Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. Тема: Дослідження компенсаційного стабілізатора напруги

Тема: Дослідження компенсаційного стабілізатора напруги

1 Мета роботи: Вивчення принципів роботи стабілізатора напруги
компенсаційного типу. Визначення основних параметрів, зняття і побудова амплітудної характеристики компенсаційного стабілізатора.

 

2 Апаратура та прилади: ПЕОМ, програма Electronics Worbench.

 

3 Схема дослідження:

Рис.1

4 Основні теоретичні положення:

Суть компенсаційного методу стабілізації зводиться до автоматичного регулювання вихідної напруги.

Компенсаційні стабілізатори – це замкнуті системи автоматичного регулювання із жорстким від′ємним зворотним зв′язком.

У компенсаційних стабілізаторах здійснюється порівняння фактичної величини вихідної напруги з її заданою величиною і залежно від величини і знаку розузгодження між ними автоматично здійснюється корегуюча дія на елементи стабілізатора, направлена на зменшення цього розузгодження.

Схеми компенсаційних стабілізаторів постійної напруги бувають послідовного (рис.3) і паралельного типів (рис.2).

Рис.2 Рис.3

Основним елементом стабілізатора є регулюючий елемент, зміною опору якого досягають стабілізації напруги на навантаженні.

В стабілізаторах паралельного типу регулюючий елемент (РЕ) вмикається паралельно навантаженню (рис.2).

В стабілізаторах послідовного типу регулюючий елемент (РЕ) вмикається послідовно навантаженню (рис.3).

РЕ – регулюючий елемент; П – підсилювач постійного струму; ДОН – джерело опорної напруги Uоп ; Rб – баластний опір; Rн – опір навантаження.

 

5 Послідовність виконання роботи:

5.1 Вивчити схему випрямляча на рис.1, склад елементів і їх призначення

5.2 Випробування схеми.

Для випробування схеми (рис.1) тумблером В3 увімкнути конденсатор С1 у верхнє положення. До входу схеми (клеми К1 - К2) підключити джерело живлення ~12 В. До клем К3 – К4 підключити перший вольтметр, а до виходу схеми (клеми К5 – К6) підключити другий вольтметр з урахуванням полярності.

Плавно збільшуйте вхідну напругу Uвх від 0 до 18 В та дивитись, як змінюється вихідна напруга Uвих.

У працездатному стабілізаторі вихідна напруга Uвих плавно змінюється до свого номінального значення, а потім величина Uвих залишається постійною.

 

5.3 Зняття характеристики компенсаційного стабілізатора Uвих=f(Uвх) при RН = const для увімкнутого С1.

Перед зняттям характеристик заготуйте таблицю спостережень (табл.1).

Встановити перше значення вхідної напруги Uвх= 6 В.

Тумблер В3 встановити у верхнє положення, тобто, увімкнути конденсатор С1. Зміряйте значення вихідної напруги Uвих.

Дані вимірювань занести до таблиці 1.

Таким чином зробити вимірювання для значень вхідної напруги, вказаної у таблиці 1.

Таблиця 1

Uвх, В
Uвих, В С1- увімк.

 

5.4 Побудова амплітудної характеристики компенсаційного стабілізатора.

За даними таблиці побудувати у координатах (Uвх , Uвих ) характеристику Uвих= f(Uвх), для увімкнутого конденсатора С1.

5.5 Визначення параметрів компенсаційного стабілізатора.

Визначити коефіцієнт стабілізації Кст за формулою:

Кст = (Δ Uвх / Uвх ) / (Δ Uвих / Uвих );

Значення Δ Uвх = Uвх1 - Uвх2 , та відповідно йому ΔUвих = Uвих1 - Uвих2 , вибрати з таблиці вимірювань.

 

6 Зміст звіту:

6.1 Найменування та мета роботи .

6.2 Схема дослідження .

6.3 Перелік приладів .

6.4 Вимірювання та розрахунок основних параметрів випрямляча.

6.5 Результати вимірювань (таблиця).

6.6 Характеристики (на міліметровому папері).

6.7 Висновки .

 

7 Контрольні питання:

7.1 Що таке стабілізатор напруги постійного струму?

7.2 Для чого призначені і в яких випадках застосовуються стабілізатори?

7.3 Поясніть принцип дії і порядок розрахунку параметричного стабілізатора?

7.4 Які види компенсаційних стабілізаторів Ви знаєте? Поясніть специфіку їх роботи.

7.5 Яку роль грає стабілітрон у компенсаційному стабілізаторі напруги?

7.6 Яким коефіцієнтом визначається ефективність роботи стабілізатора?

 

8 Література:

8.1 В.І. Мілих, О.О. Шавьолкін, «Електротехніка та мікропроцесорна техніка: Підручник. За ред. В.І. Мілих. – К.: Каравела, 2007. – 688 с.

8.2 И.И. Белопольский, «Источники питания радиоустройств», учебник для техникумов – М., «Энергия», 1971. – 312 с.

8.3 Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков, “Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум.».- К.: «Каравела», 2003. – 368 с.Date: 2015-05-04; view: 445; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию