Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка. Програмою курсу «комп'ютерна електроніка» передбачається виконання лабораторних робіт, у ході виконання яких студенти повинні:

Програмою курсу «Комп'ютерна електроніка» передбачається виконання лабораторних робіт, у ході виконання яких студенти повинні:

ознайомитися з зовнішнім виглядом напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і деяких вимірювальних електронних приладів;

зрозуміти принцип дії основних напівпровідникових приладів та електронних і імпульсних пристроїв: діодів, транзисторів, інтегруючих та диференційних схем, обмежувачів амплітуди сигналу, релаксаційних генераторів (мультивібратор), тригерів на дискретних компонентах, транзисторних ключів, стабілізаторів напруги, LC - i RC – генераторів, підсилювачів, логічних елементів, тригерів, цифрових компараторів, інтеграторів, диференціаторів, пристроїв на ОП, ЦАП;

набути навички визначення характеристик і параметрів напівпровідникових приладів та основних електронних пристроїв;

одержати уявлення про можливості використання тих або інших напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем при рішенні визначених задач.

навчитися читати схеми найбільш розповсюджених електронних пристроїв, розрізняти умовні позначення напівпровідникових приладів, інтегральних лінійних і цифрових мікросхем.

Наведені теоретичні відомості охоплюють мінімум навчального матеріалу, необхідний для підготовки і виконання відповідної лабораторної роботи.

Лабораторні роботи проводяться після вивчення теоретичного матеріалу.

До початку лабораторної роботи студенти повинні ознайомитись з порядком її виконання, внести у звіт: назву роботи, її мету, перелік обладнання, хід виконання.

Перед початком роботи викладач перевіряє у студентів їх готовність шляхом тестового, або фронтального опитування з теоретичного матеріалу і наявність звіту. У разі негативних результатів, студент не допускається до виконання лабораторної роботи.

Проведення роботи передбачається груповим методом по 4-5 осіб у групі, якщо лабораторна робота проводиться на макеті і по 12 осіб, якщо на комп'ютері. Студенти знайомляться з робочим місцем, підключають вимірювальні прилади, згідно методичних вказівок і починають вимірювання параметрів РЕА.

Після закінчення вимірювань, їх результати необхідно показати керівнику. Після узгодження отриманих даних, відключити від мережі прилади і приступити до їх обробки і остаточного оформлення звіту.

Завдання включає розрахунок параметрів і режимів роботи основних електронних пристроїв, досліджуваних у лабораторії. Результати виконання завдання заносяться в бланк звіту, що складається з титульного листа, схем дослідження електронних ланцюгів і пристроїв, таблиць для результатів вимірів. У бланку звіту повинно бути передбачене місце для графіків, експериментально отриманих залежностей і переліку використаних у роботі приладів.

На титульному листі повинні бути зазначена назва роботи, прізвище студента і його групи.

Захист лабораторної роботи проводиться шляхом усного чи письмового опитування кожного студента. Лабораторна робота вважається зарахованою при наявності повністю оформленого звіту і позитивної оцінки при захисті.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1 Загальні положення

На лабораторному стенді є роз'єми, клеми, електронні вимірювальні прилади й інші елементи ланцюга, що при виконанні лабораторної роботи можуть знаходиться під напругою. Тому відповідно до «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачем» такі стенди вважаються діючими електроустановками і для їхньої експлуатації необхідно знати і суворо додержуватися правил техніки безпеки.

 

Date: 2015-05-04; view: 389; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию