Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль ІІ. Філософська онтологія

Лекція II.1. Філософське розуміння природи світу.

Проблема визначення природи світу. Сцієнтизм і антисцієнтизм. Поняття філософської категорії. Категоріальний і некатегоріальний зміст поняття «буття». Філософські категорії, за допомогою яких визначають природу світу. Матерія, свідомість. Категорії матеріального й ідеального, їхні модифікації. Матеріалізм і ідеалізм.

Лекція II.2. Людська свідомість. Свідомість і мова.

Сутність людської свідомості. Психофізична проблема. Свідомість і мислення. Свідомість і мова. Мова й інші знакові системи. Види мов. Теорія лінгвістичної відносності

Лекція II.3. Структура світу та її категоріальне відображення.

Структура світу і її філософське осмислення. Поняття системи і його філософський зміст. Системний підхід, системний метод, системний аналіз. Категорії одиничного і загального, змісту і форми, частини і цілого в поясненні структури світу. Концепції холізму і елементаризму.

Лекція II.4. Проблеми руху. Простір і час як філософські категорії. Поняття розвитку.

Поняття руху. Постановка проблеми простору і часу в контексті руху. Проблема простору і часу в природознавстві і гуманітарних науках. Поняття хронотопу. Концепції простору і часу як засоби розуміння світу. Поняття розвитку. Проблема критерію розвитку.

Лекція II.5. .Діалектика та її принципи.

Діалектика як методологічна й онтологічна концепції. Діалектичний стиль мислення. Категорії якості і кількості, протиріччя, подвійного заперечення і їхнє значення в поясненні механізму, причин, тенденцій розвитку.

Лекція II.6. Категоріальне відображення ідей детермінізму.

Концепції детермінізму й індетермінізму. Види детермінізму. Фаталізм. Філософські категорії причини і наслідку, необхідності і випадковості, можливості і дійсності.

Кредитний модуль 2


Date: 2015-10-19; view: 69; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию