Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ауыз судыҢ сапасына Қойылатын гигиеналыҚ талаптар жӘне оны гигиеналыҚ тҰрҒыдан баҒалау

 

Судың сапасын бағалау суды пайдалану түрінен қарап жүргізіледі. Тәжірибелік көзқарастан, оларға қойылатын жеке талаптарына сәйкес, суды пайдаланудың келесі түрлерін ажыратады: орталықтанған сумен қамтамасыздандырудағы ауыз суы үшін, орталықтанбаған (жергілікті) сумен қамтамасыздандырудағы (құдықтардың, бұлақтардың) ауыз суы үшін.

Тұрғындардың шаруашылық-ауыз су қажетіне пайдаланылатын су келесі гигиеналық талаптарға сәйкес келуі қажет:

1. органолептикалық қасиеттері жағымды, мөлдір, түссіз болуы және суға тән емес ешқандай бөгде дәм мен иістің болмауы;

2. адам ағзасына зиянды әсерлерді беру қабілеті бар тұздар мен уытты заттардың шамадан артық мөлшерде болмауы;

3. патогенді қоздырғыштардың, гельминттердің жұмыртқалары және личинкаларының болмауы.

Орталықтанған сумен қамтамасыздандыру жүйесіндегі ауыз судың сапасына қойылатын талаптар санитарлық ережелер нормативті құжатында берілген. Осы стандартқа сәйкес ауыз су эпидемиологялық және радиациялық тұрғыдан қауіпсіз, химиялық құрамы бойынша зиянсыз және жағымды органолептикалық қасиеттері болуы керек. Судың эпидемиологялық тұрғыдан қауіпсіздігі оның № 2 кестеде берілген микробиологиялық көрсеткіштеріне сәйкестігімен анықталады. Қазіргі уақытта жердің беткі қабатындағы су көздерін пайдаланушы су құбырының су тарату желісіндегі судың вирустармен ластануын бағалау үшін колифагтарды анықтау қабылданған. Олардың көрсеткіші болып 100 мл судағы түйін құраушы бірліктердің (ТҚБ) саны қабылданған. Олар ауыз суда болмауы қажет. Ауыз суда патогенді микроорганизмдер және гельминттер мүлдем болмауы тиісті. Олардың болуы сумен қамтамасыздандыру жүйесінде маңызды ақаулардың барын және ауыз су құбырының канализация коллекторымен немесе өнеркәсптік су жүйесімен тікелей байланысының барын көрсетеді. і.

Ауыз судың химиялық құрамы бойынша зиянсыздығы ауыз суда кездесетін уытты заттардың топтарын зертханалық зерттеулермен анықтайды. Табиғи суларда неғұрлым жиі кездесетін химиялық заттардың концентрациялары № 3 кестеде келтірілген нормативтерден (ШРЕК) аспауы керек. Ауыз судың радиациялық тұрғыдан қауіпсіздігі оның жалпы α- және β белсенділігінің нормативтік көрсеткіштеріне сәйкестігімен анықталады (№ 4 кесте).

Судың жағымды органолептикалық қасиеттері суды ішуде тікелей физиологиялық сезу қарқындылығы бойынша нормаланады (йісі, дәмі, түсі, лайлығы т.б.). Олардың негізгілері № 5 кестеде берілген.

Ауыз судың сапасына бақылау сумен қамтамасыздандыру жүйесін пайдаланушы ұйымның арнайы зертханаларымен (өндірістік бақылау) және аймақтық санитарлық-эпидемиологиялық ұйымдарымен жүргізіледі.

 

2 кесте Ауыз судың сапасының микробиологиялық және паразитологиялық көрсеткіштері

Көрсеткіштері Өлшем бірліктері Нормативтері
Жалпы микробтық саны 1 млсудағы бактерия колонияларының саны 50 аспауы керек
Жалпы колиформды бактериялар 100 мл судағы бактериялардыңсаны Болмауыкерек
Термотолерантты колиформды бактериялар 100 мл судағы бактериялардыңсаны Болмауыкерек
Колифагтар 100 мл судағы бляшка құраушы бірліктердің (БҚБ) саны Болмауыкерек
Спора құраушы сульфитредуцирлеуші клостридиялар 20 мл судағы споралардың саны   Болмауыкерек
Лямблия цисталары 50л судағы цисталардыңсаны Болмауыкерек

 

 

3 кесте- Химиялық заттардың жалпылама көрсеткіштері

 

Көрсеткіштері Өлшем бірліктері   Нормативтері (шектеліп рұқсат етілген концентрациялары-ШРЕК), аспауы керек. Зияндылық көрсеткіші Қауіптік классы
         
  Жалпылама көрсеткіштері
Сутегі көрсеткіші рН 6-9 шегінде    
Жалпы Минералдануы (құрғақ қалдығы) мг/л 1000 (1500)    
Жалпы кермектігі мг-экв./л 7,0 (10)    
Перманганатты тотығуы   мг/л   5,0        
Мұнай өнімдері, Жиынтықты, мг/л       0,1    
Беткейлі белсенді заттар (ББЗ), анионды-белсенді. мг/л   0,5.          
Фенол индексі мг/л 0,25    
  Бейорганикалық заттар.
Алюминий (А1 3+) мг/л 0,5 с.-т.  
Барий(Ва 2+) мг/л 0,1 с.-т.  
Бериллий (Ве 2+) мг/л 0,0002 с.-т.  
Бор (В, суммарлық) мг/л 0,5 с.-т.  
Темір (Fе, суммарлық) мг/л 0,3 (1,0) орг.  
Кадмий (Сd, суммарлық) мг/л 0,001 с.-т.  
Марганец (Мп, суммарлық) мг/л. 0,1 (0,5) орг.  
Мыс (Сu, суммарлық) мг/л 1,0 орг.  
Молибден (Мо, суммарлық) мг/л 0,25 с.-т.  
Мышьяк (Аs, суммарлық) мг/л 0,05 с.-т.  
Никель (Ni суммарлық) мг/л 0,1 с.-т.  
Нитраттар (NО3 бойынша) мг/л   с.-т.  
Сынап (Нg, суммарлық) мг/л 0,0005 с.-т.  
Қорғасын (Рb, суммарлық) мг/л 0,03 с.-т.  
Селен (Sе, суммарлық) мг/л 0,01 с.-т.  
Стронций (Sr 2+) мг/л 7,0 с.-т.  
Сульфаттар (SО4) мг/л   орг.  
  Фторидтер (F), климаттық аудандар үшін:
I и II мг/л 1,5 с.-т.  
III мг/л 1,2 с.-т.  
Хлоридтер (СL-) мг/л   орг.  
Хром (Сr 6+) мг/л 0,05 с.-т.  
Цианидтер (СN-) мг/л 0,035. с.-т  
Мырыш(Zn 2+) мг/л 5,0 орг.  
  Органикалық заттар:
γ-ГХЦГ(линдан) мг/л 0,002 с.-т  
ДДТ (изомерлер қорытындысы) мг/л 0,002 с.-т.  
2,4-Д мг/л 0,03 с.-т.  

Date: 2015-09-24; view: 11609; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию