Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 2. Підприємство «А» діє на ринку швидкого харчування, укладаючи з невеликими підприємствами договори терміном на 10 і більше років

Підприємство «А» діє на ринку швидкого харчування, укладаючи з невеликими підприємствами договори терміном на 10 і більше років, підприємство досить рентабельне, початкові капіталовкладення у кафе окупаються уже через 1,5 роки роботи. «А» надає орендатору свою марку (за 7% від вартості харчів, що закуповуються); допомагає підібрати і навчити персонал та регулярно продає орендатору продукти харчування (півфабрикати пиріжків і кулєбяк) за встановленою ціною. Роздрібні ціни встановлює господар кафе залежно від попиту. Підприємство знаходиться під заступництвом адміністрації міста, не має проблем із службами пожежної безпеки і санепідемнагляду і навіть допомагає у деяких випадках орендатору знайти місце під забудівлю (для відкриття кафе необхідне приміщення не менше 100 м2). Реальним конкурентом на ринку є МакДоналдс. Проаналізуйте ситуацію, що склалась на ринку швидкого харчування і складіть матрицю SWOT, яка надала б можливість визначити подальшу стратегію розвитку підприємства «А». Зверніть особливу увагу на такі чинники внутрішнього середовища, як маркетинг, організація управління, технологія, персонал. Визначте який квадрат являє собою найбільшу небезпеку?

На основі аналізу всієї матриці сформулюйте можливі стратегії розвитку, оберіть найкращу та аргументуйте свій вибір.

Методичні вказівки до вирішення завдання

 

SWОТ-аналіз — наймогутніший методологічний інструмент, що дозволяє здійснювати повний аудит маркетингової й іншої діяльності підприємства. Він дозволяє виявити сильні і слабкі сторони організації, можливості і погрози (strings, weaknesses, opportunities and threats) при проведенні стратегічного аудиту. Після проведення аудиту накопичується велика кількість інформації різного ступеня важливості і надійності. SWОТ-аналіз очищує дану інформацію і виділяє найбільш важливі результати внутрішнього і зовнішнього аудиту. Невелика кількість опорних пунктів дозволяє підприємству зосередити на них свою увагу.

SWОТ-аналіз структурно складається з таких частин (табл.5):· можливості (шанси);

· загрози (небезпеки);

· сильні сторони підприємства;

· слабкі сторони підприємства.

При складанні розділу «можливості і загрози» менеджер із маркетингу повинен визначити основні загрози і можливості, які очікують компанію в майбутньому. Призначення цього розділу — спробувати заздалегідь вгадати події, які можуть вплинути на діяльність компанії. Менеджеру варто перелічити всі загрози і можливості, які він тільки здатний уявити. При розгляді джерел можливостей і загроз варто врахувати усі фактори макросередовища компанії:

· політико-правове середовище;

· демографічне середовище;

· економічне середовище;

· соціально-культурне середовище;

· технологічне і природне середовище.

 

Таблиця 5

Приклад SWOT-аналізу підприємства (Streengths – сила,

Weaknesses – слабкості, Opportunities – можливості, Threats – небезпеки)

Слабкі сторони Сильні сторони
1. Недосконалість системи управлінської звітності 2. Недостатній рівень прогнозування продажу 3. Відсутність прогнозування і систематизації закупок комплектуючих 4. Слабкий розвиток дилерської мережі 1. Наявність маркетингового планування 2. Високий позитивний імідж підприємства 3. Впровадження бюджетування 4. Підтримка стабільно високого рівня конкурентоспроможності продукції
Шанси Небезпеки
1. Позитивна динаміка промислового зростання та ринку 2. Значне зростання виробництва у суміжних галузях 3. Зростання доходів громадян 4. Формування середнього класу 1. Наявність нелегального імпорту та виробництва 2. Розширення ринку конкурентами 3. Зміна стратегії поведінки конкурентів 4. Зростання цін на комплектуючі

 

Не всі загрози вимагають однакової уваги чи занепокоєння — менеджерам компанії варто оцінити імовірність кожної загрози і потенційну небезпеку, яку вона представляє. Тому керівник повинен зосередити увагу на найбільш імовірних і небезпечних загрозах і заздалегідь підготувати план їхньої нейтралізації.

Можливості виникають, коли тенденції зміни середовища сприяють використанню сильних сторін організації. Менеджерам фірми варто оцінити кожну можливість на предмет її потенційної привабливості й імовірності досягнення успіху. Компаніям рідко надаються ідеальні можливості, які цілковито відповідають їхнім цілям і ресурсам. Реалізація можливостей пов’язана з ризиком. При оцінці можливостей менеджери повинні вирішити, чи виправдає очікувана вигода потенційний ризик. У залежності від сильних сторін компанії, сама тенденція розвитку може для компанії бути як загрозою, так і можливістю.

Сильні і слабкі сторони в SWОТ-аналізі зовсім не припускають перерахування всіх особливостей компанії, а лише тих, що відносяться до ключових факторів успіху. Занадто довгий перелік призведе до неясності і розпливчастості та відволіче від того, що є дійсно важливим. Сильні і слабкі сторони компанії — визначення відносні, а не абсолютні. Добре бути сильним у чому-небудь, але якщо конкуренти в цьому сильніші, це стане слабкою стороною компанії.


Date: 2015-11-15; view: 89; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию