Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми оплати праці, що використовуються на підприємствах

Погодина форма передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи:

1) Пряма погодинна система оплати праці. Заробіток при цій системі (Зп.пог) обчислюється:

 


де Фміс– фактично відпрацьований за місяць час, год./міс.;

Сг – годинна тарифна ставка по розряду робітника, грн.

 

2) Погодинно-преміальна система, при якій заробіток (Зп.прем) обчислюється:

 

 


де Зтар – сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці, грн.,

Д– сума преміальних доплат за досягненяя певних якісних або кількісних показників, грн.

 

Сума доплат визначається із залежності:

 

 

 


3) Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.

 

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.

Відрядна форма має такі системи:

1. Пряма відрядна. Заробіток (Зв. пряма) при цьому обчислюється за формулою:

 


де Рі– відрядний розцінок за виготовлення одного виробу і-го виду, грн./шт.;

Nфі– фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт.;

п – кількість видів виробів.

 

 

де Тшт - трудомісткість виготовлення виробу, хв.

 

 

де Нв - норма виробітку, шт./год.

 

2. Відрядно-преміальна. Сума заробітку (Зв.прем) при цій системі визначається із залежності:

 

 

 


де Зтар.в – тарифний заробіток робітників при прямій відрядній системі оплати праці, грн.;

Дв – сума преміальних доплат, яка обчислюється за формулою:

 

 


де П1 – процент доплат за виконання плану;

П2– процент доплат за кожен процент перевиконання плану;

Ппп – процент перевиконання плану, який можна знайти:

 


де Nф,Nпл – відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць, шт./міс. 

3. Відрядно-прогресивна. Заробітна плата (Зв.прогр) обчислюється за формулою:

 

 


де Nвб – вихідна база для нарахування доплат (встановлюється на рівні 110 – 115% Nпл), шт./міс.;

Рзв – звичайна розцінка за один виріб, грн./шт.;

Рпідв – підвищена розцінка за один виріб, грн./шт.

 

 


4. Непряма відрядна. Використовується при оплаті праці допоміжних робітників і підсобників.

Заробіток підсобника (Зн.в. підс) можна обчислити із залежності:

 

 

 


де Nфі – фактично виготовлена кількість продукції і-тим робітником за зміну, шт/зміну;

Рн.в.і– непряма відрядна розцінка при обслуговуванні і-го робітника, грн./шт.;

п– кількість основних робітників, що обслуговуються одним робітником, чол.

 

 


де Сзм– змінна тарифна ставка підсобника, грн./зміну;

Nпл і – плановий випуск продукції і-им робітником, шт./зміну.

 

Заробіток допоміжного робітника (Зн.в.доп) обчислюється за формулою:

 

 


де Тф –фактично відпрацьований допоміжним робітником час, год./міс.;

Сг – годинна тарифна ставка допоміжного робітника, грн./год.;

Квн– середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, яку обслуговує допоміжний робітник.

 

З Теми 9 «ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ»

 

 
Date: 2015-09-22; view: 72; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию