Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Допоміжна література

Підручники

1. Ґудзь В.В. Історія України: Підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2003. – 616 с.

2. Державний гімн України Популярний історичний нарис / Упорядники: М.П.Линник, В.М.Пономаренко. Автор тексту М.П.Загайкевич. – К.: Музична Україна, 2006.

3. Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д. та ін. Історія України та її державності. Вид. 3-тє. переробл. і доп.: Навч. посібник – Львів: Видавництво „Бескид Біт”, 2005. – 368 с.

4. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. - 799 с.

5. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. - 723 с.

6. Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб. – 2 - ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. -735 с.

7. Анучина Л.В., Бурлука О.В., Немцова В.С. та ін. Мистецтво незалежної України: Навч. посібник. – Харків, 2007.

8. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій: Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів. — К.: Либідь, 1994. — 317с.

9. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. Заковича М.М. – К. : Знання, 2000. – 622с.

Узагальнюючі праці

10. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 2000. – 360 с.

11. Попович М. Національна культура і культура нації. – К., 1991.

12. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет). – К.: Либідь, 1995. – 624 с.

13. Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло й тіні. – К., 1995.

14. Українська національна культура : минуле, сучасне, майбутнє. - К.:Т-во Знання, 1990.

Журнальні статті

15. Бородухін В. Українська державність у монголо-татарську добу // Історія України. – 1999. – № 42.

16. Васильєв В. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни // УІЖ. – 2005. – № 1.

17. Патриляк І. Державне будівництво в планах ОУН (травень 1941) // Київська старовина. – 2003. – № 2.

18. Романенко Є. Проблема парламентизації в діяльності українських національних партій (1905–1907) // Нова політика. – 2002. – № 1.


Date: 2015-10-19; view: 79; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию