Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класова боротьба, з погляду К.Маркса, обумовлена

Позитивне знання, з погляду О.Конта, повинне

a) бути підлеглим задачам практичного перетворення суспільства;

b) пояснювати соціальне життя з погляду загальних законів природи;

c) бути точним і обчислювальним;

d) розкривати сутність речей.

40. Проект О.Конта полягав у побудові соціології по моделі

a) природничих наук;

b) філософії;

c) історії і психології;

d) по самостійній і оригінальній моделі.

41. Автором класичної соціологічної роботи «Самогубство» є:

a) Карл Маркс;

b) Макс Вебер;

c) Еміль Дюркгейм;

d) Герберт Спенсер.

42. Верхівкою піраміди «ієрархії наук» О.Конта є:

a) математика;

b) біологія;

c) соціологія;

d) астрономія.

43. Хто з класиків соціології вивчав особливий вплив релігійних переконань на способи організації господарського життя:

a) М.Вебер;

b) Е.Дюркгейм;

c) О.Конт;

d) К.Маркс.

44. Соціологія як наука про поведінку:

a) груп, що складаються з невеликої кількості людей;

b) особистості в суспільстві;

c) великих соціальних груп;

d) людини в своїй сім’ї.

45. Яке з перелічених нижче понять відноситься до сфери вивчення соціології:

a) симпатія;

b) капітал;

c) статус;

d) почуття.

46. Суспільний прогрес, за О.Контом, є предметом вивчення:

a) соціальної статики;

b) соціальної динаміки;

c) соціальної фізики;

d) соціометрії.

Класова боротьба, з погляду К.Маркса, обумовлена

a) нерівністю доходів різних класів;

b) політичним безправ'ям одних класів і узурпацією державної влади іншими;

c) різним відношенням класів до власності на основні засоби виробництва;

d) жодним з цих факторів.

48. Оберіть НЕПРАВИЛЬНУ відповідь: В залежності від домінуючого (провідного, основного) інтересу виділяють наступні типи особистості:

a) Реалістичний тип

b) Дослідницький тип

c) Соціальний тип

d) Стандартний тип

e) Підприємницький тип

f) Артистичний тип

g) Промисловий тип

49. Який з методів дослідження НЕ Є соціологічним:

a) Спостереження

b) Контент-аналіз

c) Екзит-пол

d) Опитування

e) Тестування

50. До основних якостей, що забезпечують успішність в професійній діяльності соціолога НЕ належать*:

a) ерудованість;

b) наполегливість

c) сором’язливість;

d) обов'язковість;

e) невитриманість;

f) акуратність;

g) зосередженість;

h) сумлінність;


<== предыдущая | следующая ==>
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ | ВВЕДЕНИЕ. Факультет философии и политологии

Date: 2015-09-24; view: 173; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию