Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаФлексія-у, -ювиступає

1. у збірних назвах, назвах рослин;

2. у назвах матеріалів і речовин (піску, гіпсу);

3. у назвах установ, організацій, закладів;

4. у назвах абстрактних понять, процесів, станів, суспільних, наукових та інших течій;

5. у назвах явищ природи;

6. у назвах ігор і танців;

7. у географічних назвах, де наголос не падає на закінчення.

Давальний відмінок іменників чоловічого роду другої відміни має паралельні флексії -ові, -еві (-єві) та -у (-ю).

У визначенні роду іменників не завжди можна орієнтуватись на флексії. Інколи відбувається під впливом російської мови іменники неправильно відносять до певного роду і, відповідно, неправильно змінюють. Іменники на означення статусу, професії, посади, звання, переконань (у більшості випадків) належать до чоловічого роду й позначають осіб чоловічої та жіночої статі.

У словозміні прикметників на особливу увагу заслуговує творення ступенів порівняння прикметників та уживання прикметників на позначення більш або менш інтенсивної ознаки.

Не можна утворювати форму найвищого ступеня порівняння за допомогою слів самий, сама, саме: самий близький товариш, самий головний, самий найвищий.

Займенники в мові вживаються часто для того, щоб уникнути повторення тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов’язково узгоджувати з родом і числом іменників, замість яких ці займенники вжито. Правильно вжиті займенники допомагають пов’язати речення в тексті.

Щодо відмінювання слід звернути особливу увагу на займенники мій, моя, та, ця.

Практичні завдання

Завдання №1.Утворіть від поданих іменників другої відміни чоловічого роду форму родового відмінка однини.

Біг, біль, відгук, вітер, гараж, градус, директор, дощ, запис, зошит, колектив, курсант, лейтенант, Луганськ, майор, палац, понеділок, сектор, січень, слухач, стрілець, танець, термін, трикутник, факультет, Харків.

Завдання №2. Запишіть правильно, розкривши дужки.

Великий(великий), вище(згаданий), віце(президент), давньо (руський), жовто(гарячий), історико(культурний), лікар(еколог), міні(футбол), народно(поетичний), пів(дюжини), пів(Європи), прем'єр(міністр), темно (зелений), чотири(місячний), штабс(капітан), шум(фактор).Завдання №3.Перекладіть словосполучення і речення українською мовою.

1.Абитуриент, прибывший на вступительные экзамены,...

2.Завершив обучение на первом курсе, студенты поехали...

3.Исполняющий обязанности начальника факультета...

4.Интересуясь достижениями науки в области медицины...

5.Курс "Риторика", прочитанный слушателям...

6.Сдан ещё один вступительный екзамен.

7.Курсант, изучающий английский язык. ...

8.Юрист, интересующийся проблемами гражданского права...

 

Завдання №4. Перекладіть текст українською мовою.

Паллиативная медицина является областью здравоохранения, призванной улучшить качество жизни пациентов с прогрессирующими формами хронических заболеваний, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны. Другими словами, облегчить страдания пациентов в период финальной стадии заболевания.

Паллиативная медицина ориентирована на контроль симптомов, а не на излечение пациента. Помимо облегчения физических страданий, необходимы психо-социальная и духовная поддержка, а также оказание помощи близким умирающего при уходе за ним и в горе утраты. Паллиативная помощь занимается целым рядом аспектов жизни неизлечимого больного — медицинских, психологических, социальных, культурных и духовных

 
Date: 2015-09-24; view: 371; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию