Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Посадова інструкція Старшого майстра, майстра





Матеріали по етапу стажування

 
 


Посадова інструкція Старшого майстра, майстра

2.1.1 Загальні положення
- Старший майстер, майстер цеху підпорядковується безпосередньо начальнику цеху.
- Старший майстер, майстер цеху призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління - генерального директора за поданням начальника цеху.

2.1.2 Завадання та обовязки
Старший майстер, майстер зобов'язані:
- Здійснювати контроль над роботою підлеглих йому майстрів по виконанню всіх нижчеперелічених пунктів і при необхідності брати особисту участь у їх виконанні.
- Майстрам своєчасно готувати виробництво, забезпечувати розстановку робітників.
- Брати участь в розробці нових і удосконаленні діючих технологічних процесів.
- Перевіряти якість виконуваних робіт: здійснювати заходи щодо запобігання браку та підвищення якості.
- Брати участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції ділянки, ремонту технологічного устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт.
- Організовувати впровадження передових методів »прийомів праці, багатоверстатного і багатоагрегатного обслуговування, суміщення професій, атестації та раціоналізації робочих місць.
- Забезпечувати правильне використання виробничих приміщень, обладнання, оснащення та інструменту, рівномірну роботу дільниці.
- Встановлювати і доводити завдання відповідно до затверджених планів і графіків виробництва, планові показники з використання обладнання, сировини, матеріалів, інструменту, енергії, фонду заробітної плати, а також розміри премій за їх економію.
- Здійснювати виробничий інструктаж робітників, проводити заходи щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту.
- Сприяти розвитку суміщення професій, розширенню зон обслуговування і застосування інших прогресивних форм організації праці.
- Сприяти поширенню передового досвіду, починів, розвитку творчих ініціатив, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів проводити виховну роботу в колективі.

 


- Брати участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва, у розробці заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва.
- Контролювати дотримання робітниками правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. 2Л4.
- Сприяти створенню в колективі обстановки взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття відповідальності за виконання виробничих завдань.
- Представляти пропозиції щодо заохочення робітників дільниці або притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни.
- Проводити відповідно до ГОСТ 12.0004-19 первинний, повторний та позаплановий інструктаж на робочих місцях з підлеглим персоналом та організовувати стажування з техніки безпеки кожного знову прийнятого працівника.
- Брати участь в розробці перегляд інструкцій з техніки безпеки; за професіями та видами робіт.
- Забезпечувати правильне складування деталей, запасних частин та інструменту на робочому місці і не допускати захаращеності та захаращеності проходів та проїздів.
- Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, організовувати надання першої допомоги потерпілому. Негайно сповіщати начальника цеху про події нещасний випадок.
- Здійснювати контроль за своєчасним проходженням працівниками медогляду, лікувально-профілактичних процедур.
- У ​​разі виявлення грубих порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу для працюючих чи можуть призвести до аварії, припиняти роботу до усунення цього порушення і повідомляти про це начальнику цеху.

 

2.1.3 Права
- Брати участь в розробці та обслуговування поточних і перспективних планів, виходячи із завдань найбільш повного використання можливостей і резервів виробництва, всілякої його інтенсифікації, прискорення технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва і праці.
- Брати участь в прийомі робітників. Виробляти розстановку працюють відповідно до технологічного процесу.
- Брати участь у вирішенні питань, що стосуються морального і матеріального заохочення робітників ділянки відповідно до встановленого порядку.
- Вносити пропозиції про залучення робітників ділянки до дисциплінарної
відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни, систематичне невиконання норм виробітку, брак у роботі.
- Вносити пропозиції про притягнення злісних порушників трудової дисципліни до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
- Припиняти роботу в разі порушення правил техніки безпеки, не неякісних інструментів, а також сировини напівфабрикатів і матеріалів, що не відповідають технічним умовам.

 
 


2.1 4 Відповідальність
- Несуть відповідальність за діяльність очолюваних ними виробничих ділянок, успішне виконання поставлених перед ними завдань щодо підвищення ефективності та якості роботи, дотримання трудового законодавства, а також обов'язків передбачених цією посадовою інструкцією та вимогами з охорони праці та техніки безпеки на ділянці.
- Несуть відповідальність за правильну експлуатацію обладнання, що пройшов перевірку на технологічну точність.
- За дотримання правил пожежної безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

2.1 5 Повинен знати
- Накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали.
- Технічне обладнання ділянки, принципи його роботи та технічний стан.
- Типові технологічні процеси і нові досягнення в галузі технології.
- Метрологічну базу підприємства * методи контролю та вимірювань.
- Застосовувані стандарти і технічні умови.
- Методи техніко-економічного та виробничого планування.
- Норми і розцінки на роботи.
- Діючі положення по оплаті праці.
- Основи економіки, організації виробництва праці та управління.
- Правила техніки безпеки, протипожежної безпеки.
- Основи трудового законодавства.

 

2.1.6 Кваліфікаційні вимоги

Повна або базова вища освіта відповідного профілю підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи не менше 2-х років.

 

Date: 2015-10-18; view: 3316; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию