Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Посадова інструкція Старшого майстра, майстра

Матеріали по етапу стажування

 
 


Посадова інструкція Старшого майстра, майстра

2.1.1 Загальні положення
- Старший майстер, майстер цеху підпорядковується безпосередньо начальнику цеху.
- Старший майстер, майстер цеху призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління - генерального директора за поданням начальника цеху.

2.1.2 Завадання та обовязки
Старший майстер, майстер зобов'язані:
- Здійснювати контроль над роботою підлеглих йому майстрів по виконанню всіх нижчеперелічених пунктів і при необхідності брати особисту участь у їх виконанні.
- Майстрам своєчасно готувати виробництво, забезпечувати розстановку робітників.
- Брати участь в розробці нових і удосконаленні діючих технологічних процесів.
- Перевіряти якість виконуваних робіт: здійснювати заходи щодо запобігання браку та підвищення якості.
- Брати участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції ділянки, ремонту технологічного устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт.
- Організовувати впровадження передових методів »прийомів праці, багатоверстатного і багатоагрегатного обслуговування, суміщення професій, атестації та раціоналізації робочих місць.
- Забезпечувати правильне використання виробничих приміщень, обладнання, оснащення та інструменту, рівномірну роботу дільниці.
- Встановлювати і доводити завдання відповідно до затверджених планів і графіків виробництва, планові показники з використання обладнання, сировини, матеріалів, інструменту, енергії, фонду заробітної плати, а також розміри премій за їх економію.
- Здійснювати виробничий інструктаж робітників, проводити заходи щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту.
- Сприяти розвитку суміщення професій, розширенню зон обслуговування і застосування інших прогресивних форм організації праці.
- Сприяти поширенню передового досвіду, починів, розвитку творчих ініціатив, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів проводити виховну роботу в колективі. 


- Брати участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва, у розробці заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва.
- Контролювати дотримання робітниками правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. 2Л4.
- Сприяти створенню в колективі обстановки взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття відповідальності за виконання виробничих завдань.
- Представляти пропозиції щодо заохочення робітників дільниці або притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни.
- Проводити відповідно до ГОСТ 12.0004-19 первинний, повторний та позаплановий інструктаж на робочих місцях з підлеглим персоналом та організовувати стажування з техніки безпеки кожного знову прийнятого працівника.
- Брати участь в розробці перегляд інструкцій з техніки безпеки; за професіями та видами робіт.
- Забезпечувати правильне складування деталей, запасних частин та інструменту на робочому місці і не допускати захаращеності та захаращеності проходів та проїздів.
- Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, організовувати надання першої допомоги потерпілому. Негайно сповіщати начальника цеху про події нещасний випадок.
- Здійснювати контроль за своєчасним проходженням працівниками медогляду, лікувально-профілактичних процедур.
- У ​​разі виявлення грубих порушень вимог охорони праці, які створюють загрозу для працюючих чи можуть призвести до аварії, припиняти роботу до усунення цього порушення і повідомляти про це начальнику цеху.

 

2.1.3 Права
- Брати участь в розробці та обслуговування поточних і перспективних планів, виходячи із завдань найбільш повного використання можливостей і резервів виробництва, всілякої його інтенсифікації, прискорення технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва і праці.
- Брати участь в прийомі робітників. Виробляти розстановку працюють відповідно до технологічного процесу.
- Брати участь у вирішенні питань, що стосуються морального і матеріального заохочення робітників ділянки відповідно до встановленого порядку.
- Вносити пропозиції про залучення робітників ділянки до дисциплінарної
відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни, систематичне невиконання норм виробітку, брак у роботі.
- Вносити пропозиції про притягнення злісних порушників трудової дисципліни до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
- Припиняти роботу в разі порушення правил техніки безпеки, не неякісних інструментів, а також сировини напівфабрикатів і матеріалів, що не відповідають технічним умовам.

 
 


2.1 4 Відповідальність
- Несуть відповідальність за діяльність очолюваних ними виробничих ділянок, успішне виконання поставлених перед ними завдань щодо підвищення ефективності та якості роботи, дотримання трудового законодавства, а також обов'язків передбачених цією посадовою інструкцією та вимогами з охорони праці та техніки безпеки на ділянці.
- Несуть відповідальність за правильну експлуатацію обладнання, що пройшов перевірку на технологічну точність.
- За дотримання правил пожежної безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2.1 5 Повинен знати
- Накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали.
- Технічне обладнання ділянки, принципи його роботи та технічний стан.
- Типові технологічні процеси і нові досягнення в галузі технології.
- Метрологічну базу підприємства * методи контролю та вимірювань.
- Застосовувані стандарти і технічні умови.
- Методи техніко-економічного та виробничого планування.
- Норми і розцінки на роботи.
- Діючі положення по оплаті праці.
- Основи економіки, організації виробництва праці та управління.
- Правила техніки безпеки, протипожежної безпеки.
- Основи трудового законодавства.

 

2.1.6 Кваліфікаційні вимоги

Повна або базова вища освіта відповідного профілю підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи не менше 2-х років.

 


Date: 2015-10-18; view: 1034; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию