Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кодомінування і множинний алелізм

 

8. У пологовому будинку переплутали двох дівчинок. Батьки однієї з них мають А та О групи крові, батьки іншої – А та АВ, дівчинки мають А та О групи крові. Визначити, хто чия дочка та генотипи батьків і дітей.

 

9. У підозрюваного в батьківстві – ІV група крові. Чи можна встановити справжнє батьківство? Чи допоможе в цьому той факт, що у матері І група крові, і якщо так, то яким чином?

 

10. У матері ІІ група крові, у дитини – ІІІ, група крові батька невідома. Чию кров (батька чи матері) можна перелити дитині? Чи можна перелити кров батька, не визнаючи її групу?

 

11. Дитина має групу крові АВ. На неї претендують дві пари батьків. Група крові батька в одній з них А, матері – В, в другій у матері – АВ, у батька – О. Претензія якої пари батьків виключається?

 

12. У кролів в одній з хромосом є локус С, представлений серією множинних алелів, які визначаються забарвленням шерсті. Ці алелі розміщуються в певному порядку домінантності: С (агуті) > Сch (шиншила) > Сh (гімалайський) > С (альбінос). Різним фенотипам відповідають наступні генотипи: СС, Сссh, Cch, Cc – дикий тип, сchc – шиншилове забарвлення, сchcch, сchch – світло-сіре забарвлення, сhch, сhc – гімалайське забарвлення, сс – альбінос. Самка дикого типа схрещена з самцем гімалайського забарвлення. У потомстві спостерігалося розщеплення: 41 дикого типа, 19 гімалайських та 21 альбінос. Вказати ймовірні генотипи обох батьківських форм і нащадків. Яким буде потомство від схрещування шиншили і альбіноса; особин дикого типу і альбіноса? Скільки може бути різних генотипів за участю цих алелів?

 

13. У кішок є серія множинних алелів за геном С, який визначає колір шерсті: С – дикий тип, СS – сіамськи кішки (кремові з чорними вухами і чор­ними лапками), с – білі кішки з червоними очами (альбіноси). Кожний з алелів повно домінує над наступним (С > CS >c). Від схрещування сірої кішки з сіамським котом народилося два кошеня: сіамський та альбінос. Які ще фенотипи могли б з’явитися в потомстві? Яке розщеплення слід очікувати в потомстві від схрещування даного сіамського кота з білою червоноокою кішкою? 

14. У родині особи дідусь з боку матері має групу крові АВ, усі інші бабусі й дідусі – групу крові О. Яка ймовірність для цієї особи мати групу крові А, В, АВ, О?

15. У родині чоловіка з групою крові АВ та жінки з групою крові А було троє дітей – з групами крові В,АВ,О. Визначити генотипи батьків і дітей. Чи є якісь сумнівні факти в умові задачі?

 

16. У хлопчика група крові І (О) , у його сестри – ІУ (АВ). Що можна сказати про групи крові та генотипи їхніх батьків?

 

17. У пекарських дріжджів є ауксотрофні форми, нездатні синтезувати аденін або лізін. За схрещування двох таких форм диплоїдний гібрид буває прототрофом, тобто він здатний синтезувати обидві необхідні сполуки. Опишіть результати тетрадного аналіза такого гібрида.

 

18. У шлюбах людей з групою крові MN серед сумарної кількості нащадків (151 дитина) виявлено 39 дітей з групою крові N; 70 дітей з групою крові MN; 42 дитини з групою крові M. Як успадковуються групи крові системи MN?

 

19. У популяціях дрозофіли за локусом white (w) відома серія множинних алелів, що визначає забарвлення очей від темно-червоного до білого, причому кожний попередній алель по мірі зниження інтенсивності забарвлення повністю домінує над наступним. Частина цієї серії алелів має такий вигляд: w+ (червоний колір очей) > wbl (кровавий) > wco (кораловий) > w a (абрикосовий) > w bf (рудий) > w (білий). Скільки різних генотипів і фенотипів утворюватимуться за участю цих алелів? Запишіть їх.

 


Date: 2015-11-14; view: 216; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию