникнення гіпертензивного синдрому

857. Вкажіть синдром, який не зустрічається при хронічному пієлонефриті?

A. Сечовий.

B. *Нефротичний.

C. Больовий.

D. Інтоксикаційний.

E. Дизуричний.

858. Які клітинні елементи переважають в ділянках запалення ниркової тканини при гострому пієлонефриті:

A. *Лейкоцити

B. Плазматичні клітини

C. Нейтрофіли

D. Еозинофіли

E. Базофіли.

859. Вкажіть захворювання, яке найчастіше ускладнюється хронічним пієлонефритом :

A. *Діабетична нефропатія.

B. Паранеопластична нефропатія.

C. Амілоїдоз нирок.

D. Хронічний інтерстеціальний нефрит

E. Полікістоз нирок.

860. Яка клінічна ознака не характерна для дебюту пієлонефриту:

A. Підвищення температури до фебрильних цифр.

B. Біль в поперековій ділянці.

C. Дизуричні явища.

D. *Наявність артеріальної гіпертензії.

E. Озноб.

861. Яка фізіологічна ємкість сечового міхура?

A. 100-200 мл.

B. 400-500 мл.

C. 90-100 мл.

D. *200-250 мл.

E. 300-400 мл.

 

862. На рентгенограмах форма сечового міхура у чоловіків

A. *Шароподібна

B. Овальна

C. Грушеподібна

D. Еліпсовидна

E. Трапецевидна

863. Коли при пієлонефриті маса нирки зменшується?

A. При гострому серозному запаленні

B. При карбункулі нирки

C. При жировому переродженні нирки

D. *При зморщеній нирці

E. При піонефрозі

864. Нехарактерним для гострого пієлонефриту є:

A. Лейкоцитурія

B. Протеїнурія

C. *Набряки

D. Лейкоцитоз

E. Збільшення швидкості осідання еритроцитів

865. У якому віці найчастіше спостерігається пієлонефрит у жінок?

A. В дитячому

B. Молодому

C. *Середньому

D. Похилому

E. Старечому

866. Найбільш характерний фактор для виникнення первинного пієлонефриту:

A. Погрішності в дієті

B. Порушення пасажу сечі

C. *Зниження імунореактивності організму

D. Порушення гемодинаміки у нирці

E. Цукровий діабет

867. Методом визначення порушення уродинаміки при пієлонефриті вагітних є:

A. Екскреторна урографія

B. Хромоцистоскопія

C. УЗД

D. *УЗД, хромоцистоскопія

E. Радіоізотопна ренографія

868. Найбільш часті причини вторинного гострого пієлонефриту:

A. Стріктура сечівника

B. *Камені нирок та сечоводів

C. Рак простати

D. Вагітність

E. Ятрогенні пошкодження сечоводів

869. Виникненню і розвитку пієлонефриту сприяють:

A. перенесені тяжкі захворювання

B. вогнища інфекції в організмі

C. імунодефіцитні стани

D. артеріальна гіпертензія

E. *усе перераховане

870. За перебігом гострий пієлонефрит триває:

A. *до 6 місяців з моменту виникнення

B. більше 6 місяців з моменту виникнення

C. до 3 місяців з моменту виникнення

D. до1 місяця з моменту виникнення

E. більше 12 місяців з моменту виникнення

871. Форми перебігу гострого пієлонефриту:

A. вогнищева

B. безсимптомна

C. швидко прогресуюча

D. латентна

E. *правильно А, D

872. За локалізацією хронічний пієлонефрит поділяють на :

A. однобічний

B. двобічний

C. пієлонефрит єдиної нирки

D. жодного правильного

E. *усе перераховане

 

873. Що входить в сечовий синдром при гострому гломерулонефриті:

A. протеїнурія

B. еритроцитурія

C. циліндрурія

D. жодне з перерахованого

E. *усе перераховане

874. Для нефротичного синдрому при гострому гломерулонефриті характерно:

A. масивна протеїнурія

B. гіпопротеїнемія

C. гіперліпідемія

D. жодне з перерахованого

E. *усе перераховане

875. Які характерні зміни в сечі при пієлонефриті?

A. гематурія і циліндурія;

B. *лейкоцитурія, циліндурія, протеїнурія;

C. бактеріурія, циліндурія;

D. гематурія і бактеріурія;

E. еритроцитурія, циліндрурія, протеїнурія.

876. Назвіть можливі зміни в сечі які будуть спостерігатись у хворого,який хворіє хронічним гломерулонефритом до 10 років?

A. кетонурія;

B. уробілінурія;

C. *гематурія;

D. глюкозурія

E. бактеріурія.

877. В пацієнта спостерігається протеїнурія, циліндрурія, лейкоцитурія, бактеріурія. При якому захворюванні нирок характерні ці ознаки?

A. паранефрит;

B. гострий гломерулонефрит;

C. *пієлонефрит;

D. амілоїдоз;

E. рак нирки.

878. У хворої зхронічним гломерулонефритом скарги на головні болі, нудоту, блювоту, свербіж шкіри. Які зміни будуть в крові?

A. підвищення білірубіну;

B. *підвищення креатиніну;

C. зниження ШОЕ;

D. підвищення холестерину

E. підвищення трансаміназ.

879. Яка лабораторна ознака найбільш характерна для пієлонефриту?

A. *активні лейкоцити в сечі;

B. значна протеїнурія;

C. уратурія;

D. оксалатурія;

E. глюкозурія.

880. Для якого синдрому найбільш властиві набряки, висока протеїнурія, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперхолестеринемія?

A. Сечовому

B. Нефритичному

C. *Нефротичному

D. Гіпертензивному

E. Гіпотензивному

881. Найбільш характерні симптоми гострого пієлонефриту:

A. Бактаріурія

B. Озноб та гектична лихоманка

C. Лейкоцитурія, біль

D. Гематурія та лейкоцитурія

E. *Біль в поперековій ділянці, озноб та гектична температура

882. Гіпертонічна форма хронічного гломерулонефриту характеризується?

A. нормальний АТ і сечовий синдром;

B. високий АТ;

C. набряки і сечовий синдром;

D. *високий АТ і набряки;

E. набряки по всьому тілі.

883. Чим характеризуються набряки у хворих з гострим гломерулонефритом?

A. появляються ввечері;

B. спочатку з’являються на нижніх кінцівках;

C. спочатку з’являються на верхніх кінцівках;

D. *з’являються на лиці вранці;

E. зразу з’являється анасарка.

884. Найбільш інформативним для діагностики хронічного гломерулонефриту є?

A. Ангіографія нирок

B. внутрішньовенна пієлографія

C. УЗД нирок

D. *пункційна біопсія нирки

E. реносцинтіграфія

885. Характерна лабораторна ознака пієлонефриту - це?

A. нейтрофільний лейкоцитоз

B. прискорення ШОЕ

C. підвищення активності ферментів в крові

D. *значна лейкоцитурія

E. наявність активних лейкоцитів в сечі

886. Який з наведених препаратів є препаратом вибору для лікування пієлонефриту у вагітних:

A. *аугментин

B. тетрациклін

C. гатіфлоксацин

D. левоміцетин

E. гентаміцин

887. Характерним симптомом для гострого гломерулонефриту є?

A. бiль в попереку

B. лейкоцитурiя

C. *гематурiя

D. артерiальна гiпертонiя

E. набряки

888. Дiєта хворого на гострий нефрит в першi днi захворювання повинна виключати?

A. Вуглеводи

B. жири

C. рiдину

D. *кухонну сiль

E. бiлки

889. Назвіть трiаду симптомiв при гострому пiєлонефритi:

A. спрага, анорексiя, нудота

B. блювота, пронос, бiль в животi

C. дизурiя, полакiурiя, нiктурiя

D. *озноб, бiль в попереку, дизурiя

E. болi в кiстках, суглобах, м'язах

890. Характерна ознака пiєлонефриту:

A. виражена цилiндрурiя

B. лiпiдурiя

C. *переважання лейкоцитурiї над гематурiєю

D. переважання гематурiї над пiурiєю

E. протеїнурiя бiльше за 2 г/добу

891. Найвірогіднішим етiологiчним фактором гострого гломерулонефриту є:

A. *гемолiтичний стрептокок групи А

B. вiруси

C. стафiлококи i пневмококи

D. кишечна паличка

E. Гриби

892. Назвіть трiаду симптомiв при гломерулонефриті:

A. *набряки, гематурія, слабість

B. блювота, пронос, бiль в животi

C. дизурiя, полакiурiя, нiктурiя

D. озноб, бiль в попереку, дизурiя

E. болi в кiстках, суглобах, м'язах

893. Характерна ознака гломерулонефриту:

A. виражена цилiндрурiя

B. лiпiдурiя

C. переважання лейкоцитурiї над гематурiєю

D. переважання гематурiї над пiурiєю

E. *протеїнурiя бiльше за 3 г/добу

894. Найбільш інформативним для діагностики хронічного пієлонефриту є?

A. Ангіографія нирок

B. внутрішньовенна пієлографія

C. *УЗД

D. пункційна біопсія

E. реносцинтіграфія

895. Характерна ознака пієлонефриту - це?

A. *Симптом Пастернацького

B. Симптом Зимницького

C. Симптом Нечипоренко

D. Симптом Образцова

E. Симптом Адіс-Каковського

896. Виберіть препарат, який має період напіввиведення 45 годині призначається 1 раз на добу

A. бруфен

B. *піроксикам

C. індометацин

D. аспірин

E. анальгін

897. При цукровому діабеті небажано призначати

A. ліобіл

B. *дехолін

C. аллохол

D. хологон

E. холосас

898. Атерогенні липидемії викликають всі перераховані гіпотензивні препарати, крім

A. обзидану

B. *празозину

C. гипотиазиду

D. бісопрололу

E. атенололу

899. Коринфар при гіпертонічній хворобі доцільно поєднувати з усіма перерахованими препаратами, крім

A. клофеліну

B. фіноптіну

C. анаприлину

D. *апрессину

E. салуретиків

900. Застосування препаратів термопсису як відхаркувальний засіб протипоказано

A. при хронічному гепатиті

B. *при виразковій хворобі шлунка

C. при хронічному ентероколіті

D. при сечокам'яній хворобі

E. стоматиті

901. Водіям транспортних засобів недоцільно призначати все перераховане, крім

A. клофеліну

B. *корінфару

C. резерпіну

D. допегиту

E. сонапаксу

902. Від якого рівня визначають нижню межу легень по лопатковій лінії?

A. ІІ міжребер’я

B. ІІІ міжребер’я


Date: 2015-06-08; view: 298; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.058 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию