Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАНЯТТЯ № 91

ТЕМА: «Підключична артерія, топографія, розподіл гілок, анастомози»

Актуальність теми: Набуті певні навички у вивчені топографії підключичної артерій дозволять використати їх у практичній діяльності для розуміння джерел кровопостачання тканин шиї, голови, плечового суглоба, анастомозів між її гілками та з метою тимчасової зупинки кровотечі.

Навчальні цілі заняття:

 

Знати:

а) початок, хід, топографію лівої підключичної артерії;

б) початок, хід, топографію правої підключичної артерії;

в) гілки першого відділу підключичної артерії, хід, топографію ділянки

кровопостачання;

г) гілки другого відділу підключичної артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання;

д) гілки третього відділу підключичної артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання;

е) анастомози підключичної артерії.

Вміти:

а) показати підключичну артерію, її топографічні частини;

б) показати гілки першого відділу підключичної артерії;

в) показати гілки другого відділу підключичної артерії;

г) показати гілки третього відділу підключичної артерії;

д) притиснути підключичну артерію для зупинки кровотечі;

е) намалювати схему Велізієвого кола;

є) намалювати схему ромба Захарченка.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть :

а) початок, хід і топографію правої і лівої підключичних артерій;

б) гілки трьох топографічних частин підключичної артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання;

в) внутрішньо- та міжсистемні анастомози гілок підключичної артерії.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Повторити:

а) скелет пояса верхньої кінцівки;

б) м’язи та топографію шиї;

в) м’язи , топографію плечового пояса;

г) м’язи грудної клітки;

д) спинний мозок, довгастий мозок, міст, мозочок.

 

Контрольні питання:

1. Ліва підключична артерія, початок, хід, топографічні частини.

2. Права підключична артерія, початок, хід, топографічні частини.3. Гілки першого відділу підключичної артерії.

4. Хребтова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Основна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

6. Щитошийний стовбур, гілки хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

7. Внутрішня грудна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

8. Гілки другого відділу підключичної артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Гілки третього відділу підключичної артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

10. Внутрішньосистемні анастомози гілок підключичної артерії.

11. Міжсистемні анастомози гілок підключичної артерії.

12. Велізієве коло, утворення, значення.

13. Спинний мозок, кровопостачання.

14. Мозочок, кровопостачання.

15. Міст, кровопостачання.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Викладач подає інструкцію для вироблення умінь і навичок, план спостережень.

Для розв’язання поставлених завдань треба самостійно розглянути і повторити будову м’язів шиї та плечового пояса. Далі на трупі, вологих препаратах, скелеті та таблицях вивчають топографію та хід підключичної артерії, розглядають кровопостачання довгастого мозку, схеми Велізієвого кола та ромба Захарченка.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначена а. thoracica interna ?

 

2. Яким номером позначено tr. thyrocervicalis ?

 

3. Яким номером позначена . tr. costocervicalis?

 

4. Яким номером позначена . rr. intercostalis anteriores?

 

5. Яким номером позначена . a. verterbralis?

6. Яким номером позначенo tr. brahiocephalicus?

 

7. Яким номером позначенo a. carotis communis dexter?

 

8. Яким номером позначенo a. thyroidea inferior?

 

9. Яким номером позначенo a. cervialis ascendens?

 

10 Яким номером позначенo aorta ascendens?

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. В реанімаційне відділення поступив хворий з тяжким отруєнням. Для проведення комплексу лікування необхідно виконати катетеризацію та введення лікарських речовин до подключичної вени. У якому топографічному утворенні вона знаходиться?

A. Spatium antesсalenum

B. Spatium interscalenum

C. Spatium retrosternocleidomastoideus

D. Spatium interaрoneuroticum suprasternale

E. Trigonum omotrapezoideum

 

2. Хірург, здійснюючи доступ до органів грудної порожнини, зробив розріз на передній грудній стінці по одному з міжреберних просторів. При цьому він особливо обережно розтинав скальпелем тканини в передній медіальній ділянці міжреберного простору, щоб не пошкодити артерію, яка розташована паралельно краю груднини на 1-1,5 см латерально від неї. Яку артерію остерігався пошкодити хірург?

A. Внутрішню грудну артерію.

B. Міжреберну передню артерію.

C. Верхню діафрагмальну артерію

D. Реброво-шийний стовбурE. Нижню діафрагмальну артерію

 

3. Від III-го (бічного) відділу підключичної артерії відходить слідуюча артерія:

A. Внутрішня грудна артерія


Date: 2015-10-19; view: 150; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию