Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розгляд контрольних запитань. 1. Для прийняття яких рішень фірми необхідно здійснювати міжнародне маркетингове дослідження?

1. Для прийняття яких рішень фірми необхідно здійснювати міжнародне маркетингове дослідження?

2. Яка мета будь-якого міжнародного маркетингового дослідження?

3. Які критерії використовуються для визначення якості та рівня забезпеченості інформацією при прийнятті міжнародних маркетингових рішень?

4. Назвати особливості проведення міжнародного маркетингового дослідження.

5. Охарактеризуйте стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження.

6. Першою стадією міжнародного маркетингового дослідження є визначення вимог до інформації. Що конкретно це означає для маркетолога?

7. Охарактеризуйте типи міжнародних маркетингових досліджень.

8. Поясніть алгоритм проведення попереднього міжнародного дослідження (необхідна інформація, дії маркетолога, результат).

9. Охарактеризуйте структуру поглибленого міжнародного маркетингового дослідження.

10. Які показники та процеси аналізуються по кожному зі стандартних елементів поглибленого міжнародного маркетингового дослідження?

11. Охарактеризуйте найпоширеніші методи прогнозування розвитку ринку товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення.

12. Охарактеризуйте основні правила проведення маркетингових досліджень згідно з Міжнародним кодексом із практики маркетингових та соціальних досліджень.

Розгляд дискусійних питань:

1. У чому, на Ваш погляд, різниця між дослідженням середовища міжнародного маркетингу та міжнародним маркетинговим дослідженням?

2. „Складність проведення міжнародного маркетингового дослідження, його висока вартість, існуюча та зростаюча подібність країн зменшують значення та необхідність маркетингових досліджень?” Чи згодні Ви з цим твердженням? Чому? Поясніть.

Завдання для перевірки знань

1. Проведення міжнародного маркетингового дослідження необхідно для:

а) дослідження ринку певного товару/послуги в цільовій країні;

б) прийняття рішення щодо вибору закордонного ринку;

в) визначення особливостей бізнес-середовища іншої країни;

г) розробки міжнародної маркетингової стратегії компанії;д) правильні відповіді б, г;

е) правильні відповіді а, в;

є) усі відповіді правильні.

2. Яка зі стадій міжнародного маркетингового дослідження є, як правило, най витратнішою (за умови аутсорсінгу):

а) ідентифікація цілей;

б) збирання інформації;

в) аналіз;

г) надання результатів.

3. Яка зі стадій міжнародного маркетингового дослідження потребує, як правило, найбільших витрат часу:

а) ідентифікація цілей;

б) збирання інформації;

в) аналіз;

г) надання результатів.

4. Існують такі типи міжнародних маркетингових досліджень:

а) моніторинг;

б) попереднє та спеціальне дослідження;

в) тест;

г) дослідження ринку;

д) усі відповіді правильні;

е) правильні відповіді б, в;

є) правильні відповіді а, г;

ж) правильні відповіді б, г.

5. Попереднє маркетингове дослідження – це:

а) отримання та аналіз інформації загального характеру щодо бізнес-середовища цільової країни;

б) дослідження, метою якого є визначення рівня потенційної прибутковості діяльності фірми на цільовому чи цільових ринках;

в) дослідження, яке передує проведенню поглибленого маркетингового дослідження.

6. Який з наступних економічних показників розраховується (та аналізується) першим у разі проведення попереднього маркетингового дослідження:

а) потенційна місткість ринку;

б) собівартість;

в) реальна місткість ринку;

г) прибуток;

д) обсяг продажів.

7. Результатом попереднього маркетингового дослідження зарубіжного ринку є:

а) точні дані щодо місткості ринку, важливих обсягів продажу, товарообігу та прибутку;

б) приблизні дані щодо місткості ринку, можливих обсягів продажу, товарообігу та прибутку;

в) варіанти можливого прибутку залежно від місткості ринку та можливих обсягів продажу.

8. Як правило, власними силами компанії проводять такі типи міжнародних маркетингових досліджень:

а) попереднє та тест;

б) попереднє та спеціальне;

в) поглиблене та спеціальне;

г) спеціальне та тест;

д) попереднє та поглиблене.

9. Національне виробництво товару плюс імпорт мінус експорт – це формула:

а) зовнішньоторговельного обігу;

б) потенційної місткості зарубіжного ринку;

в) реальної місткості зарубіжного ринку;

г) експортної квоти.

10. З урахуванням турбулентності міжнародного середовища, прогноз у міжнародних маркетингових дослідженнях робиться на:

а) рік;

б) період до 5 років;

в) півроку;

г) півтора – два роки.

11.Складовими кабінетних досліджень є:

а) збирання вимог до інформації;

б) збирання вторинної інформації;

в) збирання первинної інформації;

г) аналіз даних;

д) висновки та рекомендації;

е) упровадження рекомендацій;

є) усі відповіді правильні.

12.Первинні дані в міжнародних маркетингових дослідженнях – це:

а) дані про виробничу та маркетингову діяльність компанії за певний період;

б) інформація, що вже відображена на будь-яких носіях;

в) інформація. Що зібрана уперше для конкретної мети.13. Польові дослідження в міжнародному маркетингу можуть проводитися:

а) під час міжнародних виставок / ярмарків, зарубіжних відряджень;

б) шляхом аналізу друкованих джерел інформації;

в) шляхом пошуку даних в Інтернеті.

14.Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є:

а) збирання даних, аналіз, упровадження;

б) визначення вимог до інформації, збирання даних, упровадження результатів;

в) визначення вимог до інформації, збирання даних, аналіз, упровадження;

г) інвентаризація наявного банку даних, збирання додаткової інформації, аналіз, синтез.

15. Правові норми, вимоги та обмеження, що суттєво можуть вплинути на управлінське рішення щодо доцільності або напрямів діяльності на цьому ринку є:

а) частиною поглибленого дослідження;

б) спеціальним дослідженням;

в) або частиною поглибленого дослідження, або предметом спеціального дослідження;

г) змістом тесту;

д) предметом попереднього дослідження.


Date: 2015-06-07; view: 288; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию