Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правило 1

Кількість типів гамет гібридної особини дорівнюватиме 2n, де n – кількість генів у гетерозиготному стані в складі генотипу. Наприклад, для дигетерозиготи кількість типів гамет складатиме 22=4, для три гетерозиготи 23=8 і т.д. Правило виписування гамет ґрунтується на законі чистоти гамет, згідно з яким у кожну гамету потрапляє один алель від кожної алельної пари. Наприклад, якщо розщеплення відбувається за трьома генами, кількість можливих типів гамет дорівнює 23 = 8. Отже, серед 8 типів гамет, утворених тригібридом AaBbCcDD, чотири типи міститимуть алель А, чотири - алель а:

А   а
А а
А а
А а


За геном В також чотири з 8 гамет одержать алель В, чотири - алель b, які можуть надійти як у гамету з алелем А, так і в гамету з алелем а:

АВ   аВ
АВ аВ
Аb ab
Аb ab


Алелі С і c також будуть представлені в гаметах з рівною імовірністю в сполученні з алелями генів А та В:

ABC   aBC
АВс аВс
АbС аbС
Abc Abc


За геном D розщеплення не відбувається, отже, у всіх гаметах має бути алель D. Таким чином, гібрид AaBbCcDD утворюватиме вісім типів гамет:

ABCD   aBCD
ABcD aBcD
AbCD abCD
AbcD abcD


Якщо гени не зчеплені (при незалежному успадкуванні), частоти гамет різного типу рівноймовірні. Якщо гени зчеплені, утворюються ті ж самі типи гамет, але їхні частоти визначатимуться частотами рекомбінації між генами.

 

Правило 2.

Коефіцієнт фенотипових класів розщеплення в F2 (для фенотипів, які мають домінан­тні алелі у фенотиповому радикалі), дорівнюватиме 3n, де n – кількість фенотипових радикалів. Наприклад, для радикала А-bb коефіцієнт розщеплення дорівнюватиме 31=3, для А-В – відповідно 32=9 і т.д. Фенотип, який у фенотиповому радикалі не має жодного домінантного алеля (наприклад, ааbb) зустрічається з частотою, яка дорівнює 1 (3о= 1).


Date: 2015-11-14; view: 217; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию