Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Допоміжна література

Підручники

1. Ґудзь В.В. Історія України: Підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2003. – 616 с.

2. Державний гімн України Популярний історичний нарис / Упорядники: М.П.Линник, В.М.Пономаренко. Автор тексту М.П.Загайкевич. – К.: Музична Україна, 2006.

3. Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д. та ін. Історія України та її державності. Вид. 3-тє. переробл. і доп.: Навч. посібник – Львів: Видавництво „Бескид Біт”, 2005. – 368 с.

4. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. - 799 с.

5. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. - 723 с.

6. Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб. – 2 - ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. -735 с.

7. Анучина Л.В., Бурлука О.В., Немцова В.С. та ін. Мистецтво незалежної України: Навч. посібник. – Харків, 2007.

8. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій: Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів. — К.: Либідь, 1994. — 317с.

9. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. Заковича М.М. – К. : Знання, 2000. – 622с.

Узагальнюючі праці

10. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К.: Ґенеза, 2000. – 360 с.

11. Попович М. Національна культура і культура нації. – К., 1991.

12. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет). – К.: Либідь, 1995. – 624 с.

13. Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло й тіні. – К., 1995.

14. Українська національна культура : минуле, сучасне, майбутнє. - К.:Т-во Знання, 1990.

Журнальні статті

15. Бородухін В. Українська державність у монголо-татарську добу // Історія України. – 1999. – № 42.

16. Васильєв В. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової війни // УІЖ. – 2005. – № 1.

17. Патриляк І. Державне будівництво в планах ОУН (травень 1941) // Київська старовина. – 2003. – № 2.

18. Романенко Є. Проблема парламентизації в діяльності українських національних партій (1905–1907) // Нова політика. – 2002. – № 1.


Date: 2015-10-19; view: 96; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию