Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 1

Тема: Дослідження випрямного діоду

1 Мета роботи: Вивчення особливостей роботи випрямного діоду, побудова ВАХ та визначення його параметрів.

 

2 Апаратура та прилади: ПЕОМ, програма Electronics Worbench.

 

3 Схема дослідження:

S1

2 3

 

Рис.1

 

4 Основні теоретичні положення:

Напівпровідникові діоди це напівпровідникові (НП) прилади, що мають один р-n -перехід та 2 виводи.

В залежності від способу отримання р-n- переходу НП діоди поділяються на 2 типи: точкові та площинні.

Переваги НП діодів: малі габарити і маса, великий коефіцієнт корисної дії (більш 99%), практично необмежений термін служби, висока надійність.

Усі діоди виготовляють з монокристалів.

Діоди класифікують за матеріалом, за призначенням, за параметрами (все це є в маркуванні), за способом виготовлення р-n переходу.

Матеріал із якого виготовляють НП діоди – германій, кремній, арсенід галію.

Випрямні діоди призначені для випрямлення змінного струму в постійний (пульсуючий).

Методи отримання – сплавлення та дифузія.

Структура p-n-переходу – площина.

Основні матеріали – Si та Ge.

Принцип дії – однобічна провідність.

І пр, мА

Uзв,В Uпр

Ізв,мА Рис.2

Основна характеристика – ВАХ (рис.2).

 

5 Послідовність виконання роботи:

5.1 Зняття ВАХ при прямому включенні діоду (рис.1)

Для зняття ВАХ при прямому включенні діоду перемикач S1 поставити в положення 1-3. Змінюючи значення Uпр, зняти залежність Іпр = f(Uпр) (пряма гілка).

Дані вимірювань занести у таблицю 1.

 

Таблиця 1

Пряме включення
U, В              
I,mA              

 

5.2. Зняття ВАХ при зворотному включенні діоду (рис.1)

Для зняття ВАХ при зворотному включенні діоду перемикач S1 поставити в положення 2-3. Змінюючи значення Uзв, зняти залежність Ізв = f(Uзв) (зворотна гілка).

Дані вимірювань занести у таблицю 2.

 

Таблиця 2

Зворотне включення
U, В              
I,mA              

 

5.3 Побудова ВАХ

За результатами вимірювань (таблиці 1 і 2) побудувати графік ВАХ (на міліметровому папері).

5.4 Визначення основних параметрів випрямного діода

За ВАХ визначити: диференціальний опір випрямного діода rд при прямому та при зворотному включенні (rпр, rзв) за формулами: rпр = ∆ U пр / ∆І пр; rзв = ∆ U зв / ∆І зв;

 

6 Зміст звіту:

6.1 Найменування та мета роботи.

6.2 Схема дослідження.

6.3 Перелік приладів.

6.4 Результати вимірювань (таблиці).

6.5 Графіки ВАХ (на міліметровому папері).

6.6 Розрахунки опорів rпр , rзв за ВАХ.

6.7 Висновки. Розшифрувати маркування дослідженого випрямляючого діоду.

 

7 Контрольні питання:

7.1 До яких приладів відносяться випрямні діоди?

7.2 Для чого призначені випрямні діоди і назвіть принцип дії випрямних діодів?

7.3 Як змінюється ширина p-n- переходу НП діоду із збільшенням зворотної напруги.

7.4 Яка основна характеристика випрямних діодів?

7.5 Який режим є нормальним для випрямного діоду?

7.6 Які схеми використовуються якщо потрібно отримати випрямлений струм більший за гранично допустимий для одного діода?

7.7 Із якого матеріалу виготовляються випрямні діоди?

 

8 Література:

8.1 Васильєва Л.Д, Медведенко Б.І., Якименко Ю.І. «Напівпровідникові прилади: Підручник. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003. – 388 с.

8.2 Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков, “Електроніка і мікросхемотехніка»: Підручник. 2-е вид./ за ред. А.Г. Соскова.-К.: Каравела, 2009.-416 с.

8.3 В.Ю. Лавриненко, «Справочник по полупроводниковым приборам. 10-е изд., перераб. И доп. – К.: Техника, 1984. – 424 с.

8.4 Матвійків М.Д. та ін. Елементна база електронних апаратів: Підручник / М.Д. Матвійків, В.М. Когут, О.М. Матвійків. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 428 с.

 

Date: 2015-05-04; view: 503; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию